Ühenduse loomine traadita side kohtvõrguga

Traadita side marsruuterid (või pöörduspunktid) ühendavad seadme arvutiga raadiolainete kaudu. Kui teie traadita side marsruuteris on Wi-Fi kaitstud häälestus (WPS), on võrgu konfigureerimine automaatne ja hõlbus. Kui teie võrguseadmed ei toeta automaatset konfigureerimist või kui soovite määrata üksikasjalikud autentimis- ja krüptimisseaded, peate ühenduse käsitsi seadistama. Veenduge, et arvuti on õigesti võrku ühendatud.
 
Infolekke oht
Kasutage traadita side kohtvõrku oma äranägemise järgi ja omal vastutusel. Kui seade on ühendatud turvamata võrku, võib info lekkida kolmandatele osapooltele, kuna traadita sides kasutatavad raadiolained võivad läheduses kanduda kuhu iganes, isegi läbi seinte.
Traadita side kohtvõrgu turve
Selle seadme traadita side kohtvõrgu funktsioon toetab: WEP, WPA-PSK ja WPA2-PSK. Traadita side marsruuteri traadita side turbemeetodi ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks lugege võrguseadmete juhendeid või pöörduge seadmetootja poole.
Traadita side kohtvõrgu ühenduse jaoks nõutavad seadmed
Traadita side marsruuter ei kuulu seadme komplekti. Vajaduse korral hankige marsruuter.

Ühenduse seadistamine WPS-i abil

WPS-i kasutamisel on saadaval kaks režiimi. Nupuvajutusrežiim ja PIN-koodi režiim.

Nupuvajutusrežiim

WPS-i tähise leiate traadita side marsruuteri pakendilt vastavalt allnäidatule. Kontrollige ka, kas teie võrguseadmel on WPS-i nupp. Ühenduse seadistamine WPS-i abil (Nupuvajutusrežiim)

PIN-koodi režiim

Mõned WPS-i marsruuterid ei toeta nupuvajutusrežiimi. Kui võrguseadme juhendis või pakendil on kirjas WPS-i PIN-koodi režiim, seadistage ühendus PIN-koodi sisestamise teel. Ühenduse seadistamine WPS-i PIN-koodi režiimi abil
Kui traadita side marsruuter on määratud kasutama WEP-autentimist, võib WPS-i abil ühenduse loomine ebaõnnestuda.

Ühenduse seadistamine käsitsi

Kui seadistate traadita side ühenduse käsitsi, saate kas valida traadita side marsruuteri või sisestada nõutav info käsitsi. Sõltumata valitud meetodist veenduge, et teil on olemas nõutav seadistamisinfo, k.a SSID ja võrguvõti. SSID ja võrguvõtme vaatamine

Traadita side marsruuteri valimine

Valige see seadistussuvand, kui peate ühenduse seadistama käsitsi, kuid soovite selle võimalikult lihtsalt lõpule viia. Ühenduse seadistamine traadita side marsruuteri valimisel

Seadistusinfo sisestamine käsitsi

Kui soovite üksikasjalikult täpsustada turbeseadeid (nt autentimis- ja krüptimisseaded), sisestage käsitsi ühenduse seadistamiseks SSID ja võrguvõti. Ühenduse seadistamine üksikasjalike seadete määramisega
60KK-009