Nastavení funkcí: Odeslat

Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Výstup hlášení]
[Seznam uživ. dat VYS./PŘ.]
Ano, Ne
-
Ano
Ne
[Seznam fax. uživatelských dat]*1
Ano, Ne
-
Ano
Ne
[Běžná nastavení]
[Uložit oblíbená nastavení]
Kontrola nastavení,
Místo pro uložení tlačítka: M1 až M18
-
Ne
Ano
Ukázat komentář: Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ano
Jméno, Komentář
-
Ne
Ano
[Editovat oblíbená nastavení]
Smazat, Zkontr. obsah, Přejmenovat (Jméno, Komentář): M1 až M18
-
Ne
Ano
Ukázat komentář: Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne
[Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
[Výchozí obrazovka]
Standardní, Rychlá volba, Oblíbená nastavení, Adresář
Standardní
Ne
Ne
[Změnit výchozí nastavení]
Uložit, Inicializovat
-
Ne
Ne
[Uložit klávesové zkratky voleb]
Zkratka 1: Každý režim, Nepřiděleno
2stranný originál*1
Ne
Ne
Zkratka 2: Každý režim, Nepřiděleno
Různě velké originály*1
Ne
Ne
[Hlášení o VYS.]
Jen při chybě, Zap, Vyp
Jen při chybě
Ano
Ano
Hlášení s obrazem VYS.: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Hlášení s barevným obrazem VYS.: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Hlášení správy komunikace]
Automatický tisk (100 vysílání): Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Zadat čas tisku: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Nastavení časovače: 00:00 až 23:59
0:00
Ano
Ano
Oddělit VYS./PŘ.: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[ID VYS. terminálu]
ID VYS. terminálu: Tisk, Netisknout
Tisk
Ano
Ano
Poloha tisku: Uvnitř, Vně
Vně
Ano
Ano
Zobrazit název jednotky místa určení: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Smazat chybné úlohy VYS.]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Počet opakování]
0 až 5 krát
3 krát
Ano
Ano
[Kompresní poměr dat]
Vysoký poměr, Normální, Nízký poměr
Normální
Ano
Ano
[Hodnota Gama pro VYS. YCbCr]
Gama 1,0, Gama 1,4, Gama 1,8, Gama 2,2
Gama 1,8
Ano
Ano
[Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Potvrdit certifikát TLS pro VYS. WebDAV]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Přidat položky k Ověřit
CN: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Omezit Nové místo určení]
Fax: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
E-mail: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
I-fax: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Soubor: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Vždy přidat podpis zařízení k odesílání]*1
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Omezit typy souborů: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Omezit E-mail na Odeslat sobě]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Omezit VYS. souboru do osobní složky]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Způsob zadání osobní složky]
Domácí složka, Uložit pro každého uživ., Použít přihl. server
Uložit pro každého uživ.
Ano
Ano
Nastavení domácí složky (Protokol, Hostitelské jméno, Cesta ke složce)
-
Ano
Ano
Použít inf. ověř. každého uživ.: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Omezit nové odesílání z výpisu]*1
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Nastavení E-mail/I-fax]
[Uložit název jednotky]
Uložit název jednotky
(NULL)
Ano
Ne
[Nastavení komunikace]
PŘ. SMTP: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
POP: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Server SMTP (Název serveru nebo IP adresa)
(NULL)
Ano
Ne
E-mailová adresa
(NULL)
Ano
Ne
Server POP (Název serveru nebo IP adresa)
(NULL)
Ano
Ne
Přihlašovací jméno POP
(NULL)
Ano
Ne
Heslo POP
(NULL)
Ano
Ne
Interval POP
0 min (Vyp), 1 až 99 min
0 min
Ano
Ne
[Ověření/Šifrování]
Způsob OVĚŘ. POP: Standard., APOP, OVĚŘ. POP
Standard.
Ano
Ano
Ověření POP před odesláním: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Povolit TLS (POP): Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Ověření SMTP (OVĚŘ.SMTP): Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Uživatelské jméno
(NULL)
Ano
Ne
Heslo
(NULL)
Ano
Ne
Povolit TLS (PŘ. SMTP): Vždy TLS, Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Povolit TLS (VYS. SMTP): Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Zobrazit obraz. ověř. při odesílání: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Potvrdit certifikát TLS pro VYS. SMTP]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Přidat položky k Ověřit
CN: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Potvrdit certifikát TLS pro PŘ. POP]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Přidat položky k Ověřit
CN: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Max. velikost dat pro odesílání]
0 (Vyp), 1 až 99 MB
3 MB
Ano
Ano
[Výchozí předmět]
Výchozí předmět
Připojený obraz
Ano
Ano
[Zadat ověření místa určení uživ. pro odpověď]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Nast. ověřené místo urč. uživ. na odesilatele]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
[Povolit odesílání e-mailu nereg. uživatelům]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Časový limit plného režimu VYS.]
1 až 99 h
24 h
Ano
Ano
[Tisk MDN/DSN po příjmu]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Použít Odeslat přes server]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Povolit MDN ne přes server]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Omezit doménu místa určení VYS.]
Omezit odesílání na domény: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Povolené domény: Uložit, Detaily/Editovat, Smazat
-
Ano
Ano*2
[Autom. dokončit pro zadání e-mail. adresy]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ano
[Nastavení faxu]*1
[Výchozí obrazovka]
Standardní, Oblíbená nastavení, Adresář
Standardní
Ne
Ne
Standardní:
Obrazovka Zobrazit výběr linky: Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne
[Změnit výchozí nastavení]
Uložit, Inicializovat
-
Ne
Ne
[Uložit klávesové zkratky voleb]
Zkratka 1: Každý režim, Nepřiděleno
Sytost
Ne
Ne
Zkratka 2: Každý režim, Nepřiděleno
Typ originálu
Ne
Ne
Zkratka 3: Každý režim, Nepřiděleno
2stranný originál*1
Ne
Ne
Zkratka 4: Každý režim, Nepřiděleno
Různě velké originály*1
Ne
Ne
[Uložit jméno odesilatele (TTI)]
01 až 99: Uložit/Editovat, Smazat
-
Ano
Ne
[Použít ověření jm. uživ. pro jm. odesilatele]
Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ano
[Hlášení o fax. VYS.]
Jen při chybě, Zap, Vyp
Jen při chybě
Ano
Ano
Hlášení s obrazem VYS.: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Hlášení o činnosti faxu]
Automatický tisk (40 vysílání): Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Zadat čas tisku: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Nastavení časovače: 00:00 až 23:59
0:00
Ano
Ano
[Potvrdit zadané fax. číslo]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Potvrdit před odes., je-li obs. fax. m. urč.]*1
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Zap:
Jen pro sekv. vysílání, Vše
Vše
Ano
Ne
[Omezit sekv. vys., je-li obs. fax. místo urč.]*1
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Nastavení VYS. vzdáleného faxu]*1
[Adresa serveru vzdáleného faxu]
IP adresa nebo hostitelské jméno (maximálně 48 znaků)
(NULL)
Ano
Ne
[Časová prodleva VYS.]
1 až 99 h (s krokem nastavení jedna hodina)
24 h
Ano
Ano
[Počet linek VYS.]
1 až 2 Linka
1
Ano
Ne
[Vybrat prioritní linku]
Auto, Linka 1, Linka 2*3
Auto
Ano
Ne
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li k dispozici pro použití příslušné volitelné produkty.
*2
Označuje položku, která se nedoručí jako informace o zařízení.
Detaily/Editovat, Smazat
*3
Zobrazí se podle počtu linek nastavených v [Počet linek VYS.].
52SJ-059