Justering/Vedligeholdelse

Justering/vedligeholdelse: Justér billedkvalitet

Element
Beskrivelse af indstilling
Standard-
indstilling
Kan indstilles i
Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering
af enhedsinformationer
[Automatisk justering af forløb]
Fuld justering (Automatisk når maskinen printer og scanner fem sæt testprint)*1: Tasten Start print
Nej
Nej
Hurtig justering: Tasten Start
Ja
Nej
Registrér papir, der skal justeres: Papir, der skal just. 1, Papir, der skal just. 2, Papir, der skal just. 3
Nej
Nej
Vælg papir, der skal justeres: Liste med papirinformationer
Nej
Nej
Vælg metode: Brug scanner, Brug ikke scanner
Brug scanner
Nej
Nej
Antal ark, der bruges til testside: 1 til 5 ark papir
1 ark papir
Nej
Nej
Justeringsniveau: Samme for alle papirtyp., Efter gruppe papirtype
Samme for alle papirtyp.
Nej
Nej
Efter gruppe papirtype:
Tyndt 1/Alm./Kraftigt 1-4, Kraftigt 5, Kraftigt 6-8
Tyndt 1/Alm./Kraftigt 1-4
Nej
Nej
Initialisér ved brug af Fuld justering: Til, Fra
Fra
Nej
Nej
[Autojustering af indstillinger for gråtoner]
[Autojustering af gråtoner]
Start korrigering, Ændr Korr.mønster
Nej
Nej
[Registrér Korrigeringsmønster]
Registrér korrektionsmønster (justering af værdi)
Nej
Nej
[Jobtype til Anvend til]
Kopi: Til, Fra
Printer: Til, Fra
Kopi: Til
Printer: Til
Nej
Nej
[Korrigér tæthed]
Sort/hvid-scan for Kopiér/Scan og gem (Mailboks), Sort/hvid-scan for Send/Scan og gem (Andet end Mailboks), Farvescanning for Send/scan og Gem: 9 trin hver
5 niveauer
Nej
Nej
[Skyggekorrektion]
Densitometerjustering, Manuel justering, Printserverjustering
Nej
Nej
[Autokorrektion af farvefejl]
Tasten Start
Nej
Nej
[Print i fuld farve med levende indstillinger]
Standard, Niveau 1, Niveau 2
Standard
Nej
Nej
[Finjustering af zoom]
X: -1,0 % til +1,0 % i spring på 0,1 %
Y: -1,0 % til +1,0 % i spring på 0,1 %
X: 0 %
Y: 0 %
Nej
Nej
[Ditheringsindstillinger]
(Se "Indstillinger for dithering.")
Nuancer:
140-punkts, 170-linjes, 170-punkts, 190-punkts, 210-punkts, 230-punkts
Opløsning:
140-punkts, 170-linjes, 170-punkts, 190-punkts, 210-punkts, 230-punkts
Nuancer: 190-punkts
Opløsning: 230-punkts
Nej
Nej
[Farvebalance]
(Se "Farvebalance.")
Coated:
Gul: -8 til +8
Magenta: -8 til +8
Cyan: -8 til +8
Sort: -8 til +8
0
Nej
Nej
Finjustér tæthed: -8 til +8
Høj (mørke områder): 0
Medium: 0
Lav (lyst område): 0
Nej
Nej
Ikke-coated:
Gul: -8 til +8
Magenta: -8 til +8
Cyan: -8 til +8
Sort: -8 til +8
0
Nej
Nej
Finjustér tæthed: -8 til +8
Høj (mørke områder): 0
Medium: 0
Lav (lyst område): 0
Nej
Nej
[Korrigér farvestik]
(Se "Korrektion af farvestik.")
Gul (-2-+2): - 2 til + 2
Magenta (-2-+2): - 2 til + 2
Cyan (-2-+2): - 2 til + 2
Sort (-2-+2): - 2 til + 2
0
Nej
Nej
[Korrigér hvidbalance]
(Se "Hvidbalancekorrektion.")
1 til 4
3
Nej
Nej
[Status til lokaler med lav temperatur]
(Se "Status til lokaler med lav temperatur.")
0 til 4
0
Nej
Nej
[Korrigér ujævn glans]
(Se "Korrektion af ujævn glans.")
0 til 4
0
Nej
Nej
[Justér tromletemperatur]
(Se "Justering af tromletemperatur.")
Standard, Høj
Standard
Nej
Nej
[Særlig opløsningsforbedring]
(Se "Speciel udjævning.")
Til, Fra
Fra
Nej
Nej
[Justering af farveforløb under print]
Brug Stand.- indstillinger, Brug Indst. f. Serv.stat.
Brug Stand.- indstillinger
Nej
Nej
*1
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist hvis det nødvendige tilbehør er monteret og klar til brug.

Justering/vedligeholdelse: Justér bevægelse

Element
Beskrivelse af indstilling
Standard-
indstilling
Kan indstilles i
Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering
af enhedsinformationer
[Tilbageplacering af ryghæftning]*1
Tasten Start
Nej
Nej
[Skift fold-/hæfteplacering]*1
-2,00 mm til +2,00 mm i spring på 0,25 mm
0,00 mm
Nej
Nej
[Justér placering af ryghæftningsfoldning]*1
-2,00 mm til +2,00 mm i spring på 0,25 mm
0,00 mm
Nej
Nej
[Skift Finisher-hulleenhed]*1
Hastighedsprioritering, Prioritering af nøjagtighed
Nej
Nej
[Justér afstand mellem to klammer]*1
120 mm til 150 mm
120 mm
Nej
Nej
[Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.]*1
Hastighedsprioritering, Priorit. af nøjagtighed
Priorit. af nøjagtighed
Nej
Nej
[Justér trimmebredde]*1
2,0 mm til 28,0 mm i spring på 0,1 mm
2,0 mm
Nej
Nej
[Finjustér beskåret format til lim-indbinding]*1
(Se "Finjustering af Lim-indbindingens finishing-format.")
mm:
Vandret: - 0,5 mm til + 0,5 mm, i trin på 0,1mm
Vert.(Top+Bund): - 1,0 mm til + 1,0 mm, i trin på 0,1mm
Nej
Nej
Tommer:
Vandret: - 0,02" til + 0,02", i trin på 0,01"
Vert.(Top+Bund): - 0,04" til + 0,04", i trin på 0,01"
Nej
Nej
[Justér Lim-indbindingens påføring af lim]*1
(Se "Justering af mængden af lim til lim-indbinding.")
Coated:
50 eller mindre: - 6 til + 6
51-100: - 6 til + 6
101-150: - 6 til + 6
151 eller mere: - 6 til + 6
0
Nej
Nej
Ikke-coated:
50 eller mindre: - 6 til + 6
51-100: - 6 til + 6
101-150: - 6 til + 6
0
Nej
Nej
[Farve-/S/H-prioritet til print af første side]
Farveprioritering, Sort/hvidprioritet
Farveprioritering
Nej
Nej
[Justér placering af fold]*1
[Justér placering af Z-fold]
-2,0 mm til +1,5 mm i intervaller på 0,5 mm
0,0 mm
Nej
Nej
[Justér placering af C-fold]
Når Paper Folding Unit-J er monteret:
-7.0 mm til +5.0 mm i spring på 0.5 mm
-1,0 mm
Nej
Nej
[Justér placering af accordion Z-fold]
-7,0 mm til +5,0 mm i intervaller på 0,5 mm
-1,0 mm
Nej
Nej
[Justér placering af dobbelt parallel-fold]
A: -2,0 mm til +5,0 mm, trin på 0,5 mm
B: 0,0 mm til +5,0 mm i intervaller på 0,5 mm
A: -1,0 mm
B: 1,0 mm
Nej
Nej
[Justér placering af half-fold]
-2,0 mm til +2,0 mm i intervaller på 0,5 mm
0,0 mm
Nej
Nej
[Justér placering af Rygfoldning]
Når Booklet Finisher-W PRO er monteret:
-8,50 mm til +8,50, trin på 0,25
Når Booklet Finisher-AC er monteret:
-2,00 mm til +2,00, trin på 0,25
0,00 mm
Nej
Nej
[Krølningskorrektion for hver papirkilde]
Afl. med forside op (omv.): -10 til +10
Afl. med forside ned (norm.): -10 til +10
0
Nej
Nej
[Justér ved hæftning]*1
(Se "Papirjustering ved hæftning.")
- 3,0 mm til + 3,0 mm, i trin på 0,1 mm
0,0 mm
Nej
Nej
[Finisher bakke A, justering]*1
(Se "Papirjustering på finisherbakke A/B/C.")
- 3,0 mm til + 3,0 mm, i trin på 0,1 mm
0,0 mm
Nej
Nej
[Finisher bakke B, justering]*1
(Se "Papirjustering på finisherbakke A/B/C.")
- 3,0 mm til + 3,0 mm, i trin på 0,1 mm
0,0 mm
Nej
Nej
[Prioritetsindst. for finisheroutput (Tyndt)]*1
(Se "Ændring af Prioritetsindstillinger for finisheroutput.")
Prioriteret produktivitet, Justeringsprioritet
Prioriteret produktivitet
Nej
Nej
[Finisher bakke C, justering]*1
(Se "Papirjustering på finisherbakke A/B/C.")
- 2,0 mm til + 2,0 mm, i trin på 0,1 mm
0,0 mm
Nej
Nej
[Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode]*1
(Se "Starttid for hæftning i hæftningstilstand.")
1 til 5 sekunder
3 sekunder
Nej
Nej
*1
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist hvis det nødvendige tilbehør er monteret og klar til brug.

Justering/vedligeholdelse: Vedligeholdelse

Element
Beskrivelse af indstilling
Standard-
indstilling
Kan indstilles i
Remote UI
Tilgængelig levering
af enhedsinformationer
[Rens inde i hovedenheden]
Tasten Start
-
Nej
Nej
[Rens fremfører]*1
Tasten Start
-
Nej
Nej
[Rengør coronatråd]
Tasten Start
-
Nej
Nej
[Rens rulle]
Tasten Start
-
Nej
Nej
[Rensning af display til effekt. scanningsomr.]*1
Viser rensemetoden
-
Nej
Nej
[Genopfrisk fikseringsdrivrem]
Tasten Start
-
Nej
Nej
[Auto-niv. f. genopfrisk. af fikseringsdrivrem]
Niveau: -5 til +5
0
Nej
Nej
Tasten Start
-
Nej
Nej
*1
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist hvis det nødvendige tilbehør er monteret og klar til brug.
52SK-055