Přední strana

imageRUNNER ADVANCE DX C477i
imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ

Ovládací panel

Na ovládacím panelu se nachází indikátory a displej dotekového panelu. Prostřednictvím ovládacího panelu lze provádět všechny operace a nastavení.
Ovládací panel
Základní obrazovky na displeji dotekového panelu

Podavač

Automaticky podává originály ke skenování do zařízení. Pokud jsou do podavače vloženy dva nebo více listů papíru, originály se skenují postupně bez přerušení. Podavač

USB port (pravá přední strana stroje)

Ke stroji lze připojit zařízení, jako např. paměťové zařízení USB. Připojení paměťového zařízení USB
V případě některých paměťových médií se může stát, že nedokáží uložit data správně.
USB port (na pravé přední straně stroje) podporuje standard USB 2.0.

Vypínač

Stiskněte vypínač při zapínání nebo vypínání stroje.
Zapnutí stroje
Vypnutí stroje

Pravý kryt hlavní jednotky

Tento kryt otevřete při odstraňování papíru zachyceného uvnitř zařízení. Zachycení papíru ve zdroji papíru

Víceúčelová přihrádka

Uložte papír do víceúčelové přihrádky, jestliže chcete použít jiný typ papíru, než jaký je uložen v zásuvce na papír.
Víceúčelová přihrádka
Ukládání papíru do víceúčelové přihrádky

Přední kryt hlavní jednotky

Otevřete tento kryt, chcete-li vyměnit tonerovou kazetu nebo zásobník odpadního toneru.
Výměna tonerové kazety
Výměna zásobníku odpadního toneru

Pravý kryt zásuvky na papír

Tento kryt otevřete při odstraňování papíru zachyceného uvnitř zařízení. Zachycení papíru ve zdroji papíru

Zásuvka na papír 1

Zde ukládejte typ papíru, který často používáte. Zásuvka na papír

Levý kryt hlavní jednotky

Otevřete tento kryt, chcete-li vyměnit zásobník odpadního toneru. Výměna zásobníku odpadního toneru

Úložná krabice na ubrousky na čištění skla

Tuto krabici použijte k uchovávání ubrousků na čištění kopírovací desky.

Senzor pohybu

Když senzor pohybu v blízkosti stroje detekuje osobu, stroj vystoupí z režimu spánku automaticky. Přechod do režimu spánku

Finišer

Při dopravování papíru do výstupní přihrádky můžete použít některé funkce kompletace. Finišer (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)

Výstupní přihrádka (přihrádka A)

Po dokončení tisku zde vystoupí papír. Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ, můžete konfigurací <Output Tray Settings> zadat funkce, pro které se má přihrádka používat. <Output Tray Settings> (pouze Řada C477) *
Další informace o nastavení volitelného zařízení nainstalovaného na stroji viz v Možnosti.
Připojení paměťového zařízení USB
Do portů USB umístěných na pravé straně stroje můžete připojit paměťové zařízení USB a tisknout data přímo z paměťového zařízení USB. Originály naskenované na stroji lze také přímo uložit do paměťového zařízení USB. Práce s daty na paměťovém médiu
Při připojování paměťového zařízení USB ke stroji dbejte na to, aby bylo orientováno správným směrem. Jestliže je nepřipojíte řádným způsobem, můžete způsobit závadu na paměťovém zařízení USB nebo na stroji.
Při odebírání paměťového zařízení USB se řiďte náležitým postupem. Odebrání paměťového média Když tak neučiníte, můžete způsobit závadu na paměťovém zařízení USB nebo na stroji.
Stroj podporuje paměťová zařízení USB formátu FAT32/exFAT.
Nepodporovaná zařízení a použití
Paměťová média se zabezpečovacími funkcemi
Paměťová média neodpovídající parametrům USB
Čtečky paměťových karet připojené přes USB
Připojení paměťového média pomocí prodlužovacího kabelu
Připojení paměťového média přes rozbočovač USB
7WAS-007