צד קדמי

מגש פלט

הנייר המודפס יוצא אל מגש הפלט.

יציאת USB (לחיבור התקני USB)

השתמש ביציאה זו לחיבור התקן זיכרון USB או מקלדת USB של צד שלישי. חיבור התקן זיכרון USB מאפשר להדפיס נתונים מהתקן הזיכרון.
הדפסה מהתקן זיכרון USB (הדפסת מדיית זיכרון)

מעצור הנייר

פתח את מעצור הנייר כשתרצה למנוע נפילה של הנייר ממגש הפלט.

ידיות הרמה

אחוז בידיות ההרמה בעת נשיאת המכשיר. בעת מיקום מחדש של המכשיר, אין לנסות להזיז אותו לבד. במקום זאת, צור קשר עם סוכן Canon המקומי המורשה.

מתג הפעלה/כיבוי

הפעלה או כיבוי של המכשיר. כדי להפעיל מחדש את המכשיר, כבה אותו, המתן לפחות 10 שניות, ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

מכסה קדמי

פתח את המכסה הקדמי בעת החלפת מחסניות טונר.
הליך להחלפת מחסנית הטונר

מגירת נייר

טען במגירת הנייר את סוג הנייר שבו אתה משתמש בדרך כלל. הטענת נייר במגירת הנייר

מגש רב-תכליתי

טען את הנייר במגש הרב-תכליתי כשתרצה להשתמש באופן זמני בנייר מסוג השונה מזה שנטען במגירת הנייר. טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

לוח ההפעלה

לוח ההפעלה כולל מקשים כגון דף הבית, 'עצור', תצוגה ומחווני מצב. מלוח ההפעלה, תוכל לבצע כל פעולה ולקבוע הגדרות.
לוח ההפעלה
מסכים בסיסיים

חריצי אוורור

אוויר מתוך המכשיר יוצא החוצה על מנת לקרר את פנים המכשיר. שים לב: הנחת עצמים מול חריצי האוורור תמנע אוורור.
6X94-01C