קביעת תצורה של יציאות מדפסת

שינוי כתובת ה-IP של המדפסת או הוספת מדפסת באמצעות תיקיית המדפסות של Windows עלולים להוביל לשגיאות הדפסה. שגיאות אלו נובעות בדרך כלל מהגדרות שגויות של יציאת המדפסת. לדוגמה, ייתכן שמספר היציאה או סוג היציאה שצוינו שגויים. במקרים אלו, הניסיון להדפיס נכשל בגלל שהמכשיר לא יכול לקבל את נתוני המסמך. כדי לתקן סוג זה של בעיות, קבע את תצורת ההגדרות של יציאות המדפסת במחשב.
כדי לבצע את ההליכים הבאים, היכנס למחשב עם חשבון מנהל מערכת.
1
פתח את תיקיית המדפסות. הצגת תיקיית המדפסת
2
לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל ההתקן של מכשיר זה ולחץ על [מאפייני מדפסת] או על [מאפיינים].
3
לחץ על לשונית [יציאות] וקבע את תצורת ההגדרות הדרושות.
הוספת יציאה
אם שינית את כתובת ה-IP של המכשיר או בחרת יציאה שגויה במהלך התקנת מנהלי התקנים, עליך להוסיף יציאה חדשה.

שינוי סוג היציאה או מספרה
אם סוג פרוטוקול ההדפסה (LPD או RAW) השתנה במכשיר (קביעת תצורה של פרוטוקולי הדפסה ופונקציות WSD‏) או שמספר היציאה השתנה (שינוי מספרי יציאות), יש לקבוע גם את תצורת ההגדרות המתאימות במחשב. הפעולה אינה נדרשת עבור יציאות WSD.

מחיקת יציאות
4
לחץ על [סגור].
6X94-00W