تغییر حداکثر واحد انتقال

در بیشتر شبکه های اترنت، حداکثر اندازه بسته ای که قابل ارسال است 1500 بایت می باشد. بسته اشاره به یک قطعه از داده دارد که داده اصلی آن قبل از ارسال تقسیم می شود. در هر شبکه، حداکثر واحد انتقال (MTU) فرق دارد. در صورت نیاز تنظیمات دستگاه را تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر، با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<TCP/IP Settings>‏  <MTU Size> را انتخاب کنید.
4
MTU را انتخاب کنید.
5
<OK> را انتخاب کنید.
6
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
6X93-011