Skanne og lagre

Noen av modusene beskrevet her, refererer til modusene til <Kopi>- eller <Skanne og sende>-funksjonen.

Skjerm for lagringsvalg

Nettverk

Minnemedia

Skjerm for filvalg

Nettverk

Minnemedia

Skjerm for skanning

Nettverk

Minnemedia

Valg

Nettverk

Minnemedia

6W27-0K4