Hvis maskinen ikke fungerer

Hvis det oppstår et problem mens du bruker maskinen, må du sjekke følgende før du kontakter en lokal autorisert Canon-forhandler.

Se dette først

Vises det en melding på berøringspanelskjermen?

En melding vises på berøringspanelskjermen når det oppstår en feil eller et problem mens du bruker maskinen.
En melding eller feilkode som begynner med "#" (en feilkode) vises

Er hovedstrømindikatoren blitt slukket?

Hvis hovedstrømindikatoren ikke lyser selv om strømmen er slått PÅ, må du kontrollere strømkabelen.

Lyser ?

Hvis den lyser, må du trykke på for å gå ut av hvilemodus.

Er maskinen riktig koblet til en datamaskin?

Kontroller nettverkstilkoblingen mellom maskinen og datamaskinen.
Konfigurere nettverksmiljøet

Hvis maskinen ikke reagerer på handlinger på datamaskinen

Start maskinen på nytt.

Hvis maskinen ikke reagerer selv om strømmen er slått PÅ, må du slå strømmen AV (Slå av maskinen). Bekreft at strømkabelen er tilkoblet riktig, vent 10 eller flere sekunder etter at hovedstrømindikatoren slås av og slå deretter strømmen på igjen (Slå på maskinen).

Kontroller at driveren er riktig installert.

Hvis du vil ha informasjon om installering av driveren, kan du se Installere drivere.

Kontroller at maskinens IP-adresse er riktig.

Kontroller innstillingene til IP-adressen, og endre dem hvis de er feil. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se Sette opp ved bruk av installasjonsveiledningen.

Når autentiseringsskjermbildet (påloggingsskjermbildet) vises

Logg inn som en registrert bruker.

Når autentiseringsskjermbildet (påloggingsskjermbildet) vises, må du logge inn som en registrert bruker for å fortsette å bruke maskinen.
Logge på maskinen
6W27-0HS