Utilizarea personalizării

Aţi experimentat vreodată următoarele?
Copierea accidentală cu setările utilizatorului anterior
Configurarea frecventă a aceleiaşi combinaţii de setări
Aparatul are o funcţie de personalizare care permite înregistrarea setărilor pentru fiecare utilizator de conectare, utilizând gestionarea autentificării personale. De exemplu, copierea pe două feţe poate fi setată ca mod de copiere implicit, iar ecranul iniţial după conectare poate fi setat pe ecranul Caracteristici de bază scanare şi stocare.
Setările personalizate pot fi, de asemenea, sincronizate cu alte aparate Canon din aceeaşi reţea şi utilizate pe orice aparat.
Funcţia de personalizare ajută la îmbunătăţirea operabilităţii şi securităţii şi la reducerea costurilor.
Utilizatorul trebuie să fie în măsură să utilizeze funcţia de autentificare personală pentru a putea utiliza personalizarea. Pentru informaţii despre autentificarea personală, contactaţi administratorul dispozitivului. Gestionarea utilizatorilor
Setările personalizate pentru fiecare utilizator pot fi sincronizate cu alte aparate Canon din aceeaşi reţea şi utilizate pe toate aparatele sincronizate. Sincronizarea setărilor pentru mai multe imprimante multifuncţionale Canon
Pentru detalii despre setările care pot fi personalizate, consultaţi Lista articolelor care pot fi personalizate.

Personalizarea ecranului

Personalizarea setărilor

Personalizarea funcţiilor

Personalizarea ecranului

Schimbarea limbii de afişare pentru fiecare utilizator (Comutare limbă/tastatură)
Limba ecranului poate fi schimbată după dorinţa fiecărui utilizator de conectare.
De exemplu, aparatul poate afişa ecranul în engleză pentru un anumit utilizator şi apoi poate schimba limba de afişare în franceză atunci când un alt utilizator se conectează.
Aspectul tastaturii afişajului panoului tactil poate fi, de asemenea, schimbat.
Afişarea ca ecran iniţial a unui ecran frecvent utilizat (Ecran predefinit după Pornire/Restabilire / Ecran predefinit (Monitor Statut))
Ecranul afişat după conectare şi după revenirea aparatului din modul de hibernare poate fi setat.
De exemplu, ecranul de operare (ecranul Caracteristici de bază) pentru <Copiere> şi <Fax>, ecranul de selectare a destinaţiei pentru <Scanare şi Stocare> şi ecranul <Monitor Statut> pentru verificarea stării lucrării pot fi setate ca ecran iniţial.
Un ecran frecvent utilizat de stare lucrare/jurnal poate fi înregistrat ca ecran implicit afişat când este apăsată opţiunea <Monitor Statut>.
Prevenirea introducerii repetate a aceluiaşi caracter (Setări Repetiţie Tastă)
Această setare vă permite să ajustaţi timpul până când se repetă introducerea aceluiaşi caracter.
De exemplu, dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta <a> pentru o anumită perioadă de timp, litera „a” începe să fie introdusă în mod repetat. Această situaţie poate fi prevenită pentru persoanele care doresc să lucreze lent, prin ajustarea vitezei de răspuns a afişajului panoului tactil.
Îmbunătăţirea vizibilităţii ecranului (Inversare culori ecran)
Ecranul poate fi afişat cu culori inversate.
De exemplu, culorile ecranului pot fi inversate pentru a fi mai uşor de citit de către utilizatorii care au dificultăţi cu culorile implicite.

Personalizarea setărilor

Specificarea ca setări implicite a setărilor utilizate frecvent (Modificare setări implicite)
Setările utilizate frecvent pot fi înregistrate ca setări implicite.
De exemplu, dacă un utilizator utilizează frecvent modul pe două feţe, acesta poate fi setat în mod implicit pentru a elimina necesitatea de a-l specifica de fiecare dată când utilizatorul operează aparatul.
<Modificare setări implicite> (Scanare şi Transmitere)
<Modificare setări implicite> (Scanare şi Stocare)
<Modificare setări implicite> (Accesare fişiere stocate)
Crearea de comenzi rapide pentru setarea elementelor la un nivel profund (Înregistrare comenzi rapide opţiuni)
Comenzile rapide pentru setările utilizate frecvent pot fi înregistrate în ecranul Caracteristici de bază pentru copiere, ecranul Caracteristici de bază pentru fax şi ecranul Caracteristici de bază pentru scanare şi trimitere.
De exemplu, dacă un utilizator utilizează frecvent modul <N pe 1> din opţiunea <Opţiuni> a funcţiei Copiere, o comandă rapidă la modul <N pe 1> poate fi afişată pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere, astfel încât să puteţi reapela modul <N pe 1> cu o singură apăsare a unui buton în loc să faceţi tot drumul înapoi până la ecranul <Opţiuni>.
Rechemarea setărilor anterioare pentru copiere (Setări anterioare)
Setările utilizate anterior pentru <Copiere> şi setările şi destinaţie utilizate anterior pentru <Fax> şi <Scanare şi Transmitere> sunt reţinute în aparat.
Când copiază cu aceleaşi setări utilizate în trecut, utilizatorul poate rechema setările utilizate anterior pentru a elimina necesitatea de a specifica aceleaşi setări.
Facilitarea vizualizării listei de lucrări (Sortarea listei de lucrări)
Lista de lucrări poate fi sortată utilizând ordinea numelor, a datelor etc., pentru a facilita găsirea lucrării sau a documentului dorit.
Ordinea de sortare este păstrată pentru următoarea dată când utilizatorul se conectează.
Gestionarea destinaţiilor în liste de adrese personale/liste de adrese ale grupurilor de utilizatori (Listă adrese pers. / User Group Address List)
Destinaţiile pot fi separate şi gestionate utilizând liste de adrese personale şi liste de adrese ale grupurilor de utilizatori.
De exemplu, puteţi gestiona destinaţiile utilizate pentru clienţii dvs. personali în lista de adrese personale şi destinaţiile partajate în cadrul unui grup dintr-o listă de adrese a grupului de utilizatori.
Permisiunea de a seta mai multe setări cu un singur buton (<Personal>/<Partajat>)
Butoanele <Personal> şi <Partajat> pot fi utilizate pentru a elimina necesitatea de a seta aceeaşi combinaţie de setări separat.
De exemplu, un utilizator poate seta modurile <2-Feţe> şi <N pe 1> împreună. Înregistrând aceste setări într-un buton <Personal>, această combinaţie de setări poate fi rechemată cu o singură apăsare de buton.
Înregistrând setările într-un buton <Partajat>, acestea pot fi utilizate convenabil de alţi utilizatori.

Personalizarea funcţiilor

Imprimarea documentelor importante la aparat (Memorare forţată)
Documentele importante pot fi împiedicate să fie imprimate până când utilizatorul nu este prezent la aparat.
Imprimarea reţinută forţată vă permite să verificaţi lucrarea de imprimare la aparat înainte de imprimare, astfel încât să puteţi anula lucrări inutile sau să împiedicaţi alţi utilizatori să vă ia documentele.
Stocarea directă a datelor scanate pe un server (Folder Personal)
Datele scanate cu aparatul pot fi stocate pe un server din aceeaşi reţea.
De exemplu, un utilizator poate crea un folder personal pe un server SMB din birou şi poate salva direct datele scanate cu aparatul. Astfel, se împiedică amestecarea datelor cu datele altor utilizatori.
Trimiterea documentului scanat la propria dumneavoastră adresă de e-mail (Transmite către mine)
Utilizatorii pot trimite cu uşurinţă documente scanate la propria lor adresă de e-mail.
De exemplu, când trimiteţi un document la adresa de e-mail a unui client ca fişier PDF, un utilizator poate apăsa opţiunea <Transmite către mine> afişată pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare şi transmitere etc. pentru a trimite, de asemenea, fişierul PDF la propria adresă de e-mail.
6W28-0LF