Imprimarea utilizând o imprimantă virtuală

 
O imprimantă virtuală vă permite să utilizaţi imprimarea LPD sau imprimarea FTP cu setările de imprimantă înregistrate în prealabil ca imprimantă virtuală. De exemplu, prin înregistrarea în prealabil a setărilor, precum tipul hârtiei, numărul de copii şi imprimarea faţă-verso, este eliminată necesitatea de a le specifica pentru fiecare lucrare.
Adăugarea unei imprimante virtuale
Imprimarea cu o imprimantă virtuală
Setaţi <Memorare forţată> pe <Oprit>. Dacă opţiunea <Memorare forţată> este setată când este executată o lucrare, rezultatele pot să difere în funcţie de setări. Configurarea setărilor de imprimare cu reţinere forţată
Dacă lucrarea corespunde condiţiilor setate pentru <Acţ. asupra lucr.> şi <Anulare>: Lucrarea s-a anulat.
Dacă lucrarea corespunde condiţiilor setate pentru <Acţ. asupra lucr.> şi <Tipărire>: Lucrarea este imprimată în conformitate cu imprimanta virtuală.
Dacă lucrarea corespunde condiţiilor setate pentru <Acţ. asupra lucr.> şi <Menţ. ca Lucr. partajată>: Imprimanta virtuală este dezactivată şi lucrarea este reţinută în aparat.
Pentru imprimarea securizată şi imprimarea securizată criptată, imprimanta virtuală este dezactivată şi lucrarea este reţinută în aparat.
Pentru a efectua imprimarea LPD, setaţi opţiunea <Setări tipărire LPD> pe <Pornit>.
Pentru a efectua imprimarea FTP, setaţi opţiunea <Setări tipărire FTP> pe <Pornit>.
Limbajul de descriere a paginii şi formatul de fişier care se pot utiliza cu o imprimantă virtuală sunt PS şi PDF.

Adăugarea unei imprimante virtuale

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Setări/Înregistrare] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Faceţi clic pe [Add Virtual Printer].
Nu pot fi efectuate simultan operaţii din mai multe browsere.
5
Introduceţi numele imprimantei virtuale şi specificaţi setările necesare.
Nu pot fi înregistrate mai multe imprimante virtuale cu acelaşi nume.
Pot fi înregistrate maximum 20 de imprimante virtuale.
6
Faceţi clic pe [Add].
Pentru a efectua aceste setări, trebuie să vă conectaţi la IU la distanţă cu oricare din privilegiile următoare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi elementele din [Selectare rol de setat:] din Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] la exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor

Imprimarea cu o imprimantă virtuală

Pentru imprimarea LPD
LPR -S [adresa IP a aparatului] -P [numele imprimantei virtuale] [numele fişierului]
Exemplu: Imprimarea unui fişier „exemplu.pdf” cu o imprimantă virtuală denumită „001”
lpr -S adresa IP a aparatului -P 001 exemplu.pdf
Pentru imprimarea FTP
put [numele fişierului] [numele imprimantei virtuale]
Exemplu: Imprimarea unui fişier „exemplu.pdf” cu o imprimantă virtuală denumită „001”
> put exemplu.pdf 001
6W28-067