Správa uložených súborov

 
Prostredníctvom Remote UI (Vzdialené PR) je možné tlačiť, odosielať a odstraňovať faxy a I-faxy, ktoré sú dočasne uložené v schránke faxu/I-faxu.

Správa dokumentov dočasne uložených v schránke PR. do pamäte

Faxy a I-faxy dočasne uložené v schránke PR. do pamäte prostredníctvom zámku pamäte je možné vytlačiť alebo presmerovať.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Access Received/Stored Files]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Vyberte [Memory RX Inbox] a kliknite na [Memory RX Inbox].
Ak sa zobrazí stránka na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN a kliknite na tlačidlo [OK].
4
Vyberte dokument a vykonajte požadovanú operáciu.
Kliknutím na ikonu [Type] zobrazíte podrobné údaje o dokumente.
Tlač dokumentu
Presmerovanie dokumentu
Odstránenie súboru
Kontrola I-faxov rozdelených pri prijímaní
Ak chcete zobraziť zoznam I-faxov, ktoré boli počas príjmu rozdelené, kliknite na položku [Divided Data RX Inbox] na obrazovke zobrazenej v kroku 3. Prijímanie faxov I-Fax
Nastavenie kódu PIN pre schránku PR. do pamäte
Kód PIN pre schránku PR. do pamäte môžete zmeniť kliknutím na položku [Settings...] na obrazovke v kroku 4 a začiarknutím položky [Set PIN].
Konfigurácia nastavení zámku pamäte
Kliknutím na položku [Memory Lock Settings...] na obrazovke zobrazenej v kroku 4 môžete nastaviť, či chcete prijímať faxy a I-faxy do schránky PR. do pamäte.

Správa dokumentov dočasne uložených v dôvernej faxovej schránke

Faxy a I-faxy dočasne uložené v dôvernej faxovej schránke je možné vytlačiť alebo odstrániť.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Access Received/Stored Files]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Vyberte možnosť [Confidential Fax Inbox] a kliknite na číslo požadovanej dôvernej faxovej schránky.
Ak sa zobrazí stránka na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN a kliknite na tlačidlo [OK].
Dôvernú faxovú schránku môžete špecifikovať aj zadaním jej čísla do poľa [Box Number (00-49)] a kliknutím na položku [Open...].
4
Vyberte dokument a vykonajte požadovanú operáciu.
Kliknutím na ikonu [Type] zobrazíte podrobné údaje o dokumente.
Tlač dokumentu
Odstránenie súboru
Zmena nastavení dôvernej faxovej schránky
Názov a kód PIN dôvernej faxovej schránky môžete zmeniť kliknutím na položku [Settings...] na obrazovke v kroku 4.
6W29-0AJ