Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd

De volgende items kunnen voor elke aangemelde gebruiker worden gepersonaliseerd.
Categorie
Instellingswaarde
Corresponderende instellingen
Weergavetaal*1*2
Weergavetaal en toetsenbordindeling
Toegankelijkheid*1*2
Instellingen toetsherhaling
Schermkleuren inverteren
Beginscherm*1*2
Scherm dat na inloggen wordt weergegeven
Home*1*2
Persoonlijke knoppen
Tijdlijn*3*5
Home-instellingen
Netwerk
SSID, netwerksleutel, Directe verbinding autom. inschakelen/uitschakelen bij aanmelden/afmelden
Standaardopdrachtinstellingen*1*2*3
Kopie
Fax
Scannen en verzenden*4
Scannen en opslaan*4
Toeg. opgesl. best.
Sneltoetsen*1*2
Kopie
Fax
Scannen en verzenden
Vorige instellingen*1*3*5
Kopie
Fax
Scannen en verzenden*4
Adresboek
Persoonlijke adreslijsten*1
Groepsadresboeken*1*6 (gebruikersgroepsadreslijst 01 tot gebruikersgroepsadreslijst 50)
Condities voor het wijzigen van de lijstvolgorde*5
Scannen en opslaan
Toeg. opgesl. best.
Afdrukken
Instellingen voor automatisch afdrukken na aanmelding
Autom. opdr. gebr. afdr. bij aanmel.
Overige
Sleutelketen*1
-
*1 Verwijderd als <Verwijder oudste gebruikersinstellingen> wordt opgegeven. <Actie bij overschrijding max. aantal gebruikers>
*2 Als een clientmachine de synchronisatie van aangepaste instellingen voor de eerste keer uitvoert, wordt de synchronisatie van deze optie mogelijk niet voltooid voordat de machine wordt opgestart.
*3 Bij het synchroniseren van aangepaste instellingen kan deze optie worden opgegeven voor afzonderlijke machines binnen het bereik van gegevensdeling. (Overige instellingen voor de servermachine zijn vereist op de machine met serverfunctie.)
*4 Zelfs als dit item is ingesteld op delen, worden bestemmingen leeg gelaten en niet gesynchroniseerd.
*5 Dit item kan niet vanaf een andere machine worden geïmporteerd of naar een andere machine worden geëxporteerd. De gegevens van instellingen importeren/exporteren
*6 Het is vereist om de aanmeldingsservice te gebruiken die de groepsfunctie ondersteunt (gebruikersverificatie ondersteunt de groepsfunctie).

Items die niet kunnen worden gepersonaliseerd, maar die kunnen worden gesynchroniseerd door het synchroniseren van aangepaste instellingen

De volgende items kunnen niet worden gepersonaliseerd, maar wel worden gedeeld tussen meerdere multifunctionele Canon-printers door het synchroniseren van aangepaste instellingen.
Bestemming voor het delen van gebruikersgroepsadreslijsten Bestemmingen via de Remote UI (UI op afstand) registreren
Home-instellingen (indien niet ingelogd) Het <Home>-scherm aanpassen
Stel <Gedeeld tussen alle apparaten> in om de instellingen <Gedeeld> en <Instellingen Achtergrond> (indien niet ingelogd) van het <Home>-scherm te delen met alle clientmachines met behulp van de synchronisatie van aangepaste instellingen. Als u deze instellingen voor elke clientmachine afzonderlijk wilt beheren, selecteert u <Apparaatspecifiek (niet gedeeld)> wanneer u de service voor de eerste keer start (als er geen clientmachines op de servermachine zijn aangesloten). De gegevens worden mogelijk geïnitialiseerd als het bereik van gegevensdeling wordt gewijzigd nadat de service is gestart. (Overige instellingen voor de servermachine zijn vereist op de machine met serverfunctie.)
Voor informatie over de sleutelketen raadpleegt u Gebruikers beheren.
Wanneer de <Andere Taal/Toetsenbord>, <Toegankelijkheid>, en <Instellingen persoonlijke SSID en netwerksleutel>-instellingen niet onmiddellijk na het inloggen konden worden weergegeven, kunnen ze worden weergegeven wanneer dit mogelijk is. Voor meer informatie raadpleegt u Synchronisatie van instellingen starten.
7J2C-02C