Forsiden

Venstre deksel

Åpne det venstre dekselet når beholderen for brukt toner skal skiftes ut.

Leveringsbrett

Utskrevet papir leveres til leveringsbrettet.

Kontrollpanel

Kontrollpanelet består av en Hjem-tast, skjerm, statusindikatorer osv. Du kan utføre alle operasjoner og innstillinger fra kontrollpanelet.
Kontrollpanel
Grunnleggende skjermbilder på berøringspanelskjermen

Strømbryter

Trykk på strømbryteren for å slå PÅ eller AV maskinen.
Slå på maskinen
Slå av maskinen

Papirskuff

Legg inn den typen papir du ofte bruker i papirskuffen.
Papirskuff
Grunnleggende metode for innlegging av papir

Løftehåndtak

Hold løftehåndtakene når du bærer maskinen. Flytte maskinen

Frontdeksel

Åpne frontdekselet ved skifte av tonerkassetter. Bytte tonerkassett

Mater

Mater originalene automatisk inn i maskinen for skanning. Når to eller flere ark legges i materen, kan originaler skannes uavbrutt. Mater

USB-minneport (foran til høyre på maskinen)

Du kan koble til enheter som for eksempel USB-minneenheter til maskinen. Koble til en USB-minneenhet
Det er ikke sikkert at data lagres korrekt på enkelte typer minneenheter.
USB-porten (foran til høyre på maskinen) støtter USB 2.0.

Høyre deksel

Åpne det høyre dekselet når du skal fjerne en papirstopp. Fjerne papirstopp

Ventilasjonsåpning

Luft fra innsiden av maskinen ventileres ut for å kjøle ned innsiden av maskinen. Legg merke til at du kan blokkere ventilasjonen dersom du plasserer gjenstander foran ventilasjonsåpningene.

Multibrett

Legg papiret i multibrettet når du midlertidig vil bruke en annen type papir enn det som er lagt i papirskuffen.
Flerfunksjonsskuff
Grunnleggende metode for innlegging av papir
Koble til en USB-minneenhet
Du kan koble til en USB-minneenhet i USB-portene på fremsiden av maskinen, og skrive ut data direkte fra USB-minneenheten. Originaler som skannes med maskinen kan også lagres direkte på USB-minneenheten.
Sørg for at USB-minnemediet vender riktig vei når du kobler det til maskinen. Hvis det ikke kobles til riktig, kan dette kan føre til feil på minnemediet eller maskinen.
Sørg for å følge riktig prosedyre når du fjerner USB-minnemediet. Sette inn/fjerne minnemedia Hvis dette ikke gjøres riktig, kan det føre til feil på USB-minnemediet eller maskinen.
Maskinen støtter bare USB-minnemedier i FAT32/exFAT-format.
Ustøttede enheter og forbruk
Minnemedier med sikkerhetsfunksjoner
Minnemedier som ikke møter USB-spesifikasjonen
Minnekortlesere som kobles til via USB
Koble til minnemedier med en forlengelseskabel
Koble til minnemedier via en USB-pub
7J2E-01F