ایجاد محیط شبکه دوگانه

آیا دستگاه های مجزایی در هر بخش یا هر طبقه دفتر خود برای اهداف امنیتی دارید؟
علاوه بر اتصالات تکی با LAN سیمی یا LAN بی سیم، این دستگاه محیط های شبکه دوگانه را هم با LAN سیمی و هم با LAN بی سیم، یا با LAN سیمی و LAN سیمی دیگر از طریق آداپتور USB-LAN فعال می کند*. این امر ایجاد محیط های شبکه را آسان می سازد، که در آن کارمندان از خط اصلی و مشتری ها از خط فرعی با عملکرد محدود استفاده می کنند. همچنین باعث کاهش هزینه ها می شود، چراکه نیازی نیست برای هر محیط شبکه یک دستگاه مجزا نصب شود.
* برای کسب اطلاعات درباره آداپتورهای USB-LAN تحت پشتیبانی، با نمایندگی یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
به LAN سیمی اصلی در شبکه دوگانه تحت عنوان "خط اصلی" در این دستگاه و "راهنمای کاربر" اشاره شده است. LAN بی سیم فرعی یا LAN سیمی دیگر در شبکه دوگانه، "خط فرعی" نام دارد.

جریان تنظیمات مورد نیاز شبکه دوگانه

در شبکه دوگانه، خط اصلی و خط فرعی دارای تنظیمات جداگانه ای هستند. این بخش به تشریح تنظیمات مورد نیاز شبکه خط فرعی می پردازد.
تنظیمات LAN سیمی/LAN بی سیم معمول خط اصلی و فرعی را طبق نیاز، انجام دهید.
اتصال به LAN سیم دار
اتصال به LAN بی سیم
مرحله 1
<Wired LAN + Wireless LAN> یا <Wired LAN + Wired LAN> را انتخاب کنید.
مرحله 2
تنظیمات آدرس IPv4 را از قسمت <IP Address Settings‎> در <Sub Line Settings‎> مشخص کنید. هنگام استفاده از مسیردهی استاتیک، یک آدرس گذرگاه نیز مشخص کنید.
مرحله 3
هنگام استفاده از LAN سیمی از طریق آداپتور USB-LAN برای خط فرعی، این گزینه را انتخاب کنید.
* تنظیمات ضروری را طبق محیط خود مشخص کنید.
مرحله 4
شماره درگاه های عملکردها را تحت عنوان استفاده/محدودسازی در تنظیمات دیوار آتش خط فرعی ثبت کنید.
* تنظیمات ضروری را طبق محیط خود مشخص کنید.
مرحله 5
مسیردهی استاتیک را هنگام اتصال به شبکه دیگر از طریق روتر، مشخص کنید.
* تنظیمات ضروری را طبق محیط خود مشخص کنید.
مرحله 6
این گزینه را هنگامی انتخاب کنید که می خواهید ارتباط داده ای سیستم خاصی انجام دهید، نظیر ارزیابی سرور توزیع سفت افزار در محیط هایی که تجزیه نام DNS یا اتصالات شبکه از طریق پراکسی قابل استفاده نیستند.
* تنظیمات ضروری را طبق محیط خود مشخص کنید.

هشدارها هنگام استفاده از خط فرعی

همه عملکردهای شبکه که در دستگاه انتخاب شده اند را می شود برای خط اصلی استفاده کرد. با این حال، عملکردهای قابل استفاده با خط فرعی محدود هستند.
تنظیمات سرور DNS و WINS در خط اصلی را نمی شود به صورت همزمان استفاده کرد.
<DNS Server Address Settings‎> و <Proxy Settings‎> در <Settings for System Data Communication‎> را می توان فقط برای ارتباط داده های سیستم خاصی، نظیر استفاده از خط فرعی برای دسترسی به سرور توزیع دیوار آتش، استفاده کرد. هنگام استفاده از سرور DNS یا سرور پراکسی برای خط فرعی برای مواردی به غیر از ارتباط داده های سیستم، آدرس و شماره درگاه را به منظور استفاده از خط فرعی در تنظیمات خط اصلی ثبت کنید.
انجام تنظیمات DNS
تنظیم پراکسی

عملکردهای دارای محدودیت برای خط فرعی

عملکردهای شبکه زیر نمی توانند با خط فرعی استفاده شوند.
تنظیمات آدرس IPv6
تأیید اعتبار IEEE802.1X
IPSec
NetBIOS
FTP (حالت ACTIVE)
تنظیمات گزینه DHCP
تنظیمات به روزرسانی دینامیک DNS
تنظیمات Multicast Discovery
تنظیم آدرس IP از طریق AutoIP
تنظیمات دیوار آتش از طریق فیلتر آدرس MAC
مرور کردن با استفاده از پروتکل SMB
عملکردها و سرویس های زیر نمی توانند به دلیل محدودیت های زیر استفاده شوند.
ساخت سیستم چاپ/حسابداری که اتصالات سرور را از طریق برنامه AddOn انجام می دهد
ساختن یک سیستم تأیید اعتبار برای سرور اکتیو دایرکتوری
ارسال فایل از طریق تجزیه نام DNS یا تجزیه نام NetBIOS از پروتکل SMB یا WebDAV‏‎‏*1
کشف خودکار چاپگرهای چندکاره دیگر در سمت خط فرعی با استفاده از multicast discovery‏‎‏*1
عملکردهایی نظیر عملکرد زیر که از آدرس IP خط اصلی استفاده می کند
[Security Policy Settings‎]
<Make Remote Address Book Open>
وارد کردن گروهی/صادر کردن گروهی
پیام تصویری
فاکس راه دور (سرویس گیرنده)
Color Network ScanGear 2
Universal Print
* 1 آدرس IP را به صورت مستقیم مشخص کنید.
838E-0S1