سازگار شدن با محیط شبکه

مقیاس و شکل شبکه بسته به هدف و کاربرد فرق دارد. دستگاه از فن آوری های مختلفی برای سازگار شدن با محیط های مختلف استفاده می کند. با مدیر شبکه خود مشورت کنید و تنظیمات لازم را بر اساس محیط تان انجام دهید.
838E-03Y