<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Nyní můžete zadat konkrétní nastavení ke skenování a pak zaslat dokumenty e-mailem/faxem pomocí mobilního zařízení. Pokud je možnost <Ověřit pomocí PIN kód pro Skenovat úlohy> nastavena na hodnotu <Zap>, musíte zadat kód PIN zobrazený na stroji během spouštění úlohy.
Nastavením možnosti <Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení> na hodnotu <Zap> povolíte funkci mobilního ověřování. se zobrazí na přihlašovací obrazovce.

Tabulka Nastavení/Uložení

Podrobnosti o tom, jak zobrazit tabulku Nastavení/Uložení, najdete v části „Nastavení/Uložení“ „Tabulka Nastavení/Uložení“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Ověřit pomocí PIN kód pro Skenovat úlohy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
843K-00A