Seznam položek, které je možno personalizovat

Následující položky může každý přihlášený uživatel měnit dle osobních preferencí.
Kategorie
Hodnota nastavení
Odpovídající nastavení
Zobrazení jazyka *1*2
Zobrazte jazyk a rozvržení klávesnice
Dostupnost *1*2
Nastavení opakování tlačítka
Reverzní zobrazení (Barva)
Nastavení hlasové navigace
Nastavení hlasové navigace (viz průvodce volbami)
Umožnit zvětšení obrazovky (gesto sevření)
Výchozí obrazovka *1*2
Obrazovka zobrazená po přihlášení
Hlavní obrazovka *1*2
Osobní tlačítka
Časová osa*3*5
Nastavení Hlavní obrazovka
Síť
SSID, síťový klíč, Automaticky povolit/zakázat Přímé připojení při Přihlásit/odhlásit
Výchozí nastavení úlohy *1*2*3
Kopírovat
Fax
Skenovat a Odeslat*4
Skenovat a Uložit*4
Přístup k ulož. soub.
Zkratky *1*2
Kopírovat
Fax
Skenovat a Odeslat
Předchozí nastavení *1*3*5
Kopírovat
Fax
Skenovat a Odeslat*4
Adresář
Osobní adresáře*1
Adresáře skupin*1*6 (seznam adres uživatelů 01 až seznam adres uživatelů 50)
Podmínky pro změnu pořadí v seznamu *5
Kopírovat
Skenovat a Uložit
Přístup k ulož. soub.
Tisk
Automatický tisk po nastavení přihlášení
Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení
Jiné
Řetězec klíčů*1
-
Přístup na Web *7
Cookie
Podrobnosti jsou uvedeny v příručce „Přístup na Web“ na webu s online příručkami. Příručky a jejich obsah
*1 Smaže se, pokud je zadáno <Smazat nastavení nejstaršího uživatele>. <Akce při překročení maximálního počtu uživatelů>
*2 Když klientský stroj poprvé synchronizuje uživatelské nastavení, může synchronizace trvat déle než spouštění stroje.
*3 Při synchronizaci vlastních nastavení může být tato položka zadána pro jednotlivé stroje v rámci sdílení dat. Zadání podrobných nastavení synchronizace (Serverový stroj nebo serverový/klientský stroj)
*4 I když je tato položka nastavena na sdílení, místa určení jsou ponechána prázdná a nejsou synchronizována.
*5 Tato položka nemůže být importována z dalšího stroje nebo exportována do dalšího stroje. Import/export dat nastavení
*6 Je potřeba použít přihlašovací službu, která podporuje funkci skupiny (Ověření uživatele podporuje funkci skupiny).
*7 Tato položka nepodporuje synchronizaci vlastního nastavení.

Položky, u kterých není možné osobní nastavení, ale je možné je synchronizovat pomocí vlastních nastavení synchronizace.

U následujících položek není možné osobní nastavení, ale je možné je sdílet mezi více multifunkčními tiskárnami Canon pomocí vlastních nastavení synchronizace.
Místo určení pro sdílení seznamů adres skupin uživatelů Uložení míst určení prostřednictvím Remote UI (Vzdálené UR)
Nastavení Hlavní obrazovka (když uživatel není přihlášený) Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka>
Nastavte <Shared across All Devices> tak, aby se sdílela nastavení <Sdílená> a <Nastavení tapety> (když uživatel není přihlášený) obrazovky <Hlavní obrazovka> a aby všechny klientské stroje používaly synchronizaci uživatelských nastavení. Pokud tato nastavení chcete spravovat pro každý klientský stroj samostatně, při prvním spuštění stroje vyberte <Device-Specific (Not Shared)> (když k serveru není připojen žádný klientský stroj). Pokud se po zahájení služby rozsah sdílení dat změní, může dojít k inicializaci dat.
Informace týkající se řetězce klíčů najdete v části Správa uživatelů.
Pokud se nastavení <Přepnout jazyk/klávesnici>, <Dostupnost>, a <Nastavení osobního SSID a síťového klíče> nemohou projevit ihned po přihlášení, projeví se ihned, jakmile to bude možné. Další informace viz Zahájení nastavení synchronizace.
9ESS-05K