Položky zobrazené na obrazovce <Hlavní obrazovka>

V této části jsou popsány položky zobrazené na obrazovce <Hlavní obrazovka>.

Tlačítka funkcí

Tato tlačítka umožňují otevřít obrazovky základních funkcí, jako „Kopie“ a „Skenovat a Odeslat“.
Pokud jsou často používaná nastavení a místa určení uložena jako <Osobní>/<Sdílená>, jsou přidána jako tlačítka.
Když stisknete tlačítko a přidržíte jej stisknuté, zobrazí se nastavení vztahující se k němu.

Klávesové zkratky

Pro často používaná tlačítka funkcí můžete vytvořit klávesové zkratky (tlačítka přímého přístupu). Vytvoření klávesové zkratky pro často používanou funkci

<Nabídka>

Toto tlačítko umožňuje přizpůsobit a spravovat obrazovku <Hlavní obrazovka>. Nabídku je možné rovněž zobrazit stisknutím a přidržením pozadí.
Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka> umožňuje změnit velikost pozadí a tlačítka. Nastavení správy umožňují zobrazit/skrýt časovou osu atd. Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka>
Zobrazit možnost <Nabídka> je rovněž možné stisknutím a přidržením pozadí obrazovky <Hlavní obrazovka>.

<Úspora energie>

Stisknutím přepnete stroj do režimu spánku. Přechod do režimu spánku

<Přihlásit>/<Odhlásit>

Stisknutím tohoto tlačítka je možné se přihlásit/odhlásit. Přihlášení do systému stroje

<Hlavní obrazovka>

Stisknutím tohoto tlačítka je možné zobrazit obrazovku <Hlavní obrazovka>.

<Časová osa>

Můžete zobrazit historii nastavení a oznámení pro některé funkce. Podrobné informace viz Specifikace zobrazení časové osy.

<Zastavit>

Zastaví odesílání úlohy nebo tiskové úlohy. Zrušení úloh odesílání/tiskových úloh

Informace o počitadle nebo zařízení

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte na displeji dotykového panelu celkový počet stránek, které byly použity pro operace jako kopírování a tisk. Můžete také zkontrolovat sériové číslo a IP adresu stroje a informace doplňkových zařízení. Pomocí této položky lze také zkontrolovat informace o verzi bezpečnostního čipu používaného k šifrování dat v úložišti.
Kontrola počtu stran pro Kopírování, tisk, faxování, skenování
Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji

<Nastavení/Uložení>

Stiskněte, chcete-li začít provádět různá nastavení zařízení, jako např. <Možnosti> nebo <Nastavit místo určení>. Nastavení/Uložení

Oblast zobrazení tlačítek

Podle režimu a stavu používání stroje se zleva doprava zobrazí následující tři typy tlačítek. Upozorňujeme, že zobrazená tlačítka se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
Tlačítko pro vyjmutí paměti USB
: Obrazovka potvrzení odstranění paměťového média
Tlačítko pro proces obnovení/výměny/doplnění
: Obrazovka procesu odstranění zachycení papíru
: Obrazovka procesu odstranění zachycení svorky nebo obrazovka procesu výměny zásobníku se svorkami
: Obrazovka procesu výměny tonerové kazety
: Obrazovka procesu výměny zásobníku odpadního toneru
: Obrazovka procesu vyjmutí odpadu ze sešívačky/odpadu z děrovačky/odpadu z ořezávačky
: Obrazovka procesu výměny náhradního dílu
Tlačítko <Přepnout jazyk/klávesnici>
: Obrazovka přepínání jazyka displeje/klávesnice

Oblast zobrazení stavu

Stav stroje, spuštěné procesy, chyby atd. jsou zobrazeny prostřednictvím zpráv a ikon. Postup řešení každé zprávy

<Monitor stavu>

Můžete zkontrolovat stav tisku, stav odesílání/příjmu faxů, historii používání atd. Rovněž umožňuje zkontrolovat množství zbývajícího papíru a toneru, stav chyb atd. Použití displeje dotekového panelu

Číselná tlačítka ([0] až [9], [*], [#])

Stiskněte při zadávání číselných hodnot, znaků * a #. Zadávání znaků

<Resetovat>

Stisknutím zrušíte změny nastavení a obnovíte předchozí nastavení.

<Start>

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li spustit kopírování nebo skenování originálů. Dobu dotyku nutnou ke spuštění procesů můžete upravit. <Prodleva rozpoznání stisku tlačítka Start>

<C>

Stisknutím tohoto tlačítka vynulujete zadané hodnoty nebo znaky.
Možnosti  až jsou zobrazené na jiných obrazovkách než na obrazovce <Hlavní obrazovka>.

Modely s vertikálním ovládacím panelem

Tlačítka funkcí

Tato tlačítka umožňují otevřít obrazovky základních funkcí jako „Kopie“ a „Skenovat a Odeslat“.
Pokud jsou často používaná nastavení a místa určení uložena jako <Osobní>/<Sdílená>, jsou přidána jako tlačítka.
Když stisknete tlačítko a přidržíte jej stisknuté, zobrazí se nastavení vztahující se k němu.

Klávesové zkratky

Pro často používaná tlačítka funkcí můžete vytvořit klávesové zkratky (tlačítka přímého přístupu). Vytvoření klávesové zkratky pro často používanou funkci
Klávesové zkratky se na obrazovce <Hlavní obrazovka> nezobrazí, když je zobrazena <Časová osa>.

<Nabídka>

Toto tlačítko umožňuje přizpůsobit a spravovat obrazovku <Hlavní obrazovka>. Nabídku je možné rovněž zobrazit stisknutím a přidržením pozadí.
Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka> umožňuje změnit velikost pozadí a tlačítka. Nastavení správy umožňují zobrazit/skrýt časovou osu atd. Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka>
Zobrazit možnost <Nabídka> je rovněž možné stisknutím a přidržením pozadí obrazovky <Hlavní obrazovka>.

<Přihlásit>/<Odhlásit>

Stisknutím tohoto tlačítka je možné se přihlásit/odhlásit. Přihlášení do systému stroje

Oblast zobrazení tlačítek

Podle režimu a stavu používání stroje se zleva doprava zobrazí následující tři typy tlačítek. Upozorňujeme, že zobrazená tlačítka se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
Tlačítko pro vyjmutí paměti USB
: Obrazovka potvrzení odstranění paměťového média
Tlačítko pro proces obnovení/výměny/doplnění
: Obrazovka procesu odstranění zachycení papíru
: Obrazovka procesu odstranění zachycení svorky nebo obrazovka procesu výměny zásobníku se svorkami
: Obrazovka procesu výměny tonerové kazety
: Obrazovka procesu výměny zásobníku odpadního toneru
: Obrazovka procesu vyjmutí odpadu ze sešívačky/odpadu z děrovačky/odpadu z ořezávačky
: Obrazovka procesu výměny náhradního dílu
Tlačítko <Přepnout jazyk/klávesnici>
: Obrazovka přepínání jazyka displeje/klávesnice

Oblast zobrazení stavu

Stav stroje, spuštěné procesy, chyby atd. jsou zobrazeny prostřednictvím zpráv a ikon. Postup řešení každé zprávy

<Časová osa>

Můžete zobrazit historii nastavení a oznámení pro některé funkce. Podrobné informace viz Specifikace zobrazení časové osy.
9ESS-05A