Liste over elementer, der kan tilpasses

Følgende elementer kan tilpasses til hver enkelt login-bruger.
Kategori
Indstillingsværdi
Tilhørende indstillinger
Skærmsprog *1*2
Skærmsprog og tastaturlayout
Tilgængelighed *1*2
Indstillinger for tastgentagelse
Omvendt visning (Farve)
Indstillinger for stemmestyring
Indstillinger for stemmestyring (se tilbehørsvejledning.)
Tillad skærmforstørrelse (knib)
Første skærm *1*2
Skærm, der vises efter logon
Hjem *1*2
Personlige knapper
Tidslinje*3*5
Hjem-indstillinger
Netværk
SSID, netværksnøgle, Automatisk aktivering/deaktivering af Direkte forbindelse ved Log ind/Log ud
Standardjobindstillinger *1*2*3
Kopi
Fax
Scan og send*4
Scan og gem*4
Se gemte filer
Genveje *1*2
Kopi
Fax
Scan og send
Tidligere indstillinger *1*3*5
Kopi
Fax
Scan og send*4
Adressebog
Personlig adressebog*1
Gruppeadressebog*1*6 (brugergruppeadresseliste 01 til brugergruppeadresseliste 50)
Betingelser for ændring af listerækkefølgen *5
Kopi
Scan og gem
Se gemte filer
Print
Indstillinger for automatisk printning efter logon
Automatisk print af brugers job ved indlogning
Andet
Nøglering*1
-
Web Access *7
Cookie
Få oplysninger ved at se "Web Access" via webstedet med onlinemanualen. Vejledninger og deres indhold
*1 Slettet, når <Slet ældste brugerindstillinger> er angivet. <Handling, når maks. antal brugere er overskredet>
*2 Når en maskine synkroniserer brugerdefinerede indstillinger for første gang, stopper synkronisering af dette element muligvis ikke, før maskinen starter.
*3 Ved synkronisering af brugerdefinerede indstillinger kan dette element angives for individuelle maskiner inde for datadelingsområdet. Angivelse af detaljerede synkroniseringsindstillinger (Servermaskine eller server-/klientmaskine)
*4 Selvom dette element er indstillet til at blive delt, er modtagerne tomme og bliver ikke synkroniseret.
*5 Dette element kan ikke importeres fra en anden maskine eller eksporteres til en anden maskine. Import/eksport af indstillingsdataene
*6 Det er nødvendigt at bruge login-tjenesten, der understøtter gruppefunktionen (Brugergodkendelse understøtter gruppefunktionen).
*7 Dette element understøtter ikke synkronisering af tilpassede indstillinger.

Elementer, der ikke kan tilpasse, men kan synkroniseres ved hjælp af synkronisering af brugerdefinerede indstillinger

Følgende elementer kan ikke tilpasse, men kan deles mellem flere Canon-multifunktionsprintere ved synkronisering af brugerdefinerede indstillinger.
Modtager for deling af brugergruppeadresselister Registrering af modtagere via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Hjem-indstillinger (når der ikke er logget på) Tilpasning af <Hjem>-skærmen
Indstil <Shared across All Devices> for at dele indstillingerne <Delt> og <Baggrundsindstillinger> (når der ikke er logget på) på <Hjem>-skærmen med alle klientmaskiner ved hjælp af synkronisering af tilpassede indstillinger. Hvis du vil administrere disse indstillinger separat for hver enkelt klientmaskine, skal du vælge <Device-Specific (Not Shared)>, når du starter tjenesten for første gang (når der ikke er forbundet nogen klientmaskiner til servermaskinen). Dataene kan initialiseres, hvis omfanget af datadeling ændres, når tjenesten er startet.
Få oplysninger om nøglekæden under Administration af brugere.
Når indstillinger for <Skift Sprog/tastaturskift>, <Tilgængelighed> og <Indstillinger for personlig SSID og netværksnøgle> ikke kunne afspejles, lige efter de blev logget, kan de afspejles, når det bliver muligt. For flere informationer skal du se Start af synkronisering af indstillinger.
9EUJ-05K