Matare

Dokumentmatarlock

Öppna den här luckan när du tar bort dokument som har fastnat i dokumentmataren. Dokumentstopp i dokumentmataren

Dokumentindikator

Tänds när dokument placeras i dokumentmatningsfacket.

Dokumentledare

Justera de här styrskenorna efter bredden på dokumentet.

Dokumentmatningsfack

Dokument som placeras här matas automatiskt till dokumentmataren. När två eller fler ark har placerats, kan dokumenten scannas kontinuerligt. Placera original

Förlängning för dokumentmatningsfack

Dra ut facket när du fyller på stora dokument.

Scanningsyta

Dokument i dokumentmataren scannas i det här området.

Lock för scanningsyta

Öppna denna lucka vid rengöring av scanningsytan. Underhåll av huvudenheten

Originalglas

När du scannar böcker, tjocka eller tunna dokument eller andra dokument som inte kan scannas med hjälp av arkmataren, placerar du dem på originalglaset. Placera original

Förlängning för dokumentutmatningsfack

Dra ut facket när du scannar stora dokument för att förhindra att de hänger över kanten på dokumentmataren. Facket kan förlängas till två längder beroende på dokumentets format.

Dokumentutmatningsfack

Scannade dokument matas ut här.

Dokumenthållare

Håller ned dokument så att de matas ut på ett prydligt sätt.

Indikator för dokumentutmatning

Lyser upp medan dokument scannas. När scanningen är klar, blinkar indikatorn en viss period, för att förhindra användare från att lämna dokument på maskinen.
Tryck inte hårt på dokumentmataren om ett tjockt dokument, t.ex. en bok eller en tidning, placeras på originalglaset.
Lägg inga föremål i dokumentutmatningsområdet. Det kan leda till skador på dokumenten.
Rengör regelbundet dokumentmataren och originalglaset för att få rätt utskriftsresultat. Regelbunden rengöring
9F44-00E