Hronoloģiskā pārskata rādījumu specifikācijas

Hronoloģiskajā pārskatā tiek parādīta divu veidu informācija.
Informāciju par hronoloģiskajā pārskatā parādītajām ikonām un vienumiem skatiet sadaļā Hronoloģiskajā pārskatā parādītie vienumi.
Katram lietotājam, kas ir pieteicies, var tikt parādīts hronoloģiskais pārskats. Lietotājiem, kas neizmanto autentifikāciju un nav pieteikušies, piemēram, neautentificētiem lietotājiem un vieslietotājiem, tiek rādīts kopīgots hronoloģiskais pārskats. Mainiet opciju <Atļaut neautentificētiem lietotājiem lietot laika joslu> un <Atļaut katram, kas pieteicies, lietot laika joslu> iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām. Ekrāna <Sākums> pielāgošana
Hronoloģiskais pārskats, kas ir paredzēts lietotājiem, kuri neizmanto autentifikāciju, piemēram, neautentificētiem lietotājiem un vieslietotājiem, tiek saglabāts, kad <Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai> ir iestatīti uz <Iesl.> un tiek veikta ātrā palaišana. Ja strāvas padeve ir izslēgta (<Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai> ir iestatīti uz <Izsl.>) vai nevarēja veikt ātro palaišanu, hronoloģiskais pārskats, kas ir paredzēts lietotājiem, kuri neizmanto autentifikāciju, piemēram, neautentificēti lietotāji un vieslietotāji, tiek dzēsts.
Hronoloģisko pārskatu nevar importēt/eksportēt. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana

Iestatījumu vēsture

Hronoloģiskais pārskats ērti noder lietotājiem, kas atkārtoti izmanto tos pašus iestatījumus un galamērķi, piemēram, funkcijām “Kopēt” un “Skenēt un sūtīt”. Iestatījumu vēsture tiek automātiski pievienota hronoloģiskajam pārskatam, un to var izvēlēties, lai atkārtoti izmantotu tos pašus iestatījumus.
Hronoloģiskajā pārskatā tiek parādīti tālāk norādīto funkciju iestatījumi.
Kopēt
Fakss
Skenēt un sūtīt
Skenēt un saglabāt (Tīkls)
Piekļuve saglab.failiem (opcijas Tīkls failu drukāšana)
Pēdējie 10 vēstures vienumi tiek parādīti kā hronoloģisks pārskats. Agrāku uzdevumu vēsture tiek dzēsta no hronoloģiskā pārskata. Kad priekšpēdējais uzdevums tiek izmantots vēlreiz, divu augšējo uzdevumu secība tiek mainīta, taču uzdevumu skaits hronoloģiskajā pārskatā nemainās. Tomēr, ja iestatījumi tiek mainīti pēc to atkārtotas izsaukšanas, tie tiek uzskatīti par jauniem iestatījumiem.
Lai dzēstu vēsturi, kas ir automātiski pievienota, vai lai saglabātu šīs vēstures iestatījumus ekrānā <Sākums> kā personalizētu/koplietojamu pogu, nospiediet vēsturi un turiet to nospiestu. Tomēr funkcijas <Rādīt apstiprinājuma ekrānu izsaukšanas laikā> un <Sākt izsaukšanas darbību (Darbība tiek sākta, nospiežot pogu.)> nevar iestatīt, ja no hronoloģiskā pārskata tiek reģistrēta personalizēta/koplietojama poga. Personalizētu pogu/koplietojamu pogu reģistrēšana
Ja opcija <Ierobežot atkārtotu sūtīšanu no žurnāla> ir iestatīta uz <Iesl.>, funkciju Fakss un Skenēt un sūtīt vēsture netiek saglabāta hronoloģiskajā pārskatā.
Katram lietotājam, kas ir pieteicies, hronoloģiskajā pārskatā var būt ietvertas tālāk norādītās paroles.
Skenēt un sūtīt adresātu failu serveru pieteikšanās paroles
Skenēt un saglabāt (<Dokum. atvēršanai nepieciešama parole> un <Atļauju maiņai nepieciešama parole>) šifrēšanas paroles
To, vai parole tiek iekļauta pierakstītā lietotāja hronoloģiskajā pārskatā, varat izvēlēties, izmantojot iestatījumu <Aizliegt autentif. paroles saglabāšanu kešatmiņā>. Tomēr faksa funkcijai paredzētā parole, kas ir ietverta <Parole>, tiek saglabāta hronoloģiskajā pārskatā neatkarīgi no iestatījuma <Aizliegt autentif. paroles saglabāšanu kešatmiņā>.
Parole netiek saglabāta neautentificēto lietotāju vai vieslietotāju hronoloģiskajā pārskatā neatkarīgi no iestatījuma <Aizliegt autentif. paroles saglabāšanu kešatmiņā>. Tomēr, ja ir iestatīta faksa funkcijai paredzētā parole, kas ir ietverta <Parole>, tā netiek parādīta hronoloģiskajā pārskatā.
Ja iestatījums <Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus> ir iestatīts uz <Iesl.>, nosūtīšanas uzdevumu žurnāls (Fakss un Skenēt un sūtīt) netiek parādīts neautentificētu lietotāju un vieslietotāju hronoloģiskajā pārskatā.
Lietotāja, kurš ir pieteicies, iestatījumu vēsturi var kopīgot ar vairākām iekārtām kā personalizācijas datus, izmantojot iestatījumu sinhronizāciju. Personalizējamu vienumu saraksts
Izmantojot opciju Piekļuve saglab.failiem, faili tiek saglabāti hronoloģiskajā pārskatā kopā ar to drukas iestatījumiem. Nevar izvēlēties citu failu, lai atkārtoti izmantotu tikai tā iestatījumus. Atbilstošos hronoloģiskā pārskata iestatījumus nevar izmantot arī tad, ja fails ir izdzēsts vai pārvietots.

Paziņojumi

Paziņojumi tiek parādīti, ja lietotājam, kurš ir pieteicies, ir neizdrukāti uzdevumi. Drukāšanu var veikt, no parādītā hronoloģiskā pārskata atverot drukas ekrānu.
Paziņojumi hronoloģiskajā pārskatā netiek parādīti, ja izvēlnē <Darbu saraksta rādīšanas iestatījumi> opcijas <Personīgi> iestatījums ir <Izsl.>.
Ja opcijas <Rādīt citu lietotāju darbus> iestatījums ir <Iesl.>, paziņojumos tiek parādīts kopējais neizdrukāto uzdevumu skaits lietotājam, kurš ir pieteicies, un kopējais neizdrukāto uzdevumu skaits pārējiem lietotājiem.
9E0K-04L