Težave z rezultati tiskanja

Natisnjena slika ni na pravem mestu ali je postrani.

Ali so vodila za papir neporavnana?

Vodila za papir morajo biti poravnana s papirjem, naloženim v viru papirja.

Pojavijo se proge/tiskanje je neenakomerno

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi.
Podprt papir
Nalaganje papirja

Ali ste očistili fiksirno enoto?

Očistite fiksirno enoto.
<Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite količino preostalega tonerja in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali je čas za zamenjavo kartuše s tonerjem?

Materiali v kartuši s tonerjem so se morda pokvarili. Zamenjajte kartušo s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali uporabljate napravo v okolju z visoko stopnjo vlažnosti?

Spremenite nastavitev za <Način vlažnega okolja>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Visoka vlažnost>.
Nastavitve nadzora vrste papirja
Nastavitev <Visoka vlažnost> lahko povzroči zameglitev natisnjene slike ali besedila pri uporabi v okolju z nizko vlažnostjo.

Ali je bilo popravljanje neujemanja barv oz. popravljanje odtenkov pravilno izvedeno?

Če je učinek neskladja barv ali barvnih prog (črt) nesprejemljivo močan, opravite kalibracijo.
Samodejno prilagajanje registracije in intenzitete barv

Ali je gosta samo barva zadnjega dela natisnjene slike?

Spremenite nastavitev za <Popravek fiksiranja na koncih pri uporabi nav. papirja>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Ko je izbrana nastavitev <Vklj.>, se hitrost tiskanja upočasni.

Pojavijo se črne proge.

Ali je območje optičnega branja dokumenta v podajalniku umazano?

Očistite območje optičnega branja dokumenta v podajalniku.
Čiščenje podajalnika

Prihaja do prelivanja barve.

Ali je gostota ozadij pravilno nastavljena?

Če pri tiskanju opazite prelivanje barv, lahko težavo odpravite z nastavitvijo gostote ozadja, da omogočite zadovoljivo tiskanje.
Osnovni postopki kopiranja
Osnovni postopki za pošiljanje faksov
Prilagoditev gostote

Slike niso natisnjene na želeno stran papirja.

Ali je usmerjenost naloženega papirja pravilna?

Preverite usmerjenost in stran papirja, ki je z licem obrnjena navzgor. Znova naložite papir, če je naložen v nepravilni usmerjenosti.
Nalaganje papirja

Slike niso natisnjene v želeni velikosti.

Ali se velikost izvirnika in velikost naloženega papirja ujemata?

Naloženi papir zamenjajte s papirjem želene velikosti za tiskanje.
Možnost [Velikost izpisa] v gonilniku tiskalnika nastavite na velikost papirja, na katerega želite tiskati.

Usmerjenost se pri dvostranskem tiskanju ne ujema na obeh straneh papirja.

Ali so nastavitve dvostranskega tiskanja pravilne?

Upoštevajte spodnja navodila, da preverite nastavitve tiskanja.
1
V aplikaciji na zaslonu z nastavitvami tiskanja izberite usmerjenost izvirnika.
2
V gonilniku na zaslonu [Basic Settings] nastavite možnost [Orientation] na enako usmerjenost kot v 1. koraku.
3
Med ogledom predogleda tiskanja nastavite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] se prikaže, če je možnost [Page Layout] nastavljena na [2 on 1] ali višjo nastavitev.

Na izpisih se pojavijo madeži

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi.
Podprt papir
Nalaganje papirja

Ali se pri uporabi naprave v okolju z nizko vlažnostjo na izpisih pojavijo madeži?

Spremenite nastavitev za <Način vlažnega okolja>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Nizka vlažnost 1>.
Nastavitve nadzora vrste papirja
Če izberete <Nizka vlažnost 1> in napravo uporabljate v okolju z visoko stopnjo vlažnosti, bo gostota natisov morda postala manjša ali neenakomerna.

Ali se madeži pojavljajo na izpisih glede na vrsto papirja ali delovno okolje?

Spremenite nastavitev za <Popravek fiksiranja na koncih pri uporabi nav. papirja>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklj.>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Če izberete <Vklj.>, bo tiskanje počasnejše.

Pojavijo se madeži in kapljice tonerja

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi.
Podprt papir
Nalaganje papirja

Ali napravo uporabljate v okolju z nizko stopnjo vlažnosti?

Spremenite nastavitev za <Način vlažnega okolja>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Nizka vlažnost 2>.
Nastavitve nadzora vrste papirja

Na praznih območjih papirja so vidne sence prejšnjih slik

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi.
Podprt papir
Nalaganje papirja

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite količino preostalega tonerja in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali je čas za zamenjavo kartuše s tonerjem?

Materiali v kartuši s tonerjem so se morda pokvarili. Zamenjajte kartušo s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali je temperatura fiksiranja primerna?

Spremenite nastavitev za <Nastavitev temperature fiksiranja>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Nizka>.
<Nastavitev kakovosti slike>

Natisi so šibki ali se pojavljajo proge.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite količino preostalega tonerja in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali je čas za zamenjavo kartuše s tonerjem?

Materiali v kartuši s tonerjem so se morda pokvarili. Zamenjajte kartušo s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi. Prav tako tudi pravilno nastavite velikost in vrsto papirja.
Podprt papir
Nalaganje papirja
Določanje velikosti in vrste papirja

Ali uporabljate papir z veliko količino papirnega prahu?

Spremenite nastavitev za <Zmanjš. slik. napak zar. prahu>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
Nastavitve nadzora vrste papirja
Če izberete nastavitev <Vklj.>, se hitrost tiskanja lahko upočasni.

Pojavijo se bele pike

Ali uporabljate vlažen papir?

Zamenjajte ga z ustreznim papirjem.
Nalaganje papirja

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi.
Podprt papir
Nalaganje papirja

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite količino preostalega tonerja in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali je čas za zamenjavo kartuše s tonerjem?

Materiali v kartuši s tonerjem so se morda pokvarili. Zamenjajte kartušo s tonerjem.
Zamenjava kartuše s tonerjem

Ali napravo uporabljate v okolju z nizko stopnjo vlažnosti?

Spremenite nastavitev za <Način vlažnega okolja>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Nizka vlažnost 2>.
<Nastavitev kakovosti slike>

Ali se pri obojestranskem tiskanju pojavijo bele pike?

Spremenite nastavitev za <Način preprečevanja vzorca vodnih kapljic>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Ko je izbrana nastavitev <Vklj.>, se hitrost tiskanja upočasni.

Črne pike

Ali ste očistili fiksirno enoto?

Očistite fiksirno enoto.
<Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>

Na hrbtni strani papirja so madeži

Ali ste naložili papir, ki je manjši od velikosti podatkov za tiskanje?

Poskrbite, da se velikost papirja ujema z velikostjo podatkov za tiskanje.

Ali ste očistili fiksirno enoto?

Očistite fiksirno enoto.
<Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>

Ali ste očistili sekundarni prenosni valj?

Spremenite nastavitev za <Samod. čiščenje sekund. transp. valjčka>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Če izberete nastavitev <Vklj.>, se hitrost tiskanja lahko upočasni.

Zapolnjena območja se ne natisnejo natančno

Zapolnjena območja se ne natisnejo natančno

Spremenite nastavitev za <Način prilag. zapolnitve območja slike za nav. papir>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Spremenite nastabitev na <Vklj.> samo takrat, ko uporabljate papir s sijočo površino. Lahko pride do težave pri tiskanju.

Ali uporabljate (težek) papir s sijočo površino?

Spremenite nastavitev za <Način prilagoditve zapolnitve območja za težek papir>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Spremenite nastabitev na <Vklj.> samo takrat, ko uporabljate težek papir s sijočo površino. Lahko pride do težave pri tiskanju.

Pojavijo se madeži, kot so vodne kapljice ali črte

Ali se papir pri tiskanju na obe strani umaže?

Spremenite nastavitev za <Način preprečevanja vzorca vodnih kapljic>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Če izberete nastavitev <Vklj.>, se hitrost tiskanja lahko upočasni.

Toner natisnjene slike se odlušči

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi.
Podprt papir
Nalaganje papirja

Ali je temperatura fiksiranja primerna?

Spremenite nastavitev za <Nastavitev temperature fiksiranja>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Visoko 1>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Če z nastavitvijo možnosti <Visoko 1> ne odpravite težave zadovoljivo, poskusite nastaviti možnost <Visoko 2>. Vendar se hitrost tiskanja zmanjša.

Papir se mečka

Ali je papir pravilno naložen?

Če je papir naložen prek oznake/vodila za omejitev nalaganja ali je naložen poševno, se lahko zmečka.
Nalaganje papirja

Ali uporabljate vlažen papir?

Zamenjajte ga z ustreznim papirjem.
Nalaganje papirja

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi.
Podprt papir
Nalaganje papirja

Ali pri tiskanju na tanek papir nastajajo gube?

Spremenite nastavitev za <Zmanjš. valovitosti tank. pap.>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
Nastavitve nadzora vrste papirja
Če izberete <Vklj.>, bodo natisi morda bledi.

Ali se pri tiskanju na tanek ali navaden papir v okolju z visoko vlažnostjo pojavijo gube?

Spremenite nastavitev za <Zmanjš. gub. tank./navad. pap.>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
Ko je izbrana nastavitev <Vklj.>, se hitrost tiskanja upočasni.
Glede na okolje lahko papir, naložen v predal za papir, absorbira vlago in pri tiskanju se lahko pojavijo gube. V tem primeru lahko zmanjšanje števila listov novega papirja, ki bo vložen naslednjič, prepreči nastanek gub.

Ali pride do te težave med tiskanjem na ovojnice?

Spremenite nastavitev za <Zmanjš. gubanja ovojnic>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
Nastavitve nadzora vrste papirja
Če izberete nastavitev <Vklj.>, bo natisnjena slika morda bleda.

Papir se viha

Ali uporabljate vlažen papir?

Zamenjajte ga z ustreznim papirjem.
Nalaganje papirja
Če je trenutna nastavitev za vrsto papirja nastavljena na <Navadni 1>, jo spremenite na <Navadni 2>.
Določanje velikosti in vrste papirja

Ali do te težave pride pri tiskanju na nekatere vrste papirja, kot je navaden ali tanek papir?

Nastavite <Način 1> na <Vklj.> v razdelku <Način preprečevanja vihanja>.
<Nastavitev kakovosti slike>
Če izberete <Vklj.>, se kakovost tiskanja lahko poslabša.
Če se gubanje ne zmanjša, ko <Način 1> nastavite na <Vklj.>, nastavite <Način 2> na <Vklj.>. Če se gubanje ne zmanjša, ko nastavite možnosti <Način 1> in <Način 2> na <Vklj.>, nastavite <Način 1> in <Način 2> na <Izklj.>, nato pa nastavite možnost <Zamenjava načina podajanja papirja> na <Prior. str. za izpis.>.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga zamenjajte po potrebi. Prav tako tudi pravilno nastavite velikost in vrsto papirja.
Podprt papir
Nalaganje papirja
Določanje velikosti in vrste papirja
Obrnite papir (od spredaj nazaj), tako da se zamenja stran za tiskanje, nato pa ponovno naložite papir.
Redko se lahko simptomi poslabšajo glede na vrsto papirja, ki ga uporabljate. V tem primeru spremenite stran za tiskanje nazaj na prvotno stran.

Papir se ne podaja/skupaj se podajata dva ali več listov

Ali je papir pravilno naložen?

Snop papirja temeljito razpihajte, da se listi ne lepijo.
Preverite, ali je papir pravilno vložen.
Nalaganje papirja
Preverite, ali je dovolj vloženega papirja in ali je vložen ustrezen papir.
Podprt papir
Nalaganje papirja
Preverite, ali je naložen papir različnih velikosti in vrst.

Ali se to zgodi pri podajanju papirja s podstavka MP?

Spremenite nastavitev za <Nast. transp. pap. v pladnju VF>. Težavo boste morda odpravili tako, da boste izbrali nastavitev <Vklj.>.
Nastavitve nadzora vrste papirja
Če izberete nastavitev <Vklj.>, se hitrost tiskanja lahko upočasni.
A141-0L3