> Foutmeldingen/foutcodes > Als er een bericht op het scherm wordt weergegeven
84YX-005

Als er een bericht op het scherm wordt weergegeven

Raadpleeg de volgende informatie om voor een bericht mogelijke oorzaken en oplossingen weer te geven.
Als u geen fax kunt verzenden, het geheugen vol is of als er bedieningsproblemen zijn, verschijnt er een bericht op het display.
Er wordt mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartridge gebruikt. Hoeveelheid inkt in cartridge kan niet goed worden weergegeven.
Er is een fout opgetreden tijdens verificatie van certificaat.
Zwart-witkopieën zijn beperkt. Alleen kleurenkopieën zijn beschikbaar.
Zwart-witafdrukken zijn beperkt. Alleen kleurenafdrukken zijn beschikbaar.
Kan het certificaat van de authenticatieserver niet analyseren.
Kan het type bestemming van geregistreerde bestemmingen in een groep niet wijzigen.
Kan toegangspunt niet vinden.
Kan niet afdrukken. Er is mogelijk een niet-Canon-cartridge of niet-originele cartridge geplaatst.
Kan geen RX-gegevens afdrukken.
Kan de fax niet ontvangen. Controleer of de fax correct is verzonden door de afzender.
Kan de afbeelding niet herkennen.
Kan niet verzenden omdat meer dan één bestemming is opgegeven.
Kan geen groepsbestemmingen of meerdere bestemmingen tegelijk opgeven.
Kan geen groepsbestemmingen opgeven bij handset op de haak.
Kan deze instellingen niet gebruiken. Verzenden naar de opgegeven bestemming is beperkt.
Cart.comm.fout. Er is mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartr. in gebruik.
Communicatiefout met cartridge. Kan niet afdrukken. Er is mogelijk een niet-Canon-cartridge of niet-originele cartridge geplaatst.
Wijzig het authenticatiewachtwoord.
Controleer de authenticatie-instellingen.
Kleurenkopieën zijn beperkt. Alleen zwart-witkopieën zijn beschikbaar.
Kleurenafdrukken zijn beperkt. Alleen zwart-witafdrukken zijn beschikbaar.
Kopiëren is beperkt.
Kan niet verbinden.
Kan niet verbinden. Controleer de PSK-instellingen.
Kan niet verbinden. Controleer de PSK-instellingen.
Kan niet verbinden. Het maximumaantal apparaten dat verbinding kan maken met het toegangspunt is bereikt.
Kan niet verbinden via Eenvoudige verbinding via pc. Het apparaat wordt opnieuw opgestart.
Kan geen verbinding maken met het draadloze LAN. Zet de hoofdschakelaar UIT en AAN en configureer de instellingen opnieuw.
Kan niet verbinden via WPS. Wacht even en configureer de instellingen opnieuw.
Kan geen verbindingen van draadloze apparaten detecteren.
Kan geen reiniging uitvoeren.
Kan geen correctie uitvoeren.
Kan open systeem-authenticatie niet uitvoeren. Controleer de WEP-instellingen.
Kan open systeem-authenticatie niet uitvoeren. Controleer de WEP-instellingen.
Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren. Controleer de WEP-instellingen.
Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren. Controleer de WEP-instellingen.
Directe verbinding beëindigd.
Eenvoudige verbinding via pc beëindigd wegens time-out. Het apparaat wordt opnieuw opgestart.
Einde gebruiksduur cartridge.
Faxen is beperkt.
Authenticatiefout Google Cloudprinter
Communicatiefout Google Cloudprinter
Plaats papier.
Laag cartridgeniveau
Geheugen vol (Beveiligde afdruk)
Geheugen vol (Fout overslaan)
Geheugenmedia afdruk is beperkt.
Geen antwoord van de bestemming.
Geen respons van de host.
Papier vastgelopen.
Papierformaat past niet bij instellingen
Cartridge voorbereiden.
Afdrukken is beperkt.
Scannen op afstand is beperkt.
Scannen is beperkt.
Stel de juiste authenticatiegegevens in.
Stel de benodigde gegevens voor authenticatie in.
Het opgeven en registreren van nieuwe bestemmingen is beperkt.
Het certificaat van de authenticatieserver is verlopen.
Het certificaat van de authenticatieserver is onjuist.
De computer is beperkt.
De WEP-sleutel is niet correct ingesteld. Controleer de WEP-instellingen.
Het faxnummer heeft te veel cijfers.
Het geheugen is vol.
Het geheugen is vol. Voer de instellingen voor het type origineel opnieuw in.
Het geheugen is vol. Scannen wordt geannuleerd. Wilt u afdrukken? 
Het aantal ingevoerde tekens is onjuist of er zijn ongeldige tekens gebruikt.
Het USB-geheugen is beperkt.
De WEP-sleutel is niet correct ingesteld. Controleer de WEP-instellingen.
Gebruik externe UI om de benodigde informatie voor authenticatie in te stellen.