Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου

Η διεύθυνση IP δεν έχει διαμορφωθεί σωστά, εάν εμφανίζεται ως «0.0.0.0».
Η σύνδεση της συσκευής σε διανομέα μεταγωγής ή γέφυρα μπορεί να προκαλέσει αποτυχία σύνδεσης, ακόμα και εάν η διεύθυνση IP έχει διαμορφωθεί σωστά. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί ορίζοντας ένα συγκεκριμένο διάστημα προτού η συσκευή αρχίσει να επικοινωνεί. Ορισμός Χρόνου Αναμονής για τη Σύνδεση σε Δίκτυο
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου. Λίστα Δεδομένων Χρήστη/Λίστα δεδομένων Υπεύθυνου Συστήματος

Προβολή ρυθμίσεων IPv4

<Έλεγχ Κατάστ> ( <Πληροφορίες Δικτύου>  <IPv4>  Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις

Προβολή ρυθμίσεων IPv6

<Έλεγχ Κατάστ> ( <Πληροφορίες Δικτύου>  <IPv6>  Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις

Προβολή της διεύθυνσης MAC για ενσύρματο δίκτυο LAN

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμ. Προγρ. Οδήγησης Ethernet>.
Εμφανίζεται η διεύθυνση MAC.

Προβολή της διεύθυνσης MAC και πληροφοριών για ασύρματο δίκτυο LAN

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>.
4
Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και επιλέξτε <OK>.
5
Επιλέξτε <Πληροφορίες σύνδ>/<Πληροφορίες Ασύρματου LAN>.
6
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε.
Προβολή πληροφοριών ασφάλειας
Για να προβάλετε πληροφορίες WEP και WPA/WPA2-PSK, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.
Μοντέλο οθόνης αφής
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>.
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
<Ρυθμίσεις Ασφάλειας>   Επιλέξτε το πρωτόκολλο ασφάλειας που εμφανίζεται  Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε
Προβολή από την οθόνη <Έλεγχος Κατάστασης>
Η <Κατάσταση Ασύρματου LAN> και οι <Τελευταίες Πληροφορίες Σφάλματος> μπορούν να προβληθούν από την επιλογή <Έλεγχ Κατάστ> ().
Μοντέλο οθόνης αφής
<Έλεγχ Κατάστ>  <Πληροφορίες Δικτύου>  <Τύπος σύνδεσης δικτύου>  Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
  <Πληροφορίες Δικτύου>  <Μέθοδος Σύνδεσης Δικτύου>  <Πληροφορίες σύνδεσης>  Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε
24YS-010