Udvendigt

Når tilbehørene Copy Card Reader-F1 og Cassette Feeding Unit-AK1 er monteret.
Cassette Feeding Unit-AJ1 er standardudstyr på imageRUNNER C1335iFC. Cassette Feeding Unit-AK1 kan ikke monteres på imageRUNNER C1335iFC.

Opbevaringsboks til rensepapir til glas

Brug denne boks til at opbevare papir, der kan rengøre glaspladen. Glasplade

USB-port (1)

Forbind en USB-baseret enhed som f.eks. et USB-tastatur.

USB-port (2)

Du kan også koble maskinen til en computer med et USB-kabel. Se forbindelsestrinnene under "Sådan kommer du i gang". Vejledninger, der medfølger maskinen

LAN-port

Brug et Ethernet-kabel ved tilslutning af maskinen til et netværk. Tilslutning til et kablet LAN

Fremfører

De originaler, der er anbragt i fremføreren, bliver automatisk fremført et ark ad gangen til scanningsområdet. Fremføreren vender også automatisk 2-sidede originaler ved 2-sidet- eller 1-sidet kopiering. Fremfører

Kontrolpanel

Kontrolpanelet er udstyret med tasterne, touchpanelet og indikatorer, der er nødvendige til betjening af maskinen. Kontrolpanel Display

Papirskuffe

Kan indeholde op til 550 papirark (80 g/m²). Ilægning af papir i papirskuffen

Udbakke

Print bliver leveret til denne bakke.

USB-port (3)

Du kan koble en USB-hukommelsesenhed til maskinen og udskrive dataene direkte fra en USB-hukommelsesenhed. De dokumenter, der scannes med maskinen, kan også gemmes direkte på USB-hukommelsesenheden.
Udskrivning fra USB-hukommelse (USB-udskrift) Scanning af dokumenter direkte til USB-hukommelse

Tonerkode

Denne kode indikerer, hvilken type original toner der kan bruges i maskinen. Brug toner med en kode, der har samme bogstaver som koden på maskinens frontdæksel.

Hovedenhedens højre dæksel

Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i hovedenheden. Udbedring af papirstop

Universalbakke

Brug universalbakken til manuel papirfremføring og til at ilægge papir, der ikke har standardformat, som f.eks. kuverter. Ilægning af papir i universalbakken

Afbryderknap

Skub den over til "I"-siden for at tænde maskinen. Tænd/sluk maskinen

Stik til håndsæt

Tilslut ledningen for et valgfrit håndsæt. Tilslutning af telefonlinjen

Eksternt telefonstik

Tilslut ledningen for en telefon. Tilslutning af telefonlinjen

Linjestik til telefon

Brug denne port til at forbinde en faxlinje til maskinen. Tilslutning af telefonlinjen

Papirskuffens højre dæksel

Åbnes for udbedring af papirstop. Udbedring af papirstop

Justering af kontrolpanelets hældning
Kontrolpanelets hældning kan justeres som vist herunder.
* Justeringsområde
0SS5-008