Display

Displayet viser skærme til kopiering, scanning og andre funktioner samt skærme til angivelse af indstillinger for disse funktioner. Du kan også kontrollere oplysninger som f.eks. fejlmeddelelser om kommunikationsstatus på displayet.

<Hjem>-skærmen

<Hjem>-skærmen vises, når der tændes for strømmen, eller ved at trykke på på kontrolpanelet. Knapper til at åbne funktioner, der vises på startskærmen. Du kan tilføje/slette knapper på startskærmen og flytte rundt på dem, så de er nemmere at bruge.
Startskærmens layout
Startskærmen består af op til fem sider med følgende knapper på arrangeret på siderne som standard. Du kan flytte sider ved at trykke på  eller trække/svirpe på displayet. Hvis du trykker på knapperne på startskærmen, vises skærmbilledet til aktivering af tilsvarende funktioner.
Du kan ikke skifte sider ved at trykke på , der indikerer rækken af sider på startskærmen.
 Knapper til valg af funktioner
Tryk for at aktivere funktioner til kopiering, faxafsendelse, scanning eller USB-udskrivning.
 <Adressebog>
Tryk for at få vist en liste over destinationer, der er registreret i adressebogen. Registrering i adressebogen
 <Menu>
Viser en menu for indstillinger, der er tilgængelige på maskinen. Liste over menuen Indstilling
 <Sikret print>
Tryk, når du begynder at udskrive sikrede dokumenter. Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikker udskrivning)
 <Papirindst.>
Viser et skærmbillede til angivelse af papirindstillinger. Ilægning af papir
 <Indst. for startskærm>
Viser et skærmbillede til tilpasning af startskærmen. Tilpasning af startskærmen
 <Kopiering af ID-kort>
Viser indstilling til kopiering af forsiden og bagsiden af et kort på et enkelt ark papir. Kopiering af begge sider af et ID-kort på én side
 <Favoritkopiindstillinger>
 <Favoritfaxindstillinger>
 <Favoritscanningsindstillinger>
Viser ofte anvendte indstillinger, der er registreret for hver af kopierings-, fax- og scanningsfunktionerne. <Kopiering af ID-kort> er forudregistreret til <Indstillinger 1>. Registrering af ofte anvendte kopiindstillinger
<Statusmonitor>-skærmen
Når du trykker på , vises en skærm, der giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de dokumenter, der udskrives, sendes eller modtages, samt statussen for maskinen, f.eks. tonerniveauet eller oplysninger om netværksindstillinger som f.eks. maskinens IP-adresse.

<Fejlinformation/besked>

Viser oplysninger om fejl, der opstod, eller om nødvendig vedligeholdelse. Når der vises en fejlmeddelelse

<Enhedsstatus>

Viser statussen for maskinen, f.eks. hvor meget papir eller toner der er tilbage.
<Papirinformation>
Viser, om der er lagt papir i hver papirkilde.
<Tonerniveau>
Viser, hvor meget toner der er tilbage.
<Fjern hukommelsesmedie>
Brug den til at fjerne en USB-hukommelsesenhed på en sikker måde. Udskrivning fra USB-hukommelse (USB-udskrift) Scanning af dokumenter direkte til USB-hukommelse
<Hukommelsesbrug for sikret print>
Viser, hvor meget hukommelse der i øjeblikket bruges til at lagre sikrede dokumentdata. Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikker udskrivning)
<Overskudstoner>
Viser status for beholderen til overskudstoner.

Status på kopierings-/udskrivnings-/afsendelses/modtagelsesjob

Viser den aktuelle status for det valgte element. Skærmen <Stat. Kopi/printjob> er vist herunder som et eksempel.

<Netværksinformation>

Viser netværksindstillinger som f.eks. maskinens IP-adresse.
Når der vises en meddelelse
Meddelelser vises øverst på skærmen i situationer, hvor f.eks. der ikke er mere papir, eller toneren er ved at være brugt. Displayet skifter mellem at vise den normale skærm og meddelelsen.
Når <Du har beskeder.> eller <Tryk på ikonet til højre ->> vises
Tryk for at få vist meddelelsen.
Når der sker en fejl
Når der opstår en fejl, vil der i visse tilfælde blive vist instruktionerne i, hvordan der skal reageres på fejlen. Følg anvisningerne på skærmen for at løse problemet. Den skærm, der vises, når der opstår et papirstop, er vist som eksempel herunder (Når der vises en fejlmeddelelse).
0SS5-00E