Varem kasutatud saatmissätete valimine (Kasutatud sätted)

 
Saate varem määratud sihtkohti uuesti valida. Kui määrate eelnevalt kasutatud sihtkoha, määrab seade samad faksiseaded (nt tiheduse), mida kasutasite eelmisel korral dokumentide sellesse sihtkohta saatmisel.
Kui säte <Piira logist uuesti saatmist> on määratud olekusse <Sees>, ei saa seda funktsiooni kasutada. Eelnevalt kasutatud sihtkohtade kasutamise keelamine
Seadme välja lülitamine või seade <Piira uued sihtkohad> väärtuseks <Sees> määramine kustutab eelmised sihtkohad ja keelab selle funktsiooni. Määratavate sihtkohtade piiramine
Käsitsi saatmise režiimi sihtkohad pole selle funktsiooni jaoks saadaval. Faksi saatmine pärast telefonikõnet (Käsitsi saatmine)
Kui kasutate sihtkoha määramiseks seda funktsiooni, kustutatakse kõik varem määratud sihtkohad.
1
Asetage üks või mitu originaaldokumenti seadmesse. Dokumentide asetamine
2
Valige <Faks> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
Kui kuvatakse sisselogimiskuva, määrake kasutajanimi, parool ja autentimisserver. Volitatud saatmisse sisselogimine
3
Valige <Lähtesta> faksimise põhifunktsioonide kuval. Faksimise põhifunktsioonide kuva
Kui on endiselt valitud eelmise kasutaja määratud sihtkohad, võib see põhjustada saatmistõrkeid. Enne saatmist lähtestage alati sätted.
4
Valige <Tagasikutsumise seaded> vahekaardil <Määra sihtkoht>.
5
Valige sihtkoht.
Kui saadate mitmesse sihtkohta, kuvatakse vaid esimeseks saatmiseks ettenähtud sihtkoht, kuid määratakse kõik sihtkohad.
Määratakse valitud sihtkoht ja tol korral kasutatud faksisätted. Saate seadeid muuta ka enne saatmist.
Sihtkohtade kustutamine
Kui saatsite mitmesse sihtkohta, saate sihtkohad vajadusel kustutada.
6
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
7
Valige <Alusta>.
Kui kuvatakse kuva <Kinnita sihtkoht>, kontrollige, kas sihtkoht on õige, ja seejärel valige <Alusta skanni>.
Originaaldokumendi skannimine algab.
Kui soovite tühistada, valige <Tühista>  <Jah>. Fakside saatmise tühistamine
Originaaldokumentide 1. juhises sööturisse asetamisel
Kui skannimine on valmis, saadetakse faksid.
Originaaldokumentide 1. juhises dokumendiklaasile asetamisel
60KK-04L