Muud võrgusätted

Konfigureerige järgmised üksused vastavalt oma võrgukeskkonnale.

FTP PASV-režiimi konfigureerimine

PASV on FTP sideühenduse režiim failide edastamiseks. FTP-serveriga tulemüüri kaudu ühenduse loomiseks tuleb kasutada PASV-režiimi. Esmalt veenduge, et FTP-serveris oleks seadistatud PASV-režiim.
FTP jaoks PASV-režiimi kasutamine oleneb võrgukeskkonnast ja andmete saatmissihtkoha FTP-serveri sätetest. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguadministraatori poole.
<Menüü>  <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP-seaded>  <Kasuta režiimi FTP PASV>  <Sees>  <OK>  Taaskäivitage seade

SNTP konfigureerimine

Simple Network Time Protocol (SNTP) (lihtne võrguaja protokoll) võimaldab kohandada süsteemikella võrgus oleva ajaserveri abil. SNTP kasutamisel kontrollitakse ajaserverit määratletud intervallide järel; seetõttu saab pidevalt hoida õiget kellaaega. Aeg reguleeritakse koordineeritud maailmaaja (UTC) põhjal, seega tuleb teil ajavöönd määrata enne SNTP (Kuupäeva ja kellaaja seadistamine) konfigureerimist. SNTP seaded saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil.
Seadme SNTP toetab nii NTP (versioon 3), kui ka SNTP (versioonid 3 ja 4) servereid.
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Network Settings]  [SNTP Settings].
4
Klõpsake [Edit].
5
Märkige ruut [Use SNTP] ja määrake nõutavad sätted.
[Use SNTP]
Märkige see ruut SNTP-sünkroonimise kasutamiseks. Kui te ei soovi SNTP-d kasutada, tühjendage ruut.
[NTP Server Name]
Sisestage NTP- või SNTP-serveri IP-aadress. Kui DNS on võrgus saadaval, saate selle asemel sisestada hostinime (või FQDN) tähemärgid (näide: ntp.näidis.com).
[Polling Interval]
Määrake sünkroonimiste vaheline ajavahemik.
6
Klõpsake [OK].
7
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
NTP/SNTP-serveri võrguühenduse loomise katsetamine
Saate vaadata sideühenduse staatust registreeritud serveriga, klõpsates [Settings/Registration]  [Network Settings]  [Check NTP Server] valikus [SNTP Settings]. Õige võrguühenduse korral kuvatakse allnäidatud tulemus. Võtke arvesse, et selle toiminguga ei reguleerita süsteemikella.

Seadme jälgimine seadmehaldussüsteemide abil

Võrguseadmete kohta erineva teabe kogumist ja juhtimist saate lihtsustada seadmehaldustarkvara juurutamisega (nt iW Management Console*). Teavet (nt seadme seaded ja tõrkelogid) tuuakse ja jagatakse serveriarvuti kaudu. Kui seade on ühendatud sellisesse võrku, otsib iW Management Console seadme võrku, kasutades seadmest teabe (k.a toite olek) kogumiseks protokolle (Service Location Protocol (SLP)). SLP-seaded saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil. Selles jaotises kirjeldatakse ka seadme ja iW Management Console lisandmoodulite sideühenduse sätete konfigureerimist.
*Lisateabe saamiseks iW Management Console kohta võtke ühendust Canoni kohaliku volitatud edasimüüjaga.
Konsooli iW Management Console lisandmoodulite kasutamine
Teil tuleb lubada spetsiaalse pordi sätted ja SNMP sätted. SNMP sätete puhul määrake [MIB Access Permission] olekusse [Read/Write] nii SNMPv1 kui SNMPv3 jaoks.
<Kasutage spetsiaalset porti>
SNMP-ga seadme seire ja juhtimine
Remote UI (Kaugkasutajaliides) toimingud
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.

SLP-protokolliga võrguühenduse konfigureerimine seadmehaldustarkvara abil

1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Network Settings].
4
Määrake SLP seaded.
Multisaate seadme tuvastamise määramine
Seadmehaldustarkvara teavitamine seadme toiteoleku kohta
5
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine

Seadme ja lisandmoodulite vahelise side sätete muutmine

Saate määratleda sätted, mis lubavad sideühenduse seadme ja iW Management Console lisandmoodulite vahel. Lisandmoodulite kasutamine võimaldab hallata seadme sätteid iW Management Console kaudu.
<Menüü>  <Eelistused>  <Võrk>  <Seadme seadete haldus>  <Sees>  
60KK-018