Przednia strona

Czujnik ruchu

Jeżeli czujnik ruchu wykryje osobę w pobliżu urządzenia, tryb Uśpienia zostanie automatycznie wyłączony. Przechodzenie w tryb uśpienia

Panel sterowania

Panel sterowania składa się ze wskaźników i ekranu dotykowego. Za jego pomocą można wykonywać wszystkie operacje i konfigurować ustawienia.
Panel sterowania
Podstawowe ekrany wyświetlane na ekranie dotykowym

Podajnik

Automatycznie umieszcza w urządzeniu oryginały do zeskanowania. Gdy w podajniku umieszczonych zostanie kilka arkuszy, oryginały mogą być skanowane w sposób ciągły. Podajnik

Port USB (prawa strona przedniej obudowy urządzenia)

Można podłączyć np. nośniki pamięci USB do urządzenia. Podłączanie nośnika pamięci USB
Niektóre nośniki pamięci mogą uniemożliwiać prawidłowe zapisanie danych.
Port USB (prawa strona przedniej ściany urządzenia) obsługuje standard USB 2.0.

Prawa górna pokrywa jednostki głównej

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Port USB (prawa strona tylnej ściany urządzenia)

Do urządzenia można podłączyć komponenty, takie jak zewnętrzny dysk twardy. Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie danych
Jeżeli wybrano ustawienie <Sieć przewodowa LAN + sieć przewodowa LAN> dla opcji <Wybierz interfejs>, podłącz tutaj przejściówkę USB-LAN. Podłączanie do przewodowej sieci LAN linii podrzędnej
Port USB (prawa strona tylnej ściany urządzenia) obsługuje standard USB 3.0.

Złącze USB

Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między urządzeniem i komputerem.
Złącze USB jest zgodne ze standardem USB 2.0.

Port LAN

Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN Konfiguracja środowiska sieciowego

Taca wielofunkcyjna

Papier ładuje się do tacy wielofunkcyjnej, gdy używany ma być format papieru inny niż znajdujący się w szufladzie na papier.
Taca wielofunkcyjna
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

Prawa dolna pokrywa jednostki głównej

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Prawa górna pokrywa szuflady na papier

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Prawa dolna pokrywa szuflady na papier 

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Szuflada na papier 1

Załadować papier, który jest najczęściej wykorzystywany. Szuflada na papier

Szuflada na papier 2

Załadować papier, który jest najczęściej wykorzystywany. Można załadować papier o formacie, który nie może być ładowany do szuflady na papier 1. Szuflada na papier

Pojemnik na zużyty toner

Otwórz pokrywę, podczas wymiany pojemnika ze zużytym tonerem. Wymiana pojemnika na zużyty toner

Kod toneru

Kod informuje o rodzaju oryginalnego tonera, który może być wykorzystany wraz z urządzeniem.Użyj tonera oznaczonego takim samym kodem, który znajduje się na przedniej pokrywie urządzenia.

Przycisk zasilania

Nacisnąć na przycisk zasilania podczas włączania i wyłączania urządzenia.
Włączanie urządzenia
Wyłączanie urządzenia

Pojemnik na szmatkę do czyszczenia szklanej płyty

Należy przechowywać w tym pojemniku materiał niezbędny do czyszczenia szklanej płyty.

Taca wyprowadzająca

W tym miejscu wyprowadzany jest papier po zakończeniu drukowania. Obsługiwane są funkcje takie jak Układanie, Grupowanie i Obracanie o 90 stopni.

Przednia pokrywa jednostki głównej

Należy otworzyć ją w czasie czyszczenia płyty pyłoszczelnej. Czyszczenie płyty pyłoszczelnej

Pokrywa wymiany tonera

Otwórz pokrywę, gdy wymieniasz zasobnik z tonerem. Wymiana zasobnika z tonerem

Element podtrzymujący papier wyprowadzany na tacę wyprowadzającą

Podnieś element podtrzymujący, aby wydruki nie upadły na podłoże.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji wyposażenia opcjonalnego dołączonego do urządzenia, patrz Opcje.
Podłączanie nośnika pamięci USB
Możesz podłączyć nośnik pamięci USB do portów USB urządzenia, które znajdują się na prawej ścianie urządzenia i pozwalają bezpośrednio drukować dane zapisane na tym nośniku. Na nośniku pamięci USB można również bezpośrednio zapisać zeskanowane za pomocą urządzenia oryginały.
Przed podłączeniem nośnika USB do urządzenia należy sprawdzić, czy jego złącze jest prawidłowo ustawione względem złącza w urządzeniu. Próby podłączenia nośnika USB do urządzenia w sposób nieprawidłowy mogą skutkować uszkodzeniem złącza nośnika lub urządzenia.
Podczas wyjmowania nośnika z portu USB należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą. Odłączanie nośnika pamięci Niezastosowanie się do tej procedury może skutkować uszkodzeniem nośnika USB lub urządzenia.
W przypadku nośników USB urządzenie obsługuje wyłącznie system plików FAT32/exFAT.
Urządzenia nieobsługiwane i ich eksploatacja
Nośnik z funkcjami zabezpieczającymi
Nośniki pamięci, które nie spełniają specyfikacji portu USB
Czytniki kart podłączone do portu USB
Podłączanie nośnika z wykorzystaniem przewodu przedłużającego
Podłączenie nośnika pamięci poprzez hub USB
7W6K-007