הגדרת מפתח ואישור עבור TLS

ניתן להצפין את התקשורת בין המכשיר ודפדפן אינטרנט במחשב באמצעות Transport Layer Security ‏(TLS)‏. TLS הוא מנגנון להצפנת נתונים שנשלחים או מתקבלים ברשת. יש להפעיל TLS כאשר ממשק המשתמש המרוחק משמש לציון הגדרות עבור IPSec‏ (Pre-Shared Key Method), אימות IEEE 802.1X ‏(TTLS/PEAP) או SNMPv3. כדי להשתמש בתקשורת המוצפנת ב-TLS בממשק המשתמש המרוחק, עליך לציין "מפתח ואישור" (אישור שרת) שבהם ברצונך להשתמש לפני הפעלת ה-TLS. צור או התקן את המפתח ואת האישור עבור TLS לפני הפעלת TLS‏ (פונקציות ניהול).
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [TLS Settings].
4
לחץ על [Key and Certificate].
5
לחץ על [Register Default Key] בצד ימין של המפתח והאישור שבהם ברצונך להשתמש.
הצגת הפרטים של אישור
ניתן לבדוק את פרטי האישור או לאמת את האישור על ידי לחיצה על קישור הטקסט המתאים תחת [Key Name] או סמל האישור.
6
לחץ על [Edit].
7
הגדר את הגדרות ה-TLS המפורטות.
[Allowed Versions]
ציין [Maximum Version] וגם [Minimum Version] של TLS.
[Algorithm Settings]
סמן את תיבת הסימון של אלגוריתם ההצפנה לשימוש עבור TLS.
8
לחץ על [OK].
9
בחר [License/Other]‏  [Remote UI Settings].
10
לחץ על [Edit].
11
בחר בתיבת הסימון [Use TLS] ולאחר מכן לחץ על [OK].
12
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
שימוש בלוח ההפעלה
ניתן גם להפעיל או להשבית תקשורת בהצפנת TLS מתוך <Menu> במסך Home (בית). <Remote UI>
הפעלת ממשק המשתמש המרוחק עם TLS
אם תנסה להפעיל את ממשק המשתמש המרוחק כאשר TLS מופעל, ייתכן שתוצג התראת אבטחה בנוגע לאישור האבטחה. במקרה זה, בדוק שכתובת ה-URL הנכונה הוזנה בשדה הכתובת והמשך להציג את מסך ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב-TLS כדי להצפין קבלת I-Fax
אם שרת ה-POP3 תומך ב-TLS, תוכל להפעיל TLS לתקשורת עם שרת ה-POP3‏ (קביעת תצורת ההגדרות ל-RX של I-Fax). למידע נוסף על שרת ה-POP3, פנה לספק שירותי האינטרנט או מנהל הרשת שלך.
6X94-047