ثبت تنظیمات کاغذ پیش فرض برای سینی چند منظوره

می توانید تنظیمات کاغذ پیش فرض را برای سینی چند منظوره ثبت کنید. ثبت تنظیمات پیش فرض به شما کمک می کند در زمان خود برای تعیین تنظیماتی که هر بار زمان بارگذاری همین کاغذ در سینی چند منظوره لازم است صرفه جویی کنید.
بعد از ثبت تنظیمات کاغذ پیش فرض، صفحه تنظیم کاغذ زمان بارگذاری کاغذ نشان داده نمی شود و همیشه از همان تنظیمات استفاده می شود. اگر بدون تغییر تنظیمات کاغذ، از کاغذ دیگری با اندازه و نوع متفاوت استفاده کنید، ممکن است دستگاه به درستی چاپ نکند. برای جلوگیری از این مشکل، <Specify When Loading Paper> در مرحله 3 را انتخاب و سپس کاغذ را بارگذاری کنید.
1
<Paper Settings> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
سینی چند منظوره را انتخاب کنید.
3
اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
اگر اندازه کاغذ بارگذاری شده نشان داده نشد، <Other Sizes> را انتخاب کنید.
ثبت یک اندازه کاغذ سفارشی
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه A5
در جهت افقی، <A5> را انتخاب کنید. در جهت عمودی، <A5R> را انتخاب کنید.
جهت افقی
جهت عمودی
درباره <Free Size>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free Size>تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می دهد. همینطور می توانید زمانی که تنظیم در درایور چاپ به طور قابل ملاحظه ای با اندازه کاغذ بارگذاری شده تفاوت دارد یک پیام خطا نشان دهید. <Action When Free Paper Size Mismatch>
4
نوع کاغذ را انتخاب کنید.
درباره <Free>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می دهد. با این وجود، توجه داشته باشید که این تنظیم به دستگاه اجازه می‌دهد تا چاپ انجام دهد، حتی اگر عدم تطابقی بین تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر وجود داشته باشد و نوع کاغذ در واقع در دستگاه بارگیری می‌شود.
زمانی که تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر [Auto] است، دستگاه مانند زمانی عمل می کند که نوع کاغذ [Plain 1] می باشد.
6X93-02H