تنظیم اتصال با تعیین تنظیمات دقیق

اگر می خواهید تنظیمات امنیتی را به صورت دقیق تعیین کنید یا اگر نمی توانید با استفاده از روش های دیگر، اتصال بی سیمی ایجاد کنید، به صورت دستی همه اطلاعات لازم را برای اتصال LAN بی سیم وارد کنید. قبل از تعیین تنظیمات دقیق، اطلاعات لازم از جمله SSID، کلید شبکه و پروتکل های امنیتی بی سیم را بررسی و یادداشت کنید. بررسی SSID و کلید شبکه
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<Wireless LAN Settings> را انتخاب کنید.
اگر پیام <Do you want to enable the wireless LAN?‎> نشان دادن شد، <Yes> را انتخاب کنید.
4
پیام ظاهر شده را بخوانید، و <OK> را انتخاب کنید.
5
<SSID Settings>‏  <Enter Manually> را انتخاب کنید.
6
SSID را که یادداشت کرده اید وارد نمایید.
SSID را وارد کنید و <Apply> را انتخاب نمایید.
در بخش نحوه وارد کردن متن، به وارد کردن متن مراجعه کنید.
7
تنظیمات امنیتی را بر اساس اطلاعاتی که یادداشت کرده اید مشخص کنید.
اگر نیازی به تعیین تنظیمات امنیتی ندارید، <None> را انتخاب کنید.
استفاده از WEP
استفاده از WPA-PSK یا ‏WPA2-PSK‎
8
<Yes> را انتخاب کنید.

اگر پیام خطایی در مدت تنظیم نشان داده شد
<Close> را انتخاب کنید، بررسی کنید تنظیمات تعیین شده صحیح است و به مرحله 5 برگردید.
9
منتظر بمانید تا پیام <Connected.‎> نشان داده شود.
10
<Close> را انتخاب کنید.
چند دقیقه منتظر بمانید تا آدرس IP و موارد دیگر به طور خودکار تنظیم شوند.
قدرت سیگنال
زمانی که بیشتر از یک روتر بی سیم برای اتصال موجود است، دستگاه با قوی ترین سیگنال به دستگاه وصل می شود. قدرت سیگنال با استفاده از RSSI (نشانگر قدرت سیگنال دریافتی) اندازه گیری می شود.
می توانید آدرس IP را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیم آدرس IP‏
زمانی که دستگاه به LAN بی سیم وصل شود، نماد Wi-Fi در صفحه Home یا Basic Features screen هر عملکرد نشان داده می شود. صفحات اصلی
کاهش مصرف برق
می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا بر اساس سیگنال های ساطع شده از روتر بی سیم وارد <Power Save Mode> شود. <Power Save Mode>
اگر آدرس IP دستگاه تغییر کرده باشد
در یک محیط DHCP، ممکن است آدرس IP دستگاه به طور خودکار تغییر کند. در این صورت، تا زمانی که دستگاه و رایانه به شبکه فرعی مشابهی تعلق داشته باشند، اتصال باقی می ماند.
6X93-00F