Esikülg

Kui seadmega on ühendatud Cassette Feeding Module-AK.

Originaalisöötur (imageRUNNER 2425i)

Söödab dokumente automaatselt seadmesse skannimiseks. Kui sööturisse asetatakse vähemalt kaks lehte, saab dokumente skannida katkestuseta. Söötur

USB-port (seadme paremal esiküljel)

Saate ühendada seadmega näiteks USB-mäluseadme. USB-mäluseadme ühendamine
Teatud tüüpi mäluseadmetele andmete salvestamine ei pruugi õigesti toimida.
Seadme vasakul esiküljel olev USB-port toetab protokolli USB 2.0.

Juhtpaneel

Juhtpaneel koosneb numbriklahvidest, , näidikutest, puutepaneeli kuvarist jne. Juhtpaneeliga saate teha kõiki toiminguid ja määrata sätteid. Juhtpaneel

Skaneerimisklaasi kaas (imageRUNNER 2425)

Fikseerib skaneerimisklaasile asetatud originaalid.

Paberisahtel 1

Sisestage sageli kasutatavat tüüpi paber. Paberisahtel

Paberisahtel 2

Sisestage sageli kasutatavat tüüpi paber. Paberisahtel

Universaalsalv

Laadige paber universaalsalve, kui soovite kasutada paberisahtlisse paigutatust erinevat tüüpi paberit.
Universaalsalv
Paberi laadimine universaalsalve

Sule seadme vasak kaas.

Avage see kaas seadme paberiummistuste likvideerimiseks. Paber kiilub kinni põhiseadmes või paberiallikas

Väljastusalus

Pärast printimist väljastatakse paber siia.

USB-port (paremal pool masina taga)

Saate masinaga ühendada seadmeid, näiteks välist kõvaketast.
USB-port (paremal pool masina taga) toetab protokolli USB 2.0.

USB-liides

Saate masina ja arvuti ühendada USB-kaabliga.
USB-liides toetab standardit USB 2.0.

Kohtvõrgukaabli port

Saate ühendada kohtvõrgukaabli, kui ühendate masinat kaabliga LAN-ruuteriga vms. Võrgukeskkonna seadistamine

Telefoniliini pesa (LIIN)

Saate masina ühendamisel telefoniliiniga ühendada telefonikaabli.

Toitepistiku pesa

Saate ühendada toitejuhtme.

Toitelüliti

Masina sisse- või väljalülitamiseks vajutage toitelülitit.
Masina sisselülitamine
Masina väljalülitamine

Tooneri kood

See kood näitab, millist tüüpi originaaltooner sobib seadmes kasutamiseks.Kasutage toonerit, mille kood sisaldab samu tähti, mis on ka seadme esikaanel asuval koodil.

Esikaas

Avage see kaas toonerikasseti vahetamiseks. Toonerikasseti vahetamine
Lisateavet masinasse paigaldatud lisaseadmete konfiguratsiooni kohta leiate jaotisest Valikud.
USB-mäluseadme ühendamine
Saate ühendada USB-mäluseadme mõnda seadme esikülje vasakul poolel asuvasse USB-porti ja printida andmeid otse USB-mäluseadmelt. Masinaga skannitud originaaldokumendid saab samuti salvestada otse USB mäluseadmesse. Töötamine mälukandjate andmetega
Ühendage USB mäluseade masinaga õiget pidi. Valesti ühendatud USB mäluseade võib rikkuda mäluseadme või printeri.
Järgige USB mäluseadme eemaldamisel kindlasti vastavaid juhiseid. Mälukandja eemaldamine Vastasel juhul võib ilmneda mäluseadme või printeri tõrge.
Masin toetab ainult FAT32/exFAT vorminguga USB mäluseadmeid.
Seadmed ja kasutusviisid, mis pole toetatud
Turvafunktsioonidega mäluseadmed
USB tehnilistele andmetele mittevastavad mäluseadmed
USB-ühenduse kaudu ühendatud mälukaardilugejad.
Pikenduskaabliga ühendatud mäluseadmed
USB-jaoturi kaudu ühendatud mäluseadmed
6W1W-01C