Probleemid võrguga

Probleemid ühendustega

Võrku ei saa seadistada.

Kontrollige, kas <Võrguühenduse seadete muutmise kinnitus> väärtuseks on seatud <Sees>.
<Võrguühenduse seadete muutmise kinnitus>

Valitakse vale sihtkoha number.

Kui sissehelistusühenduse marsruuter on ühendatud seadmega samasse võrku, ei loo seade ühendust soovitud sihtkohaga. See, millise seadmega ühendus luuakse, sõltub seadme või sissehelistusühenduse marsruuteri seadetest. Selle tulemusena võidakse teilt küsida sideliinide tasu või kõnetasu. Kontrollige järgmist.
Kui sissehelistamisruuter ei pea levitamise kaudu pakette saatma, muutke ruuteri sätteid, et kindlustada pakettide saatmine levitamisest erineval viisil. Kui teil on vaja lubada andmeedastus sissehelistamisruuteriga, kontrollige ega ühtegi mittevajalikku sihtkohta seatud pole.
Kontrollige, kas failiserveri, meiliserveri jmt hostinimed ja IP-aadressid on seadmes korrektselt seadistatud.
Kui DNS-server asub mõnes välises serveris, määrake ühenduse sihtkoht hostinime asemel IP-aadressi kaudu (ka juhul, kui loote ühenduse mõne seadmega samas võrgus, kuhu teie seade on ühendatud).
Kui DNS-server asub samas võrgus, kuhu teie seade on ühendatud, kontrollige, kas välise võrguga ühendatud seadmete teave on DNS-serveris registreeritud ja kas see teave on korrektne.

Seadet ei saa arvutiga tuvastada.

Kui selle arvuti IP-aadressil, millest kaug-kasutajaliides ja utiliditarkvara käivitatakse, pole menüü <Tulemüüri seaded> sätete alusel sõnumite saatmine ja vastuvõtmine lubatud, ei see masina andmeid arvutis kuvada. Kontrollige, kas seaded on korrektsed.
IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
Kui kasutate Canoni tarkvara, näiteks tarkvara iW Management Console,, määrake funktsiooni <Määr. Community määramine> olekuks <Sees>, ja valige <Lugemine/kirjutamine> kuval <MIB õigused>. Lisaks määrake sätte <Määratud pordi seaded> väärtuseks <Sees>.
SNMP-ga seire ja juhtimine
Seadet ei saa tuvastada kui utiliiditarkvara abil püütakse juurde pääseda seadmele, mille kogukonna nimi erineb seadmes määratud SNMP-kogukonna nimest. Kontrollige SNMP-kogukonna nime.
SNMP-ga seire ja juhtimine
Kui veebibrauseris kuvatakse teade "An error has occurred." ja kaugkasutajaliidest ei saa käivitada, võivad vahemälus kehtetud andmed säilida. Kustutage veebibrauseri vahemälu.
Kui seade lülitub puhkerežiimi, ei pruugi see olla arvutist tuvastatav. Puhkerežiimi tühistamiseks vajutage nuppu või määrake <Energiatarve puhkerežiimis> olekusse <Kõrge>.
<Energiatarve puhkerežiimis>

Probleemid traadita ühendustega

Traadita side kohtvõrku ja juhtmega kohtvõrku ei saa samal ajal ühendada.

Kaabelühendusega kohtvõrku ja traadita side kohtvõrku ei saa korraga kasutada Traadita side kohtvõrku ja USB-d või USB-d ja kaabliga kohtvõrku ei saa samal ajal kasutada.

Kaugkasutajaliidest ei kuvata.

Kas seade <HTTP kasutus> ja <Kaugkasutajaliidese seaded> väärtuseks on seatud <Sees>?
<HTTP kasutus>
Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
Kui olete ühendatud traadita side kohtvõrku, taaskäivitage kaugkasutusliides pärast seda, kui olete kontrollinud, et IP-aadress oleks korrektne.
IPv4-aadressi ühenduse kontrollimine
IPv6-aadressi ühenduse kontrollimine
Kui olete ühendatud kaabliga kohtvõrku, taaskäivitage kaugkasutusliides pärast seda, kui olete kontrollinud, et IP-aadress oleks õige ja kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ühenduse loomine kaabelühendusega kohtvõrguga
Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
Kas kasutate puhverserverit? Kui kasutate, lisage masina IP-aadress veebibrauseri puhverserveri sätetes jaotisesse "Erandid" (aadressid, mille puhul puhverserverit ei kasutata).
Kas tulemüür piirab sidet arvutitega? Kui kaugkasutusliidest ei saa kuvata ebakorrektsete sätete tõttu, määrake seadme juhtpaneelilt seadete <IPv4 aadressi filter>, <IPv6 aadressi filter>, või <MAC-aadressi filter> väärtuseks <Väljas>.
Andmeside piiramine tulemüüride abil
<Võrk>  <IPv4 aadressi filter>
<Võrk>  <IPv6 aadressi filter>
<Võrk>  <MAC-aadressi filter>

Võrguga ei saa ühendust luua.

IP-aadressi määramine võis nurjuda. Määrake IP-aadress uuesti.
IP-aadressi määramine
Kui olete ühenduse loonud traadita side kohtvõrguga, kontrollige kas seade saab võrguga ühendust.
Kui te ei saa traadita side kohtvõrguga ühendust luua

Kui te ei tea määratud IP-aadressi.

Vajutage IP-aadressi kontrollimiseks klahvi [Loenduri/seadme teave].
Juhtpaneel
Kui soovite teada seadete üksikasju või soovite seadeid muuta, vajutage IP-aadressi kontrollimiseks valikut .
IP-aadressi määramine

Seadet ei saa ümber lülitada kaabliga kohtvõrgult traadita side kohtvõrku või vastupidi.

Kas muutsite kohtvõrgu seadeid ka masina juhtpaneeli kaudu. Kui te seda teinud pole, ei saa masina ühendusmeetodit muuta.
Kaabelühendusega või traadita side kohtvõrgu valimine

Kui te ei tea selle traadita side kohtvõrgu marsruuteri SSID-d ja võrguvõtit, millega ühendus tuleks luua või kui SSID-d pole kirjas.

Kontrollige, kas SSID on kirjas traadita side kohtvõrgu marsruuteril või marsruuteri karbil.
SSID ja võrguvõtme vaatamine

Selle traadita side kohtvõrgu marsruuteri või pöörduspunkti SSID-d, millega ühendust luua soovite, pole pöörduspunktide loendis.

Kontrollige, kas kirjutasite traadita side LAN-i marsruuteri SSID õigesti üles.
SSID ja võrguvõtme vaatamine
Kui traadita side LAN-i marsruuteri SSID-d pole avaldatud (kui marsruuter kasutab peitefunktsiooni*), määrake traadita side LAN-i marsruuter SSID-d avaldama.
* Selle funktsiooni aktiveerimisel ei saa traadita side LAN-i marsruuteri SSID-d automaatselt tuvastada.
Kontrollige, kas seade on võrguga ühendatud.
Kui te ei saa traadita side kohtvõrguga ühendust luua
Kui te ei saa traadita side kohtvõrguga ühendust luua
 
           
Kontrollige arvuti olekut.
Kas arvuti ja traadita side LAN-i marsruuter on täielikult seadistatud?
Ega ükski traadita side LAN-i marsruuteri kaabel (toitekaabel, kohtvõrgu kaabel vm) lahtiühendatud pole?
Kas traadita side marsruuter on SISSE lülitatud?
Kui probleem endiselt ei lahene.
Lülitage kõik seadmed välja ja siis uuesti sisse.
Oodake veidi ja kontrollige siis, kas saate võrguga ühenduse luua.
Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
Kui seade on SISSE lülitatud, lülitage see VÄLJA ja seejärel uuesti SISSE.
Kontrollige seadme ja traadita side marsruuteri paigalduskohta.
Kas seade ja traadita side LAN-i marsruuter on üksteisest liiga kaugel?
Kas printeri ja traadita side marsruuteri vahel on mõni takistus (nt sein)?
Kas läheduses on elektromagnetilisi laineid kiirgavaid seadmeid (nt mikrolaineahjusid või digitaalseid juhtmeta telefone)?
: 50 m raadiuses
Kontrollige järgmisi seadeid uuesti.
Kui seaded tuleb käsitsi sisestada.
Kui traadita side LAN-i marsruuter on seadistatud allkirjeldatud viisil, sisestage andmed käsitsi (Ühenduse seadistamine üksikasjalike seadete määramisega):
 KÕIK keeldumised* on lubatud.
 Määratakse automaatselt loodav (kuueteistkümnendkoodis) WEP-võti.
 Lubatakse peitefunktsioon.
* Traadita side LAN-i marsruuter keeldub ühendustest, kui ühendust luua püüdva seadme SSID väärtuseks on seatud "ANY" (MISTAHES) või "blank" (tühi).
Seadeit tuleb muuta traadita side LAN-i marsruuteri juures.
Kui traadita side marsruuter on seadistatud alltoodud viisil, muutke marsruuteri sätteid.
 Määratud on MAC-aadressi filtreerimine.
 Ainult IEEE 802.11n protokolli kaudu suheldes seatakse TKIP jaoks WEP või määratakse WPA/WPA2 krüpteering.
6W1W-0J0