Prispôsobenie vzhľadu a prevádzkových podmienok obrazovky

Individuálni používatelia si môžu prispôsobiť prevádzkové podmienky podľa svojich predstáv. Anglicky hovoriaci používatelia si napríklad môžu nastaviť, aby sa pri prihlasovaní zobrazovala anglická verzia displeja dotykového panela, a ďalší používatelia si môžu uložiť vlastný identifikátor SSID a sieťový kľúč s cieľom uľahčiť prepojenie zariadenia s mobilným zariadením. Tieto nastavenia sú aktívne, iba keď sa prihlási používateľ, ktorý ich nakonfiguroval, takže nemajú vplyv na nastavenia ostatných používateľov.
Ak chcete používať osobné nastavenia, musíte sa prihlásiť so správou osobného overovania. Správa používateľov
Dostupné nastavenia
Nastavenia uvedené nižšie sa dajú konfigurovať.
Jazyk, ktorý sa používa na displeji dotykového panela
Funkcie zjednodušenia ovládania pre používateľov, ktorí majú problémy so zobrazením alebo zadávaním vstupov na displeji dotykového panela
Osobný prístupový bod (osobný identifikátor SSID, resp. sieťový kľúč)
Automatická tlač úloh po prihlásení
1
Stlačte tlačidlo <Osobné nastavenia>. Obrazovka <Domov>
Keď sa zobrazí obrazovka prihlasovania, prihláste sa. Prihlásenie do zariadenia
2
Stlačte tlačidlo nastavenia, ktoré chcete konfigurovať.
Nastavenie zobrazovaného jazyka
Nastavenie zjednodušenia ovládania
Špecifikovanie osobného identifikátora SSID a sieťového kľúča
Pri prihlásení automaticky tlačiť užívateľské úlohy
Nastavenie obrazovky, ktorá sa zobrazí pri spustení zariadenia
Ak je zariadenie nakonfigurované tak, že sa používatelia pri jeho spustení musia prihlásiť (Nastavenie, kedy sa má zobrazovať prihlasovacia obrazovka), položka <Implicitné okno pri spustení/obnovení> sa zobrazuje v časti <Osobné nastavenia>. Obrazovku, ktorá sa zobrazí po spustení zariadenia, možno nastaviť pre každého používateľa.
6W29-0L8