ثبت مقصد در Address Book

می توانید در Address Book یک شما فاکس گیرنده یا یک آدرس ایمیل ثبت کنید که می تواند هنگام ارسال اسناد اسکن شده از آن استفاده شود. همچنین می توانید یک مقصد I-fax، محل پوشه یک سرور فایل (آدرس IP و مسیر)، و محل ذخیره سازی (فضای پیشرفته) چاپگر چندکاره Canon را در Address Book به عنوان مقصد ثبت کنید.
برای ثبت یک مقصد برای استفاده خودتان، باید با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به سیستم وارد شوید. مدیریت کاربران
ثبت/ویرایش/حذف مقصد می تواند از صفحه های زیر نیز انجام شود:
<Address Book> را در صفحه ویژگی های اصلی فاکس عملیات اصلی ارسال فاکس ها
<Address Book> در صفحه ویژگی های اصلی اسکن عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
1
<Dest./Fwd. Settings‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Register Destinations‎> را فشار دهید.
3
<Register New Destination‎> را فشار دهید.
4
نوع مقصد را برای ثبت انتخاب کنید.
<Fax>،‏ <E-Mail>،‏ <I-Fax>،‏ یا <File> را به عنوان نوع مقصد برای ثبت انتخاب کنید.
5
محل ثبت مقصد را از لیست کشویی فهرست آدرس انتخاب کنید.
اگر می خواهید مقصد را برای استفاده خودتان ثبت کنید، <Personal Addr. List> را انتخاب کنید.
اگر می خواهید مقصدی ثبت کنید که فقط سرپرست بتواند آن را ویرایش کند، <Address List for Admin.‎> را انتخاب کنید.
اگر مایلید مقصد را با یک گروه کاربران ثبت شده به اشتراک بگذارید، یک لیست آدرس گروه کاربران ثبت شده را انتخاب کنید.
<Address List 1> تا <Address List 10> می تواند به عنوان 10 Address Book جداگانه درنظر گرفته شود. طبقه بندی فهرست آدرس براساس بخش یا شرکای تجاری باعث می شود یافتن آنها هنگام مشخص کردن مقصد ساده تر شود. همچنین اگر نام فهرست آدرس را به نام بخش یا شریک تجاری تغییر دهید، مدیریت آن آسان تر خواهد بود (<Rename Address List>).
همچنین می توانید با صرفاً فعال کردن سرپرست برای ثبت/ویرایش مقصدها از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، فهرست آدرس های گروه کاربر را مدیریت کنید. (<Set Destination>‏ <Use User Group Address List>)
6
<Name>‏  را فشار دهید، نام مقصد را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
7
تنظیمات را طبق نوع مقصد انتخابی در مرحله 4 پیکربندی کنید.
فاکس
ایمیل
I-fax
سرور فایل/فضای پیشرفته
8
<OK‎>‏  <Close‎> را فشار دهید.
وقتی مقصد توسط شماره دسترسی مدیریت می شود، شماره دسترسی (محدود کردن دسترسی به مقصدهای ثبت شده در Address Book) را پس از فشار دادن <Next> در مرحله 8 وارد کنید.
اگر بخواهید به سرور فایل/فضای پیشرفته ارسال کنید که <Confirm Before Sending> در آن روی <On> تنظیم شده است، صفحه ای نشان داده می شود که از شما می خواهد نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید. در این صورت، کلمه عبور تنظیم شده قبلی را وارد کنید. اگر می خواهید یک سرور فایل/فضای پیشرفته را در آدرس گروهی ثبت کنید، <Confirm Before Sending> را روی <Off> تنظیم کنید. نمی توانید به آدرس گروهی ازجمله سرور فایل/فضای پیشرفته که گزینه <Confirm Before Sending> در آن روی <On> تنظیم شده است، ارسال کنید.
چندین مقصد که در Address Book ثبت شده است را می توان به صورت یک گروه ترکیب کرد. برای اطلاع از جزئیات به ثبت چند مقصد به عنوان یک گروه مراجعه کنید.
برای تغییر یا حذف اطلاعات مقصد ثبت شده در Address Book، به ویرایش مقصدهای ثبت شده در Address Book رجوع کنید.
تنها در صورتی می توان از UPN استفاده کرد که به رایانه ای ارسال کنید که متعلق به دامنه ای باشد که توسط Active Directory اداره می شود.
اگر سرور LDAP از قبل در دستگاه ثبت شده باشد (ثبت سرور LDAP)، می توانید مقصدها را جستجو کنید و آنها را در Address Book ثبت کنید. <Dest./Fwd. Settings>‏  <Register Destinations>‏  <Register New Destination>‏  <Register from LDAP Server> را فشار دهید و با استفاده از <Search by Conditions> مقصد را جستجو کنید.
هنگامی که نام کاربری و رمز عبور صحیح است اما نتیجه جستجو خالی است، تنظیم زمان را هم در سرور LDAP و هم در دستگاه بررسی کنید. اگر تنظیم ساعت بین سرور LDAP و دستگاه بیش از پنج دقیقه تفاوت داشته باشد، جستجو انجام نمی شود.
اگر چندین مقصد به عنوان نتیجه جستجو نمایش داده شد، می توانید حداکثر 256 مورد از آنها را به صورت همزمان ثبت کنید.
اطلاعاتی که می توان از طریق سرور LDAP به دست آورد فقط شامل نام و شماره/آدرس فکس می شود. در صورت لزوم سایر اطلاعات را از قسمت <Details/Edit> ثبت کنید.
نمی توانید مقصدها را در سرور LDAP به طور همزمان از صفحه کنترل و Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) جستجو کنید.
هنگام جستجوی مقصد در سرور LDAP از صفحه کنترل دستگاه، می توانید چهار شرط برای جستجو مشخص کنید. از سوی دیگر، هنگام جستجوی مقصد در سرور LDAP از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، فقط می توانید یک شرط برای جستجو مشخص کنید.
شاید لازم باشد نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید. نام کاربری و کلمه عبور دستگاه را که در سرور LDAP ثبت شده است وارد کنید. اگر از اطلاعات تأیید هویت استفاده نمی شود، در قسمت Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) با نام کاربری و رمز عبور جستجو کنید.
تعیین/ثبت مقصدها از سابقه ارسال
می توانید از سابقه ارسال در صفحه <Status Monitor> مقصدها را تعیین نمایید و مقصدها را در address book ثبت کنید. با این کار نیازی به وارد کردن مستقیم آدرس نیست و همینطور کمک می کند از ارسال به مقصد نادرست که به دلیل وارد کردن آدرس اشتباه روی می دهد اجتناب کنید.
زمان تعیین یک مقصد:  (Status Monitor‎)‏‏ <Send‎>‏ <Job Log‎> ‏ مقصد را برای ارسال انتخاب کنید <Specify as Send Dest.‎>‏ <OK‎>
زمان ثبت یک مقصد: (Status Monitor‎)‏  <Send‎> ‏ <Job Log‎>‏ مقصد را برای ثبت انتخاب کنید  <Register Destination‎>‏  از صفحه ثبت، مقصد هر یک از انواع مقاصد را ثبت کنید
بررسی وضعیت و گزارش اسناد ارسالی و دریافتی
بررسی وضعیت و گزارش اسناد اسکن شده
838E-05J