عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

در این بخش عملیات های اصلی اسکن کردن اسناد اصلی توضیح داده می شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
مشخص کردن مقصدها از Address Book
مشخص کردن مقصدها از دکمه های لمسی
وارد کردن دستی مقصدها
مشخص کردن مقصدها در سرور LDAP
تعیین آدرس ایمیل خود
تعیین پوشه شخصی
تعیین مقصدها از Address Book دستگاه همراه
تعیین آدرس ها در فیلد Cc/Bcc
برای تعیین چند مقصد، <Specify Destinations> را فشار دهید و مقصد دیگری را مشخص کنید.
برای حذف مقصد، مقصدی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید و <Delete Dest.‎> را فشار دهید.
می توانید مقصدی را مشخص کنید و <Details> را فشار دهید تا اطلاعات دقیق مقصد تأیید شود.
تنها از <Details> مشخص شده می توانید مقصدها را با استفاده از مقصد جدید و مقصدهای به دست آمده از طریق سرور LDAP تغییر دهید.
اگر دستگاه سرور در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" باشد، تأیید اعتبار میان دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده در حالی که دستگاه سرویس گیرنده در حال دریافت Remote Address Book/دکمه های لمسی است، انجام می شود. تأیید اعتبار با تطبیق "شناسه مدیر سیستم" و "پین مدیر سیستم" تنظیم شده توسط دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده، انجام می شود. تغییر پین و شناسه مدیر سیستم
موجود بودن Remote Address Book/دکمه های تک لمسی بستگی به وضعیت تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" برای دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.
وقتی دستگاه سرور در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" است
وقتی دستگاه سرویس گیرنده در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" است
شناسه "مدیر سیستم" و "پین سیستم" برای تطبیق دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده
می توانید از دکمه تک لمسی/Remote Address Book استفاده کنید
در حال انجام
در حال انجام
منطبق است
بله
منطبق نیست
خیر
در حال انجام نیست
-
خیر
در حال انجام نیست
در حال انجام
-
بله
در حال انجام نیست
-
بله
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید.
انتخاب فرمت فایل
انتخاب وضوح
مشخص کردن اندازه اسکن اسناد اصلی
انتخاب اسکن رنگی/اسکن سیاه و سفید
اسکن دو طرف اسناد اصلی
5
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و ارسال/ذخیره شروع می شود.
برای لغو اسکن، گزینه <Cancel‎> یا  (توقف‎)‏  <Yes‎> را فشار دهید.
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.‎> نمایش داده می شود
بسته به تنظیمات ارتباطات، ممکن است به شما فرمان داده شود نام کاربر و کلمه عبور را وارد کنید. تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
برای بررسی کل تعداد مقصدهای مشخص شده
تعداد کل مقصدهای مشخص شده در بالا سمت راست صفحه نشان داده می شود. به این ترتیب می توانید قبل از ارسال مطمئن شوید که تعداد مقصدها درست است.
برای لغو فوری کاری که در حال ارسال است
اگر هنگامی که کاری در حال ارسال است، (توقف‎) را در صفحه کنترل فشار دهید، پیام <Is it OK to cancel the following Send job?‎> ظاهر می شود. برای لغو ارسال، <Yes> را فشار دهید.
می توانید <Latest Received Job> یا <Job Being Sent> را برای انتخاب کاری که می خواهید لغو کنید، انتخاب کنید. <Job to Cancel When Stop Is Pressed>
زمانی که چندین کار ارسالی وجود دارد، (توقف‎) را فشار دهید تا صفحه انتخاب کار ارسالی جهت لغو کردن نشان داده شود. اگر کار ارسالی که می خواهید لغو کنید نمایش داده نشد، <Check Other Jobs> را فشار دهید تا <Send Jobs> نمایش داده شود. کاری که می خواهید لغو کنید را انتخاب کنید و <Cancel> فشار دهید.
بررسی وضعیت اسناد ارسال شده/ذخیره شده
از صفحه <Status Monitor>، می توانید وضعیت اسناد ارسال شده/ذخیره شده را بررسی کنید. در این صفحه می توانید دوباره اسناد را ارسال/ذخیره کنید یا ارسال/ذخیره را بعد از بررسی وضعیت لغو کنید. بررسی وضعیت و گزارش اسناد اسکن شده
وقتی <Display Notification When Job Is Accepted> روی <On> تنظیم می شود، صفحه <Status Monitor> می تواند از صفحه زیر نمایش داده شود که پس از دریافت کار ارسال شده ظاهر می شود. <Display Notification When Job Is Accepted>
چاپ گزارش مربوط به نتایج ارسال/ذخیره
در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"، با فشار دادن <Options>‏ <TX Result Report> می توانید تنظیم کنید لیست گزارش مربوط به نتایج ارسال/ذخیره به طور خودکار چاپ شود.
برای تنظیم این مورد برای هر کار از <Options>، لازم است که <For Error Only> یا <Off> را در <TX Result Report> انتخاب کنید و سپس <Allow Printing from Options> را روی <On> تنظیم کنید.
نام فایل
زمانی که فایلی ارسال/ذخیره می شود، نام فایل به طور خودکار بر اساس فرمت زیر تعیین می شود. می توانید تنظیم را تغییر دهید و نام دیگری تخصیص دهید. تنظیم نام فایل
هنگام ارسال از طریق ایمیل
فرمت "شماره های کار (چهار رقم)_شماره های صفحه (سه رقم). نام پسوند فایل"، مانند "‎1042_001.jpg‎"
هنگام ذخیره در یک سرور فایل
فرمت "سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه زمان ذخیره فایل (14 رقم). نام پسوند فایل"، مانند "20151030133541‎.jpg"
موضوع ایمیل
موضوع وارد شده در <Default Subject> به طور خودکار تنظیم می شود (<Default Subject>). اگر می خواهید موضوع دیگری را مشخص کنید، تنظیم را تغییر دهید یا هر بار که ایمیلی ارسال می کنید، موضوع را مشخص کنید (از طریق گزینه تعیین تنظیمات ایمیل).
مشخص کردن قسمت بالا و پایین سند اصلی
می توانید قبل از اسکن کردن، جهت سند را تعیین کنید تا زمانی که فایل ارسال شده/ذخیره شده روی رایانه نمایش داده می شود، قسمت بالا و پایین آن به طور صحیح قرار می گیرد.
اگر سند اصلی اندازه A4 را قرار می دهید، <Options> از صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" <Orig. Content Orientation>‏ <Top at Far Edge>‏ <OK> را فشار دهید.
در صورت قرار دادن اسناد اصلی اندازه بزرگ مانند A3، ‏<Options> از صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" <Orig. Content Orientation>‏ را فشار دهید، <Top at Far Edge> یا <Top at Side Edge> را مطابق با جهت سند اصلی انتخاب کنید سپس گزینه <OK> را فشار دهید.
تعیین چند مقصد از جمله فاکس
با تنظیم <Enable Fax in Scan and Send Function> روی <On> می توانید مقصدهای فاکس را از صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" (‎<Display Fax Function>‎) مشخص کنید. این تنظیم برای تعیین چند مقصد از جمله فاکس مفید است، مثلاً زمان ذخیره یک کپی از فاکس ارسال شده در یک سرور فایل.
بررسی تصاویر اسکن شده قبل از ارسال/ذخیره
می توانید تصاویر اسکن شده را قبل از ارسال/ذخیره، روی صفحه پیش نمایش بررسی کنید. بررسی اسناد اصلی اسکن شده قبل از ارسال/ذخیره (پیش نمایش)
ثبت تنظیمات پرکاربرد
می توانید مقصدها و تنظیمات اسکن پرکاربرد را روی یک دکمه دستگاه برای کاربردهای بعدی ترکیب کنید. با فشار دادن دکمه ثبت شده هنگام اسکن اسناد اصلی، می توانید به سرعت تنظیماتتان را کامل کنید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
838E-091