Problemi s mrežom

Problemi s priključcima

Postavljanje mreže nije moguće.

Provjerite je li mogućnost <Potvrdite mrežni priključak> postavljena na <Uključeno>.
<Potvrdite mrežni priključak>

Birano je neželjeno odredište.

Ako se modemski usmjerivač nalazi na mreži na koju je povezan uređaj, uređaj se spaja na odredište koje se razlikuje od željenog odredišta, ovisno o postavkama uređaja ili modemskog usmjerivača. To može dovesti do troškova na pretplatničkoj liniji i troškova poziva. Provjerite sljedeće.
Ako modemski usmjerivač ne mora slati pakete odašiljanjem, promijenite postavke usmjerivača da bi pakete slao na neki drugi način. Ako je potrebno omogućiti razašiljanje modemskim usmjerivačem, provjerite je li postavljeno nepotrebno odredište.
Provjerite jesu li naziv glavnog računala i IP adresa datotečnog poslužitelja i poslužitelja e-pošte itd. postavljeni u uređaju točni.
Ako se DNS poslužitelj nalazi na vanjskom poslužitelju, upotrijebite IP adresu umjesto naziva glavnog računala za odredište, čak i kada se povezujete na uređaje na istoj mreži na kojoj se nalazi i uređaj.
Ako se DNS poslužitelj nalazi na mreži na koju je spojen uređaj, provjerite jesu li podaci za uređaje povezane na vanjsku mrežu registrirani na DNS poslužitelju i jesu li točni.

Nije moguće prepoznati uređaj s računala.

Ako IP adresa računala na kojemu se izvršavaju sučelje Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) i uslužni program nije dopuštena za slanje i primanje u mogućnosti <Postavke vatrozida>, podaci za uređaj ne mogu se prikazati na računalu. Provjerite jesu li postavke ispravne.
Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
Kada upotrebljavate softver za upravljanje uređajem, postavite [Use Dedicated Community] na [On> i odaberite <Read/Write] za [MIB Access Permission]. Također postavite [Dedicated Port Settings] na [On].
Nadzor nad uređajem i upravljanje njime pomoću protokola SNMP
Uređaj se ne može prepoznati kada se uslužni program upotrebljava za pristup uređaju čiji se naziv zajednice razlikuje od naziva SNMP zajednice postavljenog na uređaju. Provjerite naziv SNMP zajednice.
Nadzor nad uređajem i upravljanje njime pomoću protokola SNMP
Ako se u web-pregledniku prikazuje poruka "An error has occurred." i nije moguće pokrenuti sučelje Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup), moguće je da su u pričuvnoj memoriji ostali podaci koji nisu valjani. Ispraznite pričuvnu memoriju web-preglednika.
Ako uređaj uđe u mod mirovanja, možda ga se neće moći prepoznati s računala. Otkažite mod mirovanja ili promijenite <Potrošnja energije u modu mirovanja> na <Visoko>.
<Potrošnja energije u modu mirovanja>

Problemi s bežičnim priključcima

Nije moguće istodobno povezivanje s bežičnim i žičanim LAN-om.

Ne možete se istodobno povezati s bežičnim i žičanim LAN-om. USB i bežični LAN ili USB i žičani LAN mogu se istodobno koristiti.

Ne prikazuje se sučelje Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup)

Jesu li <Koristi HTTP> i <Remote UI Postavke> podešeni na <Uključeno>?
<Koristi HTTP>
Pokretanje sučelja Remote UI
Ako ste povezani s bežičnim LAN-om, ponovno pokrenite sučelje Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) nakon što ste provjerili je li IP adresa ispravno postavljena.
Provođenje testa veze za IPv4 adresu
Provođenje testa veze za IPv6 adresu
Ako ste povezani sa žičanim LAN-om, ponovno pokrenite sučelje Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) nakon što ste provjerili je li IP adresa ispravno postavljena i je li kabel ispravno priključen.
Povezivanje s žičnim LAN-om
Pokretanje sučelja Remote UI
Koristite li proxy poslužitelj? Ako ga koristite, dodajte IP adresu uređaja pod "Iznimke" (adrese za koje se proxy ne koristi) u postavkama proxy poslužitelja u web-pregledniku.
Je li komunikacija s računalima ograničena u vatrozidu? Ako se Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) ne može prikazati zbog neispravnih postavki, postavite <Filtar IPv4 adresa>, <Filtar IPv6 adresa> ili <Filtar MAC adresa> na <Isključeno> putem upravljačke ploče uređaja.
Ograničavanje komunikacije pomoću vatrozida
<Mreža>  <Filtar IPv4 adresa>
<Mreža>  <Filtar IPv6 adresa>
<Mreža>  <Filtar MAC adresa>

Povezivanje s mrežom nije moguće.

Postavljanje IP adrese možda nije uspjelo. Ponovno postavite IP adresu.
Postavljanje IP adrese
Ako ste povezani s bežičnim LAN-om, provjerite može li se uređaj povezati s mrežom.
Ako se ne možete povezati s bežičnim LAN-om

Ako ne znate postavljenu IP adresu.

Pritisnite tipku  (Nadzor statusa) i provjerite IP adresu.
Upravljačka ploča
Ako želite znati pojedinosti postavki ili promijeniti postavke, odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz> i konfigurirajte postavke.
Postavljanje IP adrese

Nije moguće prijeći sa žičanog LAN-a na bežični LAN ili s bežičnog LAN-a na žičani LAN.

Jeste li promijenili i postavku LAN-a na upravljačkoj ploči uređaja? Ako to ne učinite, nećete moći promijeniti način povezivanja uređaja.
Odabir metode spajanja na mrežu

Ako ne znate SSID i mrežni ključ usmjerivača za bežični LAN na koji se želite povezati ili se SSID ne prikazuje na zaslonu.

Provjerite nalazi li se SSID na usmjerivaču za bežični LAN ili na njegovoj kutiji.
Provjera SSID-ja i mrežnog ključa

SSID usmjerivača za bežični LAN na koji se želite povezati nije prikazan na popisu pristupnih točki.

Provjerite je li SSID usmjerivača za bežični LAN koji ste zabilježili točan.
Provjera SSID-ja i mrežnog ključa
Ako SSID usmjerivača za bežični LAN nije otkriven (ako se upotrebljava funkcija nevidljivosti*), podesite usmjerivač za bežični LAN tako da SSID bude otkriven.
* Tom se funkcijom sprječava automatsko prepoznavanje SSID-a usmjerivača za bežični LAN.
Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Ako se ne možete povezati s bežičnim LAN-om
Ako se ne možete povezati s bežičnim LAN-om
 
           
Provjerite status računala.
Jesu li postavke računala i usmjerivača za bežični LAN potpune?
Je li neki od kabela usmjerivača za bežični LAN (kabel za napajanje, LAN kabel itd.) odspojen?
Je li usmjerivač za bežični LAN uključen?
Ako problem još uvijek nije riješen:
Isključite sve uređaje, a zatim ih ponovno uključite.
Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim provjerite možete li se povezati s mrežom.
Provjerite je li uređaj uključen.
Ako je uređaj uključen, isključite ga, pa ga potom ponovno uključite.
Provjerite mjesto instalacije uređaja i usmjerivača za bežični LAN.
Jesu li uređaj i usmjerivač za bežični LAN previše međusobno udaljeni?
Ima li između uređaja i usmjerivača za bežični LAN zapreka kao što su zidovi?
Ima li u blizini uređaja koji emitiraju elektromagnetske valove, poput mikrovalne pećnice ili digitalnog bežičnog telefona?
: Unutar 50 m
Ponovno definirajte sljedeće postavke.
Ako je potreban ručni unos postavki
Ako je usmjerivač za bežični LAN postavljen kako slijedi, unos izvedite ručno (Postavljanje veze definiranjem detaljnih postavki):
 Omogućeno je odbijanje BILO KOJI*.
 Postavljen je automatski generirani WEP ključ (heksadecimalni).
 Omogućena je funkcija nevidljivosti.
* Funkcija usmjerivača za bežični LAN za odbijanje veza ako uređaj koji se pokušava povezati ima postavku "BILO KOJI" ili "prazno“ za SSID.
Potrebno je promijeniti postavke na strani usmjerivača za bežični LAN
Ako je usmjerivač za bežični LAN postavljen kao u nastavku, promijenite postavke na njegovoj strani:
 Postavljeno je filtriranje MAC adrese.
 Odabran je WEP ili je postavljeno WPA/WPA2 šifriranje za TKIP u slučaju komunikacije samo sa standardom IEEE 802.11n.
8103-08U