Klaidos kodų šalinimas

Nepavykus normaliai atlikti spausdinimo ar nuskaitymo arba nepavykus išsiųsti arba priimti faksogramas, užduočių žurnale arba ryšių valymo ataskaitoje rodomas skaičius, prasidedantis ženklu „#“ (klaidos kodas) (Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas). Atlikite esant klaidos kodui reikalingus korekcinius veiksmus.
Atsižvelgiant į jūsų aparatą, kai kurie klaidų kodai gali būti nerodomi.

#001 – #800

#801 – #999

#001

Buvo nuskaitomi skirtingų formatų originalai, tačiau neįjungtas skirtingų formatų originalų režimas.
Patikrinkite originalus ir parametrus, tada dar kartą nuskaitykite originalus.
Įstrigo popierius.
Pašalinę įstrigusį popierių, patikrinkite dokumentus ir parametrus, tada nuskaitykite iš naujo.

#003

Klaida įvyksta, kai ryšys trunka ilgiau, nei nurodyta (64 minutės).
Sumažinkite skiriamąją gebą ir pamėginkite siųsti dar kartą.
Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
Kai priimate dokumentą, paprašykite siuntėją sumažinti nuskaitymo skiriamąją gebą arba suskirstyti dokumentą į dalis.

#005

Kita šalis neatsakė 35 sekundes.
Patikrinkite, ar kita šalis gali užmegzti ryšį, ir pabandykite nusiųsti dar kartą.
Kitos šalies įrenginys nepalaiko G3.
Patikrinkite kitos šalies įrenginį.

#009

Baigėsi popierius.
Įdėkite popieriaus.
Popieriaus įdėjimas
Blogai įstatytas popieriaus dėklas / popieriaus stalčius.
Iki galo įstatykite popieriaus dėklą / popieriaus stalčių.
Pagrindinis popieriaus dėjimo būdas

#010

Baigėsi popierius.
Įdėkite popieriaus.
Popieriaus įdėjimas

#011

Netinkamai įdėtas siunčiamas dokumentas.
Tinkamai įdėkite originalą ir pabandykite nusiųsti dar kartą veiksmus atlikdami iš pradžių.

#012

Nepavyko nusiųsti, nes kitos šalies įrenginyje nėra popieriaus.
Paprašykite kitą šalį įdėti popieriaus.

#018

Nebuvo atsakymo perrenkant.
Patikrinkite, ar kita šalis gali užmegzti ryšį, ir perrinkite dar kartą.
Nepavyko nusiųsti, nes kita šalis skambino ar pan.
Patikrinkite, ar kita šalis gali užmegzti ryšį, ir pabandykite nusiųsti dar kartą.
Nepavyko nusiųsti, nes nesutampa kitos šalies įrenginio parametrai.
Patikrinkite kitos šalies parametrus ir pabandykite nusiųsti dar kartą.

#019

Siunčiant faksogramą iš nutolusio fakso kliento aparato, išsiųsti nepavyko, nes prisipildė nutolusio fakso serverio aparato atmintis.
Baigus kitą siuntimo į nuotolinio fakso serverio aparatą procedūrą, pabandykite nusiųsti dar kartą.
Pašalinkite nereikalingus dokumentus ir dokumentus su klaidomis iš nutolusio fakso serverio aparato, kad atlaisvintumėte vietos.
Nepavyko išsiųsti dokumento, nes aparato atmintis pilna.
Pašalinkite nereikalingus dokumentus ir dokumentus su klaidomis, kad atlaisvintumėte atmintį.
Atliekant siuntimą naudojant atmintį, atmintyje nepavyko išsaugoti vaizdo.
Dar kartą atlikite siuntimą naudojant atmintį.
Nusiųskite dokumentą naudodami tiesioginį siuntimą.
Atliekant tiesioginį siuntimą kilo problema su nuskaitytu vaizdu.
Dar kartą atlikite tiesioginį siuntimą.

#022

Persiuntimas nepavyko, nes kaip persiuntimo adresatas nurodytas grupės adresato turinys buvo pašalintas arba įrašytas tik pašto dėžutėje.
Nurodykite kitą adresatą ir mėginkite siųsti dar kartą.
Siunčiant adresų knygoje registruotam adresatui, nepavyko nusiųsti, nes tol, kol aparatas laukė siuntimo, adresų knygoje buvo pašalintas adresatas.
Nurodykite kitą adresatą ir mėginkite siųsti dar kartą.
Neleidžiamas siuntimas iš fakso tvarkyklės.
Nustatykite parametro <Leisti siųst iš fakso tvark.> reikšmę <Įjungt.> ir pabandykite siųsti dar kartą. Faksogramų siuntimo apribojimas

#025

Siunčiant faksogramą iš nutolusio fakso kliento aparato, buvo nurodyta nutolusio fakso serverio aparate nesanti linija.
Patikrinkite linijų skaičių serverio aparate ir pabandykite siųsti dar kartą po to, kai suderinsite kliento aparato nuotolinio faksogramų siuntimo parametrus su serverio aparato linijų skaičiumi.
<Siuntimo linijų skaičius>

#033

Kitos šalies įrenginys nepalaiko konfidencialaus ryšio arba antrinių adresų.
Siųskite nenaudodami konfidencialios informacijos arba antrinių adresų funkcijos.

#034

Nerasta konfidencialiam ryšiui naudojama konfidencialios informacijos saugojimo vieta kitos šalies įrenginyje.
Patikrinkite konfidencialios informacijos saugojimo vietą kitos šalies įrenginyje ir pabandykite siųsti dar kartą.
Trečiosios šalies įrenginyje nepakako atminties.
Paprašykite kitos šalies, kad atlaisvintų vietos.

#035

Kitos šalies įrenginys nepalaiko persiuntimo funkcijos arba antrinių adresų.
Siųskite tiesiogiai kitai šaliai.

#037

Nepavyko nukopijuoti arba priimti dokumento, nes neužteko laisvos atminties.
Sutvarkykite dokumentus priėmimo į atmintį dėžutėje, kad atlaisvintumėte atminties.
Priėmimo į atmintį dėžutėje esančių dokumentų spausdinimas
Jei kopijuojate dokumentą, kurį sudaro daugiau nei 100 puslapių, suskirstykite dokumentą į dvi r daugiau dalių ir tada kopijuokite.
Gauti duomenys, kurių apimtis viršija 1000 puslapių.
Aparatas ištrina visus puslapius, esančius po 999-ojo puslapio, ir atspausdina ar išsaugoja likusius 999 puslapius. Paprašykite kitos šalies dar kartą atsiųsti 1000-ąjį ir kitus puslapius.
Vykdant uždelstą siuntimą arba kartojant siuntimą, atmintyje nerasti siunčiamo dokumento vaizdo duomenys.
Dar kartą nuskaitykite originalą ir pamėginkite siųsti dar kartą.
Siųsdami pakartotinai, pasirinkite tiesioginį siuntimą.
Nepavyko nusiųsti keliems adresatams, nes aparate nepakako laisvos atminties.
Pašalinkite nereikalingus dokumentus ir dokumentus su klaidomis, kad atlaisvintumėte vietos.
Suskirstykite dokumentą į dvi arba daugiau dalių ir dar kartą mėginkite siųsti dokumentą.
Sumažinkite skiriamąją gebą ir pamėginkite siųsti dar kartą.

#040

Siunčiant faksogramą iš nutolusio fakso kliento aparato, išsiųsti nepavyko, nes prisipildė nutolusio fakso serverio aparato atmintis.
Pašalinkite nereikalingus dokumentus ir dokumentus su klaidomis iš nutolusio fakso serverio aparato, kad atlaisvintumėte vietos.
Suskirstykite dokumentą į dvi arba daugiau dalių ir dar kartą mėginkite siųsti dokumentą.
Sumažinkite skiriamąją gebą ir pamėginkite siųsti dar kartą.
Nepavyko išsiųsti dokumento, nes aparato atmintis pilna.
Pašalinkite nereikalingus dokumentus ir dokumentus su klaidomis, kad atlaisvintumėte atmintį.
Suskirstykite siuntimo procedūrą į kelias dalis, o ne siųskite dokumentą visiems adresams iš karto.
Sumažinkite skiriamąją gebą, tada siųskite dokumentą dar kartą.

#054

Siuntimo procesas buvo atšauktas, nes įrenginio telefono numeris ir pavadinimas nebuvo užregistruoti.
Pabandykite siųsti dar kartą, kai užregistruosite įrenginio telefono numerį ir pavadinimą.
<Aparato tel. nr. įregistravimas>
<Aparato pavadinimo įregistravimas>

#080

Kitos šalies įrenginyje nenustatytas antrinis adresas.
Patikrinkite kitos šalies antrinį adresą ir pabandykite nusiųsti dar kartą.

#081

Kitos šalies įrenginyje nenustatytas slaptažodis.
Patikrinkite kitos šalies slaptažodį ir pabandykite nusiųsti dar kartą.

#082

Kitos šalies įrenginyje nesukonfigūruotas siuntimas pagal užklausą.
Paprašykite kitos šalies sukonfigūruoti siuntimą pagal užklausą ir pabandykite priimti iš naujo.

#083

Siuntimo metu nesutapo aparato ir kitos šalies įrenginio antrinis adresas ir slaptažodis.
Patikrinkite, ar sutampa aparato ir kitos šalies įrenginio antrinis adresas ir slaptažodis, ir siųskite dar kartą.

#084

Nepavyko priimti pagal užklausą siunčiamo dokumento, nes kitos šalies įrenginys nepalaiko slaptažodžio.
Priimkite pagal užklausą siunčiamą dokumentą nenaudodami slaptažodžio.

#099

Veiksmas buvo atšauktas prieš jį baigiant.
Dar kartą atlikite veiksmą.

#102

Nesutampa antrinis adresas ir (arba) slaptažodis.
Patikrinkite kitos šalies antrinį adresą ir slaptažodį ir bandykite siųsti dar kartą.
Nepakako atminties gavėjo aparate.
Paprašykite gavėjo atlaisvinti daugiau atminties.

#107

Nepavyko išsiųsti dokumento, nes neužteko atminties.
Sumažinkite skiriamąją gebą arba padalykite dokumentą į dvi arba daugiau dalių, tada kartą mėginkite siųsti dokumentą.
Pašalinkite nereikalingus failus, kad atlaisvintumėte atminties.
Priimtų dokumentų įrašymas aparate (priėmimas į atmintį)
Jei ši problema dažnai kartojasi, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.

#401

Užsipildė atminties laikmena ar failų serveris arba buvo pasiektas didžiausias skaičius failų, kuriuos galima išsaugoti šakniniame kataloge (atminties laikmenos aukščiausio lygio aplanke).
Pašalinkite nereikalingus failus atminties laikmenoje ar failų serveryje arba sukurkite naują aplanką ir perkelkite failus iš šakninio katalogo, kad atlaisvintumėte vietos šakiniame kataloge.

#402

Nepavyko išsaugoti vaizdo atminties laikmenoje, nes nurodytame failo pavadinime naudojamas neleistinas ženklas (pavyzdžiui, „\“).
Pakeiskite failo pavadinimą į tinkamą.

#403

Nepavyko išsaugoti failo, nes jau yra failas tokiu pačiu pavadinimu. Jei yra failas tokiu pačiu pavadinimu, įprastai vykdomas automatinis pavadinimų keitimas prie failo pavadinimo pridedant skaičius nuo 1 iki 999, tačiau failo nepavyko išsaugoti, nes jau yra failai su pridėtais skaičiais nuo 1 iki 999.
Pakeiskite failo pavadinimą ir dar kartą bandykite išsaugoti failą.

#404

Nepavyko įrašyti, nes įjungta atminties laikmenos apsauga nuo rašymo.
Išjunkite atminties laikmenos apsaugą nuo rašymo.

#406

Nepavyko įrašyti dėl vienos iš galimų priežasčių:
Į atminties laikmeną įrašant failą, ji buvo išimta.
Įrašant failą, buvo pašalinta kito prie tinklo prijungto aparato Išplėstinė sritis.
Patikrinkite, ar yra prijungta atminties laikmena ir ar kito prie tinklo prijungto aparato Išplėstinė sritis yra pasiekiama, tada dar kartą nuskaitykite failą.
Atvaizdo perduoti nepavyko, nes perduodant į atminties laikmeną įvyko nenumatyta klaida. (Galbūt prijungta atminties laikmena suformatuota naudojant nesuderinamą failų sistemą.)
Patikrinkite atminties laikmenos būklę ir įsitikinkite, kad ji suformatuota naudojant failų sistemą, kurią palaiko aparatas (FAT32 / exFAT). Tada vėl bandykite atlikti šį veiksmą.
Failo dydis viršijo viršutinę ribą.
Sumažinkite skiriamąją gebą arba puslapių skaičių ir vėl atlikite šį veiksmą.

#407

Viso adreso į nurodytą failą (arba aplanką) ilgis yra didesnis nei didžiausias galimas ilgis.
Pakeiskite failo pavadinimą, kad viso adreso ilgis neviršytų 256 ženklų arba pakeiskite paskirties aplanką.

#409

Failo nepavyko išsaugoti, nes pasiektas didžiausias failų, kuriuos galima išsaugoti paskirties vietoje, skaičius.
Pakeiskite paskirties vietą ir dar kartą bandykite išsaugoti failą.

#410

Negalima išsaugoti, nes yra per daug užduočių, laukiančių išsaugojimo.
Atlikite veiksmą dar kartą, kai kitos užduotys bus baigtos.

#411

Failas jau užblokuotas atliekant kitus veiksmus.
Šiek tiek palaukite ir dar kartą atlikite veiksmą.

#701

Nėra skyriaus ID arba pasikeitė PIN.
Jei naudojate naudotojų autentifikavimo funkciją, priskirkite skyrių ID naudotojams. Jei naudojate skyrių ID autentifikavimo funkciją, įveskite naują skyriaus ID ir PIN, kad vėl prisijungtumėte.
Priėmimo parametro reikšmė srityje <Leisti spausdinimo užd. su nežinomais ID nr.> arba <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> yra <Išjungt.>.
Nustatykite parametrų <Leisti spausdinimo užd. su nežinomais ID nr.> ir <Leisti nuotolinio skenav. užduot. su nežin. ID nr.> srityje <Skyrių ID valdymas> reikšmę <Įjungt.>.
Skyrių ID valdymo nustatymas
Siuntimas nepavyko, nes nepavyko nutolusio fakso kliento aparato autentifikavimas nutolusio fakso serverio aparate.
Jei nutolusio fakso serverio aparate sukonfigūruota skyrių ID valdymo funkcija, prisijunkite prie nutolusio fakso kliento aparato naudodami skyriaus ID ir PIN, sukonfigūruotus nutolusio fakso serverio aparate.

#702

Siuntimas nepavyko, nes atmintis yra pilna.
Šiek tiek palaukite. Pabandykite siųsti dar katą, kai bus baigtas kitas siuntimas.

#703

Konvertuojant vaizdą įvyko klaida.
Sumažinkite skiriamąją gebą, tada siųskite dokumentą dar kartą.
Nepavyko įrašyti, nes atminties vaizdų sritis yra pilna.
Pabandykite siųsti dar katą, kai bus baigtas kitas siuntimas.
Pašalinkite nereikalingus failus faksogramų / internetinių faksogramų dėžutėje. Jei problema išlieka, iš naujo paleiskite aparatą.
Aparato įjungimas

#704

Iš adresų knygos gaunant adresato informaciją, įvyko nežinoma klaida.
Patikrinkite adresato parametrus. Jei problema išlieka, iš naujo paleiskite aparatą.
Aparato įjungimas

#705

Siuntimas buvo atšauktas, nes vaizdo duomenų apimtis viršijo didžiausią reikšmę, nustatytą parametruose.
Pakoreguokite didžiausią siunčiamų duomenų apimtį. Pasirinkite mažesnę skiriamąją gebą arba sumažinkite vienu metu naudojant internetinių faksogramų funkciją siunčiamų vaizdų skaičių, kad nebūtų viršyta didžiausia siunčiamų duomenų apimtis. Atsižvelgdami į kitos šalies sąlygas, suskirstykite duomenis.
<Maks. siunčiamų duomenų kiekis>

#706

Adresų knyga buvo importuota / eksportuota iš „Remote UI“ arba buvo naudojamas kitas siuntimo komponentas.
Pabandykite siųsti dar katą, kai bus baigtas kitas veiksmas.

#711

Atmintis pilna. Išsiųsti gali pavykti, jei pašalinsite atmintyje esančius nereikalingus failus.
Pabandykite siųsti dar kartą, kai pašalinsite atmintyje esančius nereikalingus failus.

#712

Atmintis pilna. Pabandykite atlikti dar kartą, kai pašalinsite atmintyje esančius nereikalingus failus.
Pabandykite siųsti dar kartą, kai pašalinsite atmintyje esančius nereikalingus failus.

#713

Prieš siunčiant URL, buvo pašalintas faksogramų / internetinių faksogramų dėžutėje esantis dokumentas.
Pabandykite siųsti dar kartą, kai išsaugosite reikiamą dokumentą faksogramų / internetinių faksogramų dėžutėje.

#715

Siunčiant el. laišką su pridėtu skaitmeniniu parašu, nerastas naudojamas sertifikatas.
Kai naudojate įrenginio parašą, sukonfigūruokite aparato el. pašto adresą (El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai) ir generuokite įrenginio parašų sertifikatą (Įrenginio parašo sertifikato generavimas). Jei įrenginio parašų sertifikatas jau buvo sugeneruotas, sugeneruokite jį dar kartą. Kai naudojate naudotojo parašą, naudotojo prašų sertifikatą užregistruokite dar kartą (Vartotojo parašo sertifikato registravimas).
Patikrinkite, ar nėra naudojamas negaliojantis sertifikatas arba atšauktas sertifikatas. Be to, patikrinkite, ar galioja sertifikatų grandinė.

#716

Nepavyko rasti adresato viešojo rakto sertifikato.
Aparate užregistruokite adresato viešojo rakto sertifikatą.
S/MIME sertifikato registravimas
Patikrinkite, ar nėra naudojamas negaliojantis sertifikatas arba atšauktas sertifikatas. Be to, patikrinkite, ar galioja sertifikatų grandinė.

#749

Veiksmo nepavyko atlikti todėl, kad rodomas pranešimas kreiptis techninės pagalbos.
Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Jei veiksmo vis tiek nepavyksta atlikti tinkamai, išjunkite maitinimo jungiklį, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Aparato išjungimas
Aparato įjungimas

#751

Serveris neveikia arba tinklo ryšys yra atjungtas (nepavyko pasiekti adresato, arba ryšys nutrūko dar nebaigus užduoties).
Patikrinkite, ar serveris veikia normaliai.
Patikrinkite tinklo būklę.
Jei adresatas naudoja IIS 6.0 su „Windows Server 2003“, o kaip WebDAV serverio autentifikavimo metodas naudojamas maišos autentifikavimas, nustatykite <„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.> reikšmę <Įjungt.>, kad siuntimas būtų atliekamas per WebDAV ir tarpinį serverį naudojant TLS ryšį.
<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>
Nenustatytas IP adresas.
Patikrinkite <TCP/IP parametrai> srityje <Nuostatos>.
<TCP/IP parametrai>
Nepavyko nusiųsti į SMB serverį (įskaitant kitą „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparato Išplėstinė sritis su SMB), nes failų serveryje vykdomas naršymas naudojant „Windows“ (SMB).
Įvykus klaidai, kai atliekamas uždelstas siuntimas, uždarykite ekraną <Naršymas>, tada dar kartą nuskaitykite ir išsiųskite dokumentą.
Jei įvyksta klaida persiunčiant priimtą faksogramos / internetinės faksogramos failą į SMB serverį, nuskaitykite gauto failo atspausdintą kopiją ir persiųskite adresatui.
Originalų nuskaitymo pagrindinės operacijos
Klaidų galite išvengti, jei kaip siuntimo į serverius protokolą naudosite FTP.

#752

Serveris neveikia arba tinklas yra atjungtas.
Patikrinkite, ar normaliai veikia SMTP serveris.
Patikrinkite tinklo būklę.
Neteisingas el. pašto / internetinio fakso SMTP serverio pavadinimo parametras arba nenurodytas el. pašto adresas arba srities pavadinimas.
Patikrinkite SMTP serverio pavadinimo, el. pašto adreso ir srities pavadinimo parametrus <Komunikacijų parametrai>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai

#753

Siunčiant el. laišką arba siunčiant faksogramą iš nutolusio fakso kliento aparato įvyko TCP/IP klaida (programinės jungties arba išrinkimo klaida ir pan.).
Patikrinkite tinklo kabelio ir jungties būseną. Jei problema išlieka, iš naujo paleiskite aparatą.
Aparato įjungimas

#755

Nepavyko išsiųsti faksogramos iš nutolusio fakso kliento aparato, nes TCP/IP neveikia tinkamai.
Patikrinkite <TCP/IP parametrai> srityje <Nuostatos>.
<TCP/IP parametrai>
Nenustatytas IP adresas.
Patikrinkite <TCP/IP parametrai> srityje <Nuostatos>.
<TCP/IP parametrai>
Jei pasirinkote <Laidinis LAN + belaidis LAN> srityje <Laidinio/belaidžio LAN pasirinkimas>, taip pat pasirinkite <Šalutinės linijos parametrai> srityje <Nuostatos>.
<Šalutinės linijos parametrai>
Įjungus aparatą DHCP arba Auto IP nepriskyrė aparatui IP adreso.
Patikrinkite <TCP/IP parametrai> srityje <Nuostatos>.
<TCP/IP parametrai>
Jei pasirinkote <Laidinis LAN + belaidis LAN> srityje <Laidinio/belaidžio LAN pasirinkimas>, taip pat pasirinkite <Šalutinės linijos parametrai> srityje <Nuostatos>.
<Šalutinės linijos parametrai>

#759

Įvyko klaida siunčiant pašto dėžutės, kurioje buvo išsaugotas failas, URL.
Susisiekite su administratoriumi.

#761

Nepavyko išsiųsti PDF arba XPS failo su skaitmeniniu parašu, nes aparate sukonfigūruotas sertifikatas arba raktas yra pažeisti ir jų nepavyko pasiekti.
Jei siunčiate PDF arba XPS failą su naudotojo parašu, patikrinkite, ar nepažeistas naudotojo sertifikatas. Jei naudotojo sertifikatas yra pažeistas, įdiekite jį iš naujo.
Skaitmeninio parašo pridėjimas į siunčiamus failus
Vartotojo parašo sertifikato registravimas
Jei siunčiate PDF arba XPS failą su įrenginio parašu, patikrinkite, ar nepažeistas įrenginio sertifikatas. Jei įrenginio parašas pažeistas, sugeneruokite jį iš naujo.
Įrenginio parašo sertifikato generavimas

#762

Nepavyko nusiųsti į sritį, kuri nėra užregistruota kaip leidžiama sritis, nes <Adresato domeno apribojimas> reikšmė yra <Įjungt.>.
Nustatykite <Adresato domeno apribojimas> reikšmę <Išjungt.> arba užregistruokite sritį kaip leidžiamą sritį ir siųskite dar kartą.
Siuntimo adresato domeno apribojimas

#766

Pasibaigė sertifikato, naudojamo PDF arba XPS failams su skaitmeniniu parašu siųsti, galiojimas.
Atnaujinkite sertifikatą arba naudokite galiojantį sertifikatą.
Jei sertifikato galiojimas nepasibaigė, teisingai nustatykite laką aparate.
Datos ir laiko nustatymas

#769

Leidžiamų bandomųjų siuntimo skaičius pasiekė viršutinę ribą.
Jei norite toliau naudoti šią funkciją, įsigykite oficialų pasirinktinį gaminį.

#770

Siuntimui naudojant WebDAV, nusiųsti nepavyko, nes WebDAV serveris arba tarpinis serveris nepalaiko TLS ryšio.
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.
Jei siunčiate per tarpinį serverį, patikrinkite tarpinį serverį.
Nusiųsti nepavyko, nes tvirtinant TLS serverio sertifikatą siuntimo naudojant WebDAV metu įvyko patvirtinimo klaida, nes nustatyta <„WebDAV“ siuntim. TLS sertifikato patvirtinimas> reikšmė yra <Įjungt.>.
Patikrinkite, ar CA sertifikatas, naudojamas pasirašyti TLS serverio sertifikatui WebDAV serveryje, yra užregistruotas aparate.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas WebDAV serveryje yra teisingas.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas nėra naudotojo pasirašytas sertifikatas.
Veiksmo atlikti nepavyko, nes tvirtinant TLS serverio sertifikatą prieigos prie kito serveri metu įvyko patvirtinimo klaida, nes nustatyta <Tinklo prieigos TLS sertifikato patvirtinimas> reikšmė yra <Įjungt.>.
Patikrinkite, ar aparate užregistruotas CA sertifikatas, naudotas pasirašyti kito „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparato Išplėstinė sritis, naudoto kaip WebDAV serveris, TLS serverio sertifikatui.
Patikrinkite, ar teisingas kito „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparato Išplėstinė sritis TLS serverio, naudoto kaip WebDAV serveris, sertifikatas.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas nėra naudotojo pasirašytas sertifikatas.

#771

Neteisingai nurodytas nutolusio fakso serverio adresas.
Patikrinkite <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>.
<Nuotolinio fakso serverio adresas>
Nutolusio fakso serveris neveikia.
Patikrinkite, ar normaliai veikia nutolusio fakso serveris.
Atjungtas tinklas.
Patikrinkite tinklo būklę.
Nepavyko prisijungti prie nutolusio fakso serverio, nes nepavyko prisijungti prie DNS serverio.
Patikrinkite nurodytą DNS serverio pavadinimą.
DNS parametrų nustatymas
Patikrinkite, ar normaliai veikia DNS serveris.

#772

Atjungtas tinklas.
Patikrinkite tinklo būklę.

#773

PDF funkcijos nepasiekiamos, kai nustatyta <Format PDF to PDF/A> reikšmė <Įjungt. >.
Atšaukite šifravimo ir matomų parašų parametrus. Arba nustatykite <Format PDF to PDF/A> reikšmę <Išjungt.>.
<Formatuoti PDF į PDF/A>

#801

Skirtojo laiko pabaiga dėl pašto serverio problemos palaikant ryšį su SMTP serveriu el. laiško siuntimo arba internetinės faksogramos siuntimo ar priėmimo metu.
Patikrinkite, ar normaliai veikia SMTP serveris.
Patikrinkite tinklo būklę.
Jungiantis per SMTP serverį, SMTP serveris pranešė apie klaidą. Neteisingai nustatytas adresas. Siunčiant duomenis į failų serverį, įvyko klaida dėl problemos serveryje.
Patikrinkite, ar SMTP veikia normaliai, tinklo būseną, adresato parametrus ir failų serverio būseną bei parametrus.
Nenurodytas naudotojo vardas ir slaptažodis, kurių reikia siunčiant el. laišką.
Patikrinkite <SMTP autentifikavim. (SMTP AUTH)> srityje <Autent./šifravimas>.
SMTP autentifikavimo nustatymas
Jūs siunčiate adresatui, kuris neturi rašymo teisių.
Patikrinkite adresato parametrus.
Siunčiant į failų serverį, kuris neleidžia perrašyti failų, yra failas su tokiu pačiu pavadinimu.
Pakeiskite failų serverio parametrus, kad būtų leidžiama perrašyti failus. Arba kreipkitės į serverio administratorių.
Pakeiskite failo pavadinimą.
Siunčiant į failų serverį nurodytas neteisingas aplanko pavadinimas arba slaptažodis.
Patikrinkite aplanko pavadinimą arba slaptažodį.

#802

Neteisingas SMTP serverio pavadinimas, nurodytas <Komunikacijų parametrai>.
Patikrinkite SMTP serverio pavadinimą, nustatytą <Komunikacijų parametrai>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Neteisingas DNS serverio adresas, nurodytas <DNS parametrai>.
Patikrinkite DNS parametruose nurodytą DNS serverio adresą.
DNS parametrų nustatymas
Nepavyko užmegzti ryšio su DNS serveriu.
Patikrinkite, ar normaliai veikia DNS serveris.
Neteisingi FTP serverio parametrai, naudojami kaip adresato duomenys.
Patikrinkite FTP serverį, kuris naudojamas kaip adresatas.
Nepavyko užmegzti ryšio su FTP serveriu.
Patikrinkite, ar normaliai funkcionuoja FTP serveris.

#803

Prieš nusiunčiant visus puslapius, dėl gavėjo problemų buvo nutrauktas ryšys.
Iš naujo įveskite grupės adresatą ir mėginkite siųsti dar kartą.

#804

Siunčiant į failų serverį, nerasta aplankų, atitinkančių nurodytą adresą.
Patikrinkite adresatą.
Jūs neturite prieigos prie aplanko arba failo teisių. Arba aplankas ar failas galėjo būti pašalintas kito veiksmo metu.
Leiskite pasiekti serverio aplanką. Arba kreipkitės į serverio administratorių.

#805

Nepavyko nusiųsti į SMB serverį, nes serveryje nepakako laisvos vietos.
Pašalinkite nereikalingus dokumentus ir dokumentus su klaidomis iš serverio, kad atlaisvintumėte vietos. Arba kreipkitės į serverio administratorių.

#806

Siunčiant į failų serverį nurodytas neteisingas naudotojo vardas arba slaptažodis.
Patikrinkite naudotojo vardą arba slaptažodį.
Siunčiant el. laišką arba internetinę faksogramą nurodytas neteisingas adresatas.
Patikrinkite el. laiško arba internetinės faksogramos adresatą.

#807

Jūs neturite teisės pasiekti nurodytą aplanką.
Sukonfigūruokite prieigos prie serverio aplanko teises arba siųskite į aplanką, kurio prieigos teises turite. Arba kreipkitės į administratorių.

#809

Siunčiant į SMB serverį, jau yra failas su tokiu pačiu pavadinimu ir neleidžiama perrašyti failų.
Pakeiskite failo pavadinimą ir pamėginkite siųsti dar kartą.
Pakeiskite SMB serverio parametrus, kad būtų leidžiama perrašyti failus. Arba kreipkitės į serverio administratorių.
Siunčiant į SMB serverį, serverio atsakas užtruko, todėl prieš išsiunčiant duomenis arba atliekant persiuntimą pasibaigė aparato laukimo laikas.
SMB kliente nustatykite ilgesnį skirtąjį laiką <Skirtasis laikas>.
SMB parametrų nustatymas

#810

Priimant internetinę faksogramą įvyko POP serverio ryšio klaida.
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai> POP serverio parametrus.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Patikrinkite, ar POP serveris veikia normaliai. Patikrinkite tinklo būklę.
Jungiantis prie POP serverio, POP serveris pranešė apie klaidą. Arba įvyko serverio skirtojo laiko klaida.
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai> POP serverio parametrus.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Patikrinkite, ar POP serveris veikia normaliai. Patikrinkite tinklo būklę.

#813

Priimant internetinę faksogramą įvyko POP serverio autentifikavimo klaida (naudotojo paskyros klaida arba slaptažodžio klaida).
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai> POP serverio parametrus.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai

#815

Nepavyksta prisijungti prie failų serverio, nes aparatas spausdina į serverį atsiųstą dokumentą. Neįmanoma tuo pačiu užmegzti ryšio.
Prieš bandydami dar siųsti duomenis, šiek tiek palaukite. Arba sustabdykite PServer.

#816

Spausdinti nepavyko, nes pasiektas didžiausias spaudinių skaičius, nustatytas skyriaus ID valdymo funkcijoje.
Kreipkitės į sistemos administratorių.

#818

Gauti duomenys yra failo formato, kurio negalima atspausdinti.
Paprašykite kitos šalies pakeisti failo formatą ir siųskite dar kartą.

#819

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. MIME informacija neteisinga.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#820

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Neteisingas BASE64 arba unikodas.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#821

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Įvyko TIFF analizės klaida.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#822

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Nepavyko dekoduoti vaizdo.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#825

Buvo pašalintas vykdomos užduotis arba rezervuotos užduotis skyriaus ID ir PIN arba PIN buvo pakeistas.
Dar kartą vykdykite užduotį naudodami pakeistą skyriaus ID ir PIN.

#827

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Įtraukta nepalaikoma MIME informacija.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#828

Buvo gauti HTML duomenys.
Paprašykite kitos šalies pakeisti formatą, kuris nebūtų HTML, ir siųskite dar kartą.

#829

Gauti duomenys, kurių apimtis viršija 1000 puslapių.
Aparatas ištrina visus puslapius, esančius po 999-ojo puslapio, ir atspausdina ar išsaugoja likusius 999 puslapius. Paprašykite kitos šalies dar kartą atsiųsti 1000-ąjį ir kitus puslapius.

#830

Gautas pranešimas apie DSN klaidą, nes neteisingas internetinio fakso adresas arba adresato informacija.
Patikrinkite nurodytą internetinio fakso adresą ir adresato informaciją.
Gautas pranešimas apie DSN klaidą, nes siunčiamo failo apimtis viršijo pašto serveri leidžiamą apimtį.
Pakeiskite <Maks. siunčiamų duomenų kiekis> parametrą, kad failo apimtis neviršytų pašto serverio leidžiamos apimties.
<Maks. siunčiamų duomenų kiekis>
Patikrinkite pašto serverio, DNS serverio ir tinklo būklę.

#831

Nepavyko priimti internetinės faksogramos naudojant SMMTP dėl nustatyto užkardos priėmimo filtro parametro.
Atkurkite užkardos priėmimo filtro parametrą.
IP adresų nustatymas užkardos parametruose

#832

Nepavyko nusiųsti DSN laiško, nes <Komunikacijų parametrai> nenurodyti el. pašto nustatymai ir tinklo nustatymai.
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai>, <DNS parametrai> ir <IP adreso parametrai>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
DNS parametrų nustatymas
IP adreso nustatymas
Nepavyko nusiųsti DSN laiško dėl pašto serverio arba DNS serverio problemų.
Patikrinkite pašto serverio ir DNS serverio būklę.

#833

Nepavyko nusiųsti MDN (Message Disposition Notification) laiško, nei TCP/IP parametrai nebuvo nurodyti.
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai>, <DNS parametrai> ir <IP adreso parametrai>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
DNS parametrų nustatymas
IP adreso nustatymas
Nepavyko nusiųsti MDN (Message Disposition Notification) laiško dėl pašto serverio arba DNS serverio problemos.
Patikrinkite pašto serverio ir DNS serverio būklę.

#834

Gautas pranešimas apie MDN klaidą, nes neteisingas internetinio fakso adresas arba adresato informacija.
Patikrinkite nurodytą internetinio fakso adresą ir adresato informaciją.
Gautas pranešimas apie MDN klaidą dėl pašto serverio arba tinklo problemos.
Patikrinkite pašto serverio ir tinklo būklę.
Gautas pranešimas apie MDN klaidą dėl trečiosios šalies problemos, pavyzdžiui, pilnos atmintis.
Patikrinkite kitos šalies sąlygas ir būseną.

#835

Pasiektas didžiausias teksto eilučių skaičius, kurį galima gauti su internetine faksograma.
Paprašykite kitos šalies, kad sumažintų pranešimo teksto eilučių skaičių ir siųskite iš naujo.

#837

Iš pagrindinio kompiuterio, su kuriuo ryšys yra ribojamas užkardos priėmimo filtro parametruose, gauta ryšio užklausa.
Patikrinkite užkardos priėmimo filtro parametrus. Tai gali reikšti gauti nesankcionuotą prieigą ir įsilaužti.
IP adresų nustatymas užkardos parametruose

#838

Pasibaigė licencijos, reikalingos siuntimo funkcijai, galiojimas.
Įsigykite siuntimo funkcijos licenciją.

#839

Neteisingas <Komunikacijų parametrai> nustatytas naudotojo vardas arba slaptažodis.
Patikrinkite SMTP autentifikavimo (SMTP AUTH) naudotojo vardo ir slaptažodžio parametrus srityje <Komunikacijų parametrai>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai

#841

Nėra bendro su pašto serveriu šifravimo algoritmo, naudojamo siunčiant el. laiškus ir internetines faksogramas.
Nustatykite parametrų <Leisti TLS (POP)> arba <Leisti TLS (SMTP siuntim.)>, esančių <Komunikacijų parametrai>, reikšmę <Išjungt.>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Įtraukite bendrą šifravimo algoritmą į pašto serverio parametrus.

#842

El. laiškų siuntimo ir internetinių faksogramų pašto serveris pareikalavo autentifikavimo naudojant kliento sertifikatą.
Nustatykite parametrų <Leisti TLS (POP)> arba <Leisti TLS (SMTP siuntim.)>, esančių <Komunikacijų parametrai>, reikšmę <Išjungt.>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Pakeiskite pašto serverio parametrus taip, kad nebūtų reikalaujama kliento sertifikato.
Nusiųsti nepavyko, nes tvirtinant TLS serverio sertifikatą siuntimo naudojant SMTP metu įvyko patvirtinimo klaida, nes nustatyta <SMTP siuntimo TLS sertifikato patvirtinimas> reikšmė yra <Įjungt.>.
Naudodami „Remote UI“ patikrinkite, ar CA sertifikatas, naudotas pasirašyti TLS serverio sertifikatą SMTP serveryje, yra užregistruotas aparate.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas SMTP serveryje yra teisingas.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas nėra naudotojo pasirašytas sertifikatas.

#843

Dabartinis laikas, nustatytas KDC (Key Distribution Center) serveryje, labai skiriasi nuo aparate nustatyto laiko.
Nustatykite datą ir laiką naudodami <Date/Time Settings>.
Datos ir laiko nustatymas
Pakoreguokite laiką, nustatytą KDC (Key Distribution Center) serveryje.

#844

Nepavyko užmegzti TLS šifruoto ryšio su POP serveriu, kai siuntimui prieš SMTP naudojamas POP.
Patikrinkite POP serverio TLS šifruoto ryšio parametrus.
Nustatykite <Leisti TLS (POP)> reikšmę <Išjungt.> srityje <Komunikacijų parametrai>. Jei problemos nepavyko išspręsti, nustatykite <POP autentifikavimas prieš siuntimą> reikšmę <Išjungt.> srityje <Komunikacijų parametrai> ir įjunkite parametrą, kuris nebūtų POP prieš SMTP.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Nusiųsti nepavyko, nes tvirtinant TLS serverio sertifikatą ryšio su POP serveriu metu įvyko patvirtinimo klaida, nes nustatyta <POP priėmim. TLS sertifikato patvirtinimas> reikšmė yra <Įjungt.>.
Naudodami „Remote UI“ patikrinkite, ar CA sertifikatas, naudotas pasirašyti TLS serverio sertifikatą POP serveryje, yra užregistruotas aparate.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas POP serveryje yra teisingas.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas nėra naudotojo pasirašytas sertifikatas.

#845

Nepavyko atlikti POP autentifikavimo (POP AUTH) kai siunčiama naudojant POP prieš SMTP.
Patikrinkite <POP serveris> parametrus, <POP įsiregist. vardas> ir <POP slaptažodis> srityje <Komunikacijų parametrai>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Patikrinkite POP serverio POP autentifikavimo parametrus.
Pasirinkite <Standart.> arba <APOP> srityje <POP autent. metodas> iš <Komunikacijų parametrai>. Jei problemos nepavyko išspręsti, nustatykite parametro <POP autentifikavimas prieš siuntimą> reikšmę <Išjungt.> srityje <Komunikacijų parametrai> ir pasirinkite kitą ryšio parametrą, kuris nebūtų POP prieš SMTP.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai

#846

Nepavyko atlikti POP autentifikavimo (APOP) kai siunčiama naudojant POP prieš SMTP.
Patikrinkite <POP serveris> parametrus, <POP įsiregist. vardas> ir <POP slaptažodis> srityje <Komunikacijų parametrai>.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai
Patikrinkite POP serverio APOP parametrus.
Pasirinkite <Standart.> arba <POP AUTH> srityje <POP autent. metodas> iš <Komunikacijų parametrai>. Jei problemos nepavyko išspręsti, nustatykite parametro <POP autentifikavimas prieš siuntimą> reikšmę <Išjungt.> srityje <Komunikacijų parametrai> ir pasirinkite kitą ryšio parametrą, kuris nebūtų POP prieš SMTP.
El. pašto / internetinio ryšio fakso parametrai

#847

Priimto failo nepavyko išsaugoti konfidencialių faksogramų dėžutėje, nes pašto dėžutės arba faksogramų ir internetinių faksogramų dėžutė yra pilna.
Pašalinkite nereikalingus failus iš konfidencialių faksogramų dėžutės arba iš priėmimo į atmintį dėžutės.
Priėmimo į atmintį dėžutėje esančių dokumentų spausdinimas
Gautų dokumentų privatumo išsaugojimas

#848

Sujungiant padalytas ir nusiųstas el. laiško dalis įvyko klaida.
Padalyti duomenys galėjo būti pašalinti. Jei pašalinsite padalytus duomenis, nebebus galima jų sujungti į dokumentą, net jei likę padalyti duomenys bus gauti vėliau. Paprašykite siuntėjo dar kartą atsiųsti duomenis.

#851

Nepavyko išsaugoti spausdintuvo užduoties, nes atmintis yra pilna.
Patikrinkite pasiekiamos atminties kiekį ir dar kartą atlikite užduotį.

#852

Vykdant užduotį buvo išjungtas maitinimas.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis ir kištukas ir dar kartą atlikite užduotį.

#853

Atmintis pilna.
Sumažinkite puslapių skaičių arba patikrinkite, ar laukiančių apdorojimo užduočių skaičius sumažėjo, ir dar kartą atlikite užduotį.

#856

Vykdoma užduotis buvo atšaukta, nes laikino duomenų saugojimo sritis tapo pilna.
Susisiekite su administratoriumi.

#857

Spausdinimas buvo atšauktas dėl priėmimo metu atšauktos užduoties arba skirtojo laiko pabaigos.
Jei baigėsi skirtasis laikas, patikrinkite tinklo būklę.

#858

Neteisingi duomenys.
Patikrinkite, ar aparatas palaiko spausdinimo protokolą ir spausdinimo parametrus.

#859

Įvyko vaizdo duomenų glaudinimo klaida.
Patikrinkite originalą ir nuskaitymo parametrus ir bandykite nuskaityti dar kartą.

#860

Nepavyko atkurti įstrigus popieriui, esant nesuderinamai puslapio aprašo kalbai arba nesuderinamiems parametrams.
Patikrinkite popierių arba užduoties parametrus.

#861

Įvyko klaida apdorojant spausdinimo duomenis arba vaizdo duomenis.
Patikrinkite vaizdo ir popieriaus formatą bei spalvų parametrus.

#862

Įtraukti nepalaikomi parametrai, nesuderinami parametrai arba parametrai, neatitinkantys aparato galimybių.
Patikrinkite užduočių parametrus.

#863

Užduotis buvo atšaukta, nes apdorojant spausdinimo duomenis buvo atlikti inicijavimo veiksmai.
Vykdykite užduotį dar kartą.

#864

Nepavyko teisingai atpažinti išorinio valdiklio arba persiunčiant spausdinimo duomenis įvyko klaida.
Patikrinkite valdiklį ir spausdinimo duomenis.

#865

Reikalingos spausdinimo funkcijos šiuo metu yra apribotos.
Patikrinkite aparato ir užduoties parametrus.
Pasirinktinis duomenų saugojimo priemonių komplektas netinkamai aptiktas.
Patikrinkite, ar Pasirinktinis duomenų saugojimo priemonių komplektas rodomas ekrane <Tikrinti apar. konfigūraciją>. Jei nerodomas, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą. Aparate įdiegtų priedų ir funkcijų tikrinimas

#866

Užduotis buvo atšaukta dėl saugumo parametrų.
Jei užduotį vykdote iš spausdintuvo tvarkyklės, naudokite atitinkamų teisių naudotojo informaciją.
Jei užduotį vykdote iš valdymo skydelio, prisijunkite kaip naudotojas su atitinkamomis teisėmis.
Toliau nurodyti saugumo parametrai.
<Užduoties apriboj. iš nuotol. aparato be vart. autent.> reikšmė yra <Įjungt.>
<Autentif. naudojant skyriaus ID ir PIN kodą draudimas> reikšmė yra <Įjungt.>
<ACCESS MANAGEMENT SYSTEM naudojimas> reikšmė yra <Įjungt.>
<Spausdinti iš tvarkyklių be AMS spausdintuvo tvarkyklės papildinio> reikšmė yra <Apriboti>
Spausdinimo funkcija yra ribojama naudotojo rolės parametrų*
*Informacijos apie naudotojo rolės parametrus žr. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratoriaus vadovas.

#868

Siuntimui naudojant WebDAV, nepavyko užmegzti ryšio su adresatu ir buvo gauta prieigos per tarpinį serverį užklausa (gauta 305 HTTP klaida: Naudokite tarpinį serverį).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.
Patikrinkite tarpinio serverio parametrus.
Tarpinio serverio nustatymas

#869

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie nesėkmingą autentifikavimą (gauta 401 HTTP klaida: Nėra įgaliojimų).
Patikrinkite naudotojo vardą arba slaptažodį.
Patikrinkite WebDAV serverio saugumo parametrus.

#870

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie atmestą užklausą (gauta 403 HTTP klaida: Uždrausta).
Palaukite ir pabandykite siųsti dar kartą.
Patikrinkite adresato parametrus.
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#871

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie nerastą nurodytą aplanką (gauta 404 HTTP klaida: Nerasta / 409: Konfliktas / 410: Nebėra).
Patikrinkite adresato parametrus.

#872

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie uždraustą prieigą (gauta 405 HTTP klaida: Metodas neleidžiamas).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#873

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie nesėkmingą tarpinio serverio autentifikavimą (gauta 407 HTTP klaida: Reikalingas tarpinio serverio autentifikavimas).
Patikrinkite tarpinio serverio parametrus.
Tarpinio serverio nustatymas

#874

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie skirtojo laiko pabaigą (gauta 408 HTTP klaida: Skirtasis laikas).
Palaukite ir pabandykite siųsti dar kartą.
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#875

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie negalimą siuntimą blokais (gauta 411 HTTP klaida: Reikalingas ilgis).
Nustatykite <„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.> kaip <Išjungt.>.
<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#876

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie per didelę duomenų apimtį (gauta 413 HTTP klaida: Reikalaujamas objektas per didelis).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#877

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie per ilgą URI (pagrindinio kompiuterio pavadinimą ir aplanko adresą) (gauta 414 HTTP klaida: Užklausos URI per ilgas).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#878

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie tai, kad nenumatyta serverio problema neleido įvykdyti užklausos (gauta 500 HTTP klaida: Vidinė serverio klaida).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#879

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie tai, kad serveris nepalaiko reikalingų funkcijų, kad būtų galima įvykdyti užklausą) (gauta 501 HTTP klaida: Neįgyvendinta).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.
Siunčiant per tarpinį serverį ir naudojant ne TLS ryšį, nustatykite <„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.> reikšmę <Išjungt.>.
<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>

#880

Siuntimui naudojant WebDAV, iš tarpinio serverio gautas atsakymas apie nutrūkusį ryšį su serveriu (gauta 502 HTTP klaida: Blogas sietuvas).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.
Patikrinkite tarpinio serverio parametrus.

#881

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie tai, kad šiuo metu neįmanoma apdoroti užklausų (gauta 503 HTTP klaida: Paslauga nepasiekiama).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#882

Siuntimui naudojant WebDAV, iš tarpinio serverio gautas atsakymas apie nutrūkusį ryšį su serveriu (gauta 504 HTTP klaida: Sietuvo skirtasis laikas).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.
Patikrinkite tarpinio serverio parametrus.

#883

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie tai, kad serveris nepalaiko reikalingų funkcijų, kad būtų galima įvykdyti užklausą) (gauta 505 HTTP klaida: Nepalaikoma HTTP versija).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#884

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie tai, kad serveryje nepakanka vietos užklausai įvykdyti (gauta 507 HTTP klaida: Nepakanka vietos).
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.

#885

Siuntimui naudojant WebDAV, iš serverio gautas pranešimas apie nenumatytą klaidą.
Patikrinkite WebDAV serverio parametrus.
Patikrinkite tarpinio serverio parametrus.

#886

Siuntimui naudojant WebDAV, iš adresato gautas atsakymas apie neteisingą užklausą (gauta 400 HTTP klaida: Bloga užklausa).
Siunčiant per tarpinį serverį ir naudojant ne TLS ryšį, nustatykite <„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.> reikšmę <Išjungt.>.
<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>

#889

Originalo nepavyko nuskaityti arba atspausdinti, nes jis buvo pateiktas su užduoties ribojimo informacija.
Patikrinkite užduoties ribojimo informaciją arba kreipkitės į administratorių.

#899

El. laiško arba internetinės faksogramos siuntimas atliktas normaliai. Tačiau kita šalis galėjo negauti perduodamų duomenų, nes jie yra keliuose serveriuose.
Paklauskite, ar kita šalis gavo perduodamus duomenis.
Faksograma iš nutolusio fakso kliento buvo išsiųsta normaliai. Tačiau galėjo būti gauti ne visi duomenys, nes duomenys buvo perduodami per nutolusį fakso serverį.
Nutolusio fakso serverio perdavimo rezultatuose patikrinkite, ar faksograma buvo nusiųsta.
Patikrinkite serverio ir tinklo būklę.
Paklauskite gavėjo, ar dokumentas buvo gautas.

#904

<Parankiniai parametrai> užregistruoti adresatai nėra atnaujinami gavus adresų knygą naudojant įrenginio informacijos persiuntimo iš prie tinklo prijungto „iR/imagePRESS“ serijos aparato funkciją.
Aparato jutikliniame ekrane dar kartą užregistruokite <Parankiniai parametrai>.

#905

Nepavyko įvykdyti užduoties, nes įvyko tinklo klaida.
Patikrinkite serverio adreso ilgį ir prieigos privilegijas bei ar yra naudojamas failas arba aplankas.

#919

Nustatyta sintaksės klaida arba „PostScript“ klaida, kuriai taikomi įrenginio ribojimai.
Nustatykite <PS klaidų spausdinimas> (Nust./Įreg.) reikšmę <Įjungt.>, dar kartą pateiktie užduotį, patvirtinkite „PostScript“ klaidos turinį, o tada atlikite užduotį, kai pašalinsite klaidą. Daugiau informacijos žr. internetinės instrukcijos svetainėje „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Įrenginio nustatymas (PS/PCL/UFR II spausdintuvas))“.

#923

Nepavyko atspausdinti ant nurodyto paviršiaus ar laikmenos pusės.
Pakeiskite į popieriaus tipą, kuris būtų suderinamas su dvipusiu spausdinimu ir dar kartą atlikite užduotį.

#924

Buvo nurodyta funkcija, nesuderinama su ekonominiu (be sąsagų) režimu.
Pakeitus sąsagų padėtį arba popieriaus tipą, gali būti įmanoma susegti naudojant ekonominį (be sąsagų) režimą.

#925

Fakso tvarkyklėje įvyko perdavimo klaida.
Buvo nurodytas vaizdo dydis, kurio negalima naudoti siunčiant. Patikrinkite vaizdo dydį.

#927

Fakso tvarkyklėje įvyko perdavimo klaida.
Duomenys, kuriuos aparatas gavo iš kompiuterio, naudojamas šriftas, kurio neįmanoma apdoroti. Patikrinkite gautus duomenis.

#928

Fakso tvarkyklėje įvyko perdavimo klaida.
Atmintis užpildyta arba duomenų apimtis yra didesnė už dydį, kurį galima apdoroti vienu kartu. Pašalinkite nereikalingus duomenis arba patikrinkite duomenų apimtį.

#929

Fakso tvarkyklėje įvyko perdavimo klaida.
Aparatui priimant duomenis iš kompiuterio įvyko tinklo klaida. Patikrinkite tinklo ryšį ir parametrus.

#932

Pasiektas didžiausias lapų skaičius, kurį galima susegti dirbant ekonominiu (be sąsagų) režimu. Susegti ekonominiu (be sąsagų) režimu galima sumažinus lapų skaičių.
Patikrinkite didžiausią lapų skaičių, kurį galima susegti dirbant ekonominiu (be sąsagų) režimu ir pabandykite dar kartą.

#933

Buvo pasiektas didžiausias lapų skaičius, kurį galima susegti. Susegti galima sumažinus lapų skaičių.
Patikrinkite, kiek popieriaus lapų galima susegti, ir pabandykite atlikti užduotį dar kartą.

#934

Vykdant spausdinimo užduotį įvyko klaida ir užduotis buvo pašalinta, nes praėjo numatytas laikas.
Pašalinkite klaidą ir dar kartą įvykdykite užduotį.
Be to, srityje <Automatinis pristabdytų užduočių naikinimas> (Nust./Įreg.) galite pakeisti laiką prieš pašalinimą arba išjungti automatinio pašalinimo funkciją.
<Automatinis pristabdytų užduočių naikinimas>

#935

Užduotis buvo atšaukta ir buvo sukurta viena nesurišta kopija, nes pasiektas didžiausias lapų skaičius, kurį galima surišti naudojant ekonominį (be sąsagų) režimą.
Patikrinkite didžiausią lapų skaičių, kurį galima surišti dirbant ekonominiu (be sąsagų) režimu ir įvykdykite užduotį dar kartą.
Galite nurodyti veiksmus, kurie turi būti atliekami, kai lapų yra per daug, kad juos būtų galima iš karto susegti.
<Veiksmas, kai per daug lapų susegti>

#936

Užduotis buvo atšaukta ir buvo sukurta viena nesusegta kopija, nes pasiektas didžiausias lapų skaičius, kurį galima susegti kartu.
Patikrinkite, kiek popieriaus lapų galima susegti, ir pabandykite atlikti užduotį dar kartą.
Galite nurodyti veiksmus, kurie turi būti atliekami, kai lapų yra per daug, kad juos būtų galima iš karto susegti.
<Veiksmas, kai per daug lapų susegti>

#939

Spausdinimas buvo atšauktas dėl klaidos, kuri įvyko apdorojant vaizdo duomenis.
Vykdykite užduotį dar kartą.

#941

Užduotis atšaukta, nes nebuvo nurodytas popieriaus tipas.
Nurodykite popieriaus tipą arba sukonfigūruokite į popieriaus šaltinį įdėto popieriaus tipą ir atlikite užduotį dar kartą.

#995

Buvo panaikintos rezervuotos ryšio užduotys.
Jei reikia, atlikite veiksmą dar kartą.
9CYW-0RL