Rešitve za posamezno kodo napake

Če se tiskanje ali optično branje ne zaključi normalno ali če prenos ali sprejemanje faksa ne uspe, se na zaslonu s podrobnostmi za dnevnik opravil ali poročilo o upravljanju komuniciranja (Tiskanje poročil in seznamov) prikaže številka, ki se začne z znakom »#« (koda napake). Ukrepajte, kot je zahtevano za kodo napake.
Nekatere kode napak morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od naprave.

Od #001 do #800

Od #801 do #999

#001

Papir se je zagozdil.
Ko ste odstranili zagozden papir, preverite dokumente in nastavitve ter znova izvedite optično branje.

#003

Komunikacija, ki presega določen čas (64 minut), je povzročila napako.
Znižajte ločljivost in poskušajte znova poslati faks.
Osnovni postopki za pošiljanje faksov
Prejemnika prosite, naj ob sprejemanju dokumenta zniža ločljivost pri optičnem branju ali dokument razdeli na več delov.

#005

35 sekund ni odziva prejemnika.
Preverite, ali prejemnik lahko komunicira, in poskusite znova poslati dokument.
Model naprave prejemnika ne podpira G3.
Preverite napravo prejemnika.

#009

Zmanjkalo je papirja.
Vložite papir.
Nalaganje papirja
Kaseta ni pravilno vstavljena.
Kaseto za papir potisnite do konca navznoter.
Osnovni način nalaganja papirja

#010

Zmanjkalo je papirja.
Vložite papir.
Nalaganje papirja

#011

Dokument za pošiljanje ni bil pravilno postavljen.
Pravilno postavite izvirnik in ga poskusite znova poslati tako, da upoštevate postopek od začetka.

#012

Pošiljanje ni mogoče, ker naprava prejemnika nima papirja.
Prejemniku sporočite, naj naloži papir.

#018

Pri ponovnem izbiranju ni bilo odziva.
Preverite, ali prejemnik lahko komunicira, in izvedite ponovno izbiranje.
Pošiljanje ni mogoče, ker je prejemnik opravljal klic itd.
Preverite, ali prejemnik lahko komunicira, in poskusite znova poslati dokument.
Pošiljanje ni mogoče, ker se nastavitve prejemnikove naprave ne ujemajo.
Preverite nastavitve prejemnika in poskusite znova poslati dokument.

#019

Pri pošiljanju faksa iz oddaljene odjemalske faksirne naprave pošiljanje ni bilo izvedeno, ker se je pomnilnik oddaljenega strežnika za faks napolnil.
Poskusite znova poslati faks, ko bo drugo pošiljanje oddaljenemu strežniku za faks končano.
Iz oddaljenega strežnika za faks izbrišite nepotrebne dokumente in dokumente z napakami, da sprostite prostor.
Dokumenta ni mogoče poslati, ker je pomnilnik naprave poln.
Izbrišite nepotrebne dokumente in dokumente z napakami, da sprostite pomnilnik.
Pri pošiljanju iz pomnilnika slike ni bilo mogoče poslati v pomnilnik.
Znova izvedite pošiljanje iz pomnilnika.
Dokument pošljite z neposrednim pošiljanjem.
Pri izvajanju neposrednega pošiljanja je prišlo do napake z optično prebrano sliko.
Znova izvedite neposredno pošiljanje.

#022

Posredovanja ni mogoče izvesti, ker je bila vsebina skupinskega prejemnika, ki je določena kot prejemnik za posredovanje, izbrisana ali pa je vključevala samo poštni predal.
Določite drugega prejemnika in znova poskusite izvesti pošiljanje.
Pri pošiljanju prejemniku, ki je registriran v imeniku, pošiljanja ni bilo mogoče izvesti, ker je bil prejemnik izbrisan iz imenika, ko je naprava čakala na pošiljanje.
Določite drugega prejemnika in znova poskusite izvesti pošiljanje.
Pošiljanje iz gonilnika faksa ni dovoljeno.
Možnost <Omogoči ODD z gonilnika faksa> nastavite na <Da> in znova poskusite izvesti pošiljanje. Omejevanje funkcija pošiljanja faksa

#025

Pri pošiljanju faksa iz oddaljene odjemalske faksirne naprave je bila določena linija, ki ne obstaja v oddaljenem strežniku za faks.
Preverite število linij v strežniku in poskusite znova izvesti pošiljanje, ko se bodo nastavitve oddaljenega prenosa faksa v odjemalski napravi ujemale s številom linij v strežniku.

#033

Naprava prejemnika ne podpira zaupne komunikacije ali podnaslovov.
Izvedite pošiljanje z zaupno komunikacijo ali podnaslovi.

#034

Mesto za shranjevanje zaupnih podatkov v napravi prejemnika, ki je določeno za zaupno komunikacijo, ni bilo najdeno.
Preverite mesto za shranjevanje zaupnih podatkov v napravi prejemnika in znova poskusite izvesti pošiljanje.
V napravi prejemnika ni dovolj pomnilnika.
Prosite prejemnika, naj sprosti prostor.

#035

Naprava prejemnika ne podpira funkcije posredovanja ali podnaslovov.
Dokument neposredno pošljite prejemniku.

#037

Dokumenta ni mogoče kopirati ali prejeti, ker ni dovolj pomnilnika.
Dokumente organizirajte v predal za sprejem v pomnilnik, da sprostite pomnilnik.
Tiskanje dokumentov iz predala za sprejem v pomnilnik
Če v enem postopku kopirate dokument z več kot 100 stranmi, dokument razdelite na dva ali več delov in nato izvedite kopiranje.
Prejeti so bili podatki, ki vsebujejo več kot 1000 strani.
Naprava izbriše morebitne strani po 999. strani in natisne ali shrani preostalih 999 strani. Prejemniku sporočite, naj znova pošlje 1000. stran in naslednje strani.
Med pošiljanjem z zamikom ali pošiljanjem s ponovnim izbiranjem slikovni podatki dokumenta za pošiljanje niso bili najdeni v pomnilniku.
Znova optično preberite izvirnik in znova poskusite izvesti pošiljanje.
Pri ponovnem pošiljanju izberite neposredno pošiljanje.
Pošiljanje več prejemnikom ni mogoče, ker v napravi ni dovolj pomnilnika.
Izbrišite nepotrebne dokumente in dokumente z napakami, da sprostite prostor.
Dokument razdelite na dva ali več delov in nato znova poskusite poslati dokument.
Znižajte ločljivost in poskušajte znova poslati faks.

#040

Pri pošiljanju faksa iz oddaljene odjemalske faksirne naprave pošiljanje ni bilo izvedeno, ker v oddaljenem strežniku za faks ni dovolj pomnilnika.
Iz oddaljenega strežnika za faks izbrišite nepotrebne dokumente in dokumente z napakami, da sprostite prostor.
Dokument razdelite na dva ali več delov in nato znova poskusite poslati dokument.
Znižajte ločljivost in poskušajte znova poslati faks.
Dokumenta ni mogoče poslati, ker je pomnilnik naprave poln.
Izbrišite nepotrebne dokumente in dokumente z napakami, da sprostite pomnilnik.
Postopek pošiljanja razdelite na več sklopov, namesto da bi dokument poslali vsem prejemnikom naenkrat.
Znižajte ločljivost in nato znova pošljite dokument.

#054

Postopek pošiljanja je bil preklican, ker telefonska številka in ime enote nista bila registrirana.
Ko registrirate telefonsko številko in ime enote, znova poskusite izvesti pošiljanje.
<Registr. številke telefona enote>
<Registracija imena enote>

#080

V napravi prejemnika podnaslov ni nastavljen.
Preverite podnaslov prejemnika in znova poskusite poslati dokument.

#081

V napravi prejemnika geslo ni nastavljeno.
Preverite geslo prejemnika in znova poskusite poslati dokument.

#082

V napravi prejemnika prenos s pozivanjem ni nastavljen.
Prejemniku sporočite, naj konfigurira prenos s pozivanjem, in znova izvedite prejemanje s pozivanjem.

#083

Pri izvajanju prejemanja s pozivanjem se podnaslov in geslo naprave ne ujemata s podnaslovom in geslom naprave prejemnika.
Preverite, ali se podnaslov in geslo naprave ujemata s podnaslovom in geslom naprave prejemnika, ter znova poskusite poslati dokument.

#084

Prejemanja s pozivanjem ni mogoče izvesti, ker naprava prejemnika ne podpira gesla.
Izvedite prejemanje s pozivanjem brez uporabe gesla.

#099

Postopek je bil preklican, preden se je dokončal.
Znova izvedite postopek.

#102

Podnaslov in geslo se ne ujemata.
Preverite podnaslov in geslo prejemnika ter znova poskusite poslati dokument.
V napravi prejemnika ni dovolj pomnilnika.
Prejemnika prosite, naj sprosti pomnilnik.

#107

Oddaja dokumenta ni bila mogoča, ker je premalo prostih spominskih zmogljivosti.
Znižajte ločljivost ali razdelite dokument na dva ali več delov in nato znova poskusite poslati dokument.
Izbrišite nepotrebne datoteke, da sprostite pomnilnik.
Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)
Če je ta težava pogosta, se obrnite na prodajalca ali servis.

#401

Pomnilniški medij ali datotečni strežnik je poln oziroma je število datotek, ki jih je mogoče shraniti v korenski imenik (mapo na najvišji ravni v pomnilniškem mediju), preseženo.
Izbrišite nepotrebne datoteke iz pomnilniškega medija ali datotečnega strežnika oziroma ustvarite novo mapo in premaknite obstoječe datoteke v to mapo, da sprostite prostor v korenskem imeniku.

#402

Prenos slik med prenašanjem v pomnilniški medij ni uspel, saj je navedeno ime datoteke vključevalo neveljaven znak (na primer \).
Ime datoteke spremenite tako, da bo pravilno.

#403

Datoteke ni mogoče shraniti, ker datoteka z istim imenom že obstaja. Če obstaja druga datoteka z istim imenom, se datoteka običajno samodejno preimenuje tako, da se imenu datoteke doda številka od 1 do 999, vendar datoteke ni bilo mogoče shraniti, ker datoteke z dodanimi številkami od 1 do 999 že obstajajo.
Spremenite ime datoteke in datoteko znova shranite.

#404

Zapisovanje ni uspelo, ker je bilo stikalo za zaščito pred zapisovanjem na pomnilniški medij omogočeno.
Onemogočite stikalo za zaščito pred zapisovanjem na pomnilniški medij.

#406

Zapisovanje ni uspelo zaradi enega od naslednjih možnih vzrokov:
Pomnilniški medij je bil odstranjen med zapisovanjem datoteke.
Izpopolnjeni prostor druge naprave v omrežju je bil izbrisan med zapisovanjem datoteke.
Preverite, ali je pomnilniški medij vstavljen in ali je Izpopolnjeni prostor druge naprave v omrežju na voljo, ter znova zapišite datoteko.
Prenos datotek ni uspel, saj je prišlo do nedoločene napake. (Priključeni pomnilniški medij je morda formatiran z nepodprtim datotečnim sistemom.)
Preverite stanje pomnilniškega medija in preverite, ali je formatiran z datotečnim sistemom, ki ga podpira naprava (FAT32/exFAT). Nato znova zaženite postopek.
Velikost datoteke presega zgornjo omejitev.
Znižajte ločljivost ali zmanjšajte število strani in znova zaženite postopek.

#407

Dolžina polne poti do izbrane datoteke (ali mape) presega največjo podprto dolžino.
Spremenite ime datoteke, da dolžina polne poti ne bo presegala 256 znakov, ali pa spremenite ciljno mapo.

#409

Datoteke ni mogoče shraniti, ker je bilo doseženo največje število datotek, ki jih je mogoče shraniti v ciljno mapo.
Spremenite cilj za shranjevanje datoteke.

#410

Shranjevanja ni mogoče izvesti, ker preveč opravil čaka na shranjevanje.
Ko bodo druga opravila končana, znova izvedite postopek.

#411

Datoteko so že zaklenili drugi postopki.
Počakajte trenutek, nato pa znova izvedite postopek.

#701

ID oddelka ne obstaja ali pa je bila koda PIN spremenjena.
Če uporabljate preverjanje pristnosti uporabnikov, uporabnikom dodelitev ID-je oddelkov. Če uporabljate preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka, vnesite nov ID oddelka in kodo PIN, da se znova prijavite.
Nastavitev prejemanja v možnosti <Omogoči izpis opravil z neznanimi ID> ali <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> je nastavljena na <Ne>.
Možnosti <Omogoči izpis opravil z neznanimi ID> in <Omogoči dalj. skeniranje opravil z neznanimi ID> v <Kontrolna ID oddelka> nastavite na <Da>.
Nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
Pošiljanja ni mogoče izvesti, ker preverjanje pristnosti oddaljene odjemalske faksirne naprave za oddaljeni strežnik za faks ni uspelo.
Če je v oddaljenem strežniku za faks nastavljeno upravljanje ID-jev oddelkov, se z ID-jem oddelka in kodo PIN, ki sta nastavljena v oddaljenem strežniku za faks, prijavite v oddaljeno odjemalsko faksirno napravo.

#702

Pošiljanja ni mogoče izvesti, ker je pomnilnik poln.
Počakajte trenutek. Ko bo drugo pošiljanje končano, znova poskusite poslati dokument.

#703

Pri pretvarjanju slike je prišlo do napake.
Znižajte ločljivost in nato znova pošljite dokument.
Zapisovanje ni mogoče, ker je območje za slike v pomnilniku polno.
Ko bo drugo pošiljanje končano, znova poskusite poslati dokument.
Izbrišite nepotrebne datoteke v predalu za faks/i-faks. Če težava ni odpravljena, znova zaženite napravo.
Vklop naprave

#704

Pri pridobivanju podatkov o prejemniku iz imenika je prišlo do neznane napake.
Preverite nastavitve prejemnika. Če težava ni odpravljena, znova zaženite napravo.
Vklop naprave

#705

Pošiljanje je bilo preklicano, ker je velikost slikovnih podatkov presegala največjo dovoljeno vrednost, nastavljeno v možnosti Nastavitve/registracija.
Prilagodite največjo dovoljeno velikost podatkov za pošiljanje. Izberite nižjo ločljivost ali zmanjšajte število slik, ki jih s funkcijo i-faks pošiljate naenkrat, da največja dovoljena velikost podatkov za pošiljanje ne bo presežena. Razdelite podatke glede na pogoje prejemnika.
<Maks. velik. podat. za oddajo>

#706

Potekal je uvoz/izvoz imenika iz vmesnika Daljinski UI oziroma je bila v uporabi druga komponenta pošiljanja.
Ko bo drug postopek končan, znova poskusite poslati dokument.

#711

Spomin je poln. Morda boste lahko poslali dokument, če izbrišete nepotrebne datoteke v pomnilniku.
Ko ste izbrisali nepotrebne datoteke v pomnilniku, znova poskusite poslati dokument.

#712

Spomin je poln. Ko izbrišete nepotrebne datoteke v pomnilniku, znova poskusite izvesti postopek.
Ko ste izbrisali nepotrebne datoteke v pomnilniku, znova poskusite poslati dokument.

#713

Dokument v predalu za faks/i-faks je bil izbrisan pred pošiljanjem URL-ja.
Ko ste zahtevani dokument shranili v predal za faks/i-faks, znova poskusite poslati dokument.

#715

Pri pošiljanju e-pošte s priloženim digitalnim podpisom ni bilo najdeno potrdilo, ki bi ga bilo mogoče uporabiti.
Ko uporabljate podpis naprave, nastavite e-poštni naslov naprave (Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu), nato pa ustvarite potrdilo za podpise naprave (Ustvarjanje potrdila za podpis naprave). Če je bilo potrdilo za podpise naprave že ustvarjeno, ga znova ustvarite.
Preverite, ali se uporablja poteklo ali preklicano potrdilo. Prav tako preverite, ali je veriga potrdil veljavna.

#716

Ciljnega potrdila javnega ključa ni mogoče najti.
Registrirajte ciljno potrdilo javnega ključa v napravi.
Registriranje potrdila S/MIME
Preverite, ali se uporablja poteklo ali preklicano potrdilo. Prav tako preverite, ali je veriga potrdil veljavna.

#749

Postopka ni bilo mogoče izvesti, ker je prikazano sporočilo s pozivom za servis.
Izklopite glavno napajanje in ga nato znova vklopite. Če delovanje še vedno ni pravilno, izklopite glavno napajalno stikalo, izvlecite električni vtikač iz omrežne vtičnice in se obrnite na prodajalca ali servis.
Izklop naprave
Vklop naprave

#751

Strežnik ne deluje ali pa je povezava z omrežjem prekinjena (niste mogli vzpostaviti povezave s prejemnikom ali pa je bila povezava prekinjena, preden je bilo opravilo končano).
Preverite, ali strežnik normalno deluje.
Preverite stanje omrežja.
Če prejemnik uporablja IIS 6.0 z operacijskim sistemom Windows Server 2003 in se kot način preverjanja pristnosti strežnika WebDAV uporablja preverjanje pristnosti s šifriranimi povzetki, možnost <Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD> nastavite na <Da> za pošiljanje z WebDAV prek strežnika proxy s komunikacijo TLS.
<Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD>
Naslov IP ni nastavljen.
Preverite <TCP/IP Nastavitve> v <Izbirne nastavitve>.
<TCP/IP Nastavitve>
Pošiljanje strežniku SMB (vključno s shrambo Izpopolnjeni prostor druge naprave serije imageRUNNER ADVANCE s strežnikom SMB) ni uspelo, ker poteka brskanje po datotečnem strežniku s sistemom Windows (SMB).
Če pri pošiljanju z zamikom pride do napake, zaprite zaslon <Brskanje> ter znova optično preberite in pošljite dokument.
Če se pri posredovanju prejete datoteke faksa/i-faksa strežniku SMB pojavi napaka, optično preberite natisnjeno kopijo prejete datoteke in jo pošljite prejemniku posredovanja.
Osnovni postopki za optično branje originalov
Za protokol za pošiljanje v strežnike lahko uporabite FTP in se tako izognete morebitnim napakam.

#752

Strežnik ne deluje ali pa je povezava z omrežjem prekinjena.
Preverite, ali strežnik SMTP normalno deluje.
Preverite stanje omrežja.
Nastavitev imena strežnika SMTP za e-pošto/faks ni pravilna oziroma e-poštni naslov ali ime domene ni nastavljeno.
Preverite ime strežnika SMTP, e-poštni naslov in nastavitve imena domene v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu

#753

Pri pošiljanju e-pošte ali pošiljanju faksa iz oddaljene odjemalske faksirne naprave je prišlo do napake TCP/IP (napaka v vtičnici ali pri izbiranju itd.).
Preverite stanje omrežnega kabla in priključka. Če težava ni odpravljena, znova zaženite napravo.
Vklop naprave

#755

Faksa ni mogoče poslati iz oddaljene odjemalske faksirne naprave, ker TCP/IP ne deluje pravilno.
Preverite <TCP/IP Nastavitve> v <Izbirne nastavitve>.
<TCP/IP Nastavitve>
Naslov IP ni nastavljen.
Preverite <TCP/IP Nastavitve> v <Izbirne nastavitve>.
<TCP/IP Nastavitve>
Če ste izbrali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN> v <Izbira Žični/Brezžični LAN>, izberite tudi <Nastavitve sekundarne linije> v <Izbirne nastavitve>.
<Nastavitve sekundarne linije>
Ko je bila naprava vklopljena, ji DHCP ali Avto IP ni dodelil naslova IP.
Preverite <TCP/IP Nastavitve> v <Izbirne nastavitve>.
<TCP/IP Nastavitve>
Če ste izbrali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN> v <Izbira Žični/Brezžični LAN>, izberite tudi <Nastavitve sekundarne linije> v <Izbirne nastavitve>.
<Nastavitve sekundarne linije>

#759

Prišlo je do napake pri pošiljanju URL-ja poštnega predala, v katerem je bila shranjena datoteka.
Obrnite se na skrbnika.

#761

Pri pošiljanju datoteke PDF/XPS z digitalnim podpisom datoteke ni bilo mogoče poslati, ker je potrdilo ali par ključev, nastavljen v napravi, poškodovan ali ne omogoča dostopa.
Če pošiljate datoteko PDF/XPS s podpisom naprave, preverite, ali je potrdilo naprave poškodovano. Če je certifikat naprave okvarjen, ga znova namestite.
Ustvarjanje potrdila za podpis naprave

#762

Pošiljanje domeni, ki ni registrirana kot dovoljena domena, ni uspelo, ker je možnost <Omejitev domene prejemnika> nastavljena na <Da>.
Možnost <Omejitev domene prejemnika> nastavite na <Ne> ali domeno registrirajte kot dovoljeno domeno, nato pa znova poskusite izvesti pošiljanje.
Omejitev domene cilja za pošiljanje

#766

Potrdilo za pošiljanje datoteke PDF/XPS z digitalnim podpisom je poteklo.
Posodobite potrdilo ali uporabite potrdilo, ki ni poteklo.
Če potrdilo ni poteklo, pravilno nastavite uro naprave.
Nastavitev datuma in ure

#769

Število dovoljenih poskusov za funkcijo pošiljanja je doseglo zgornjo omejitev.
Če želite še naprej uporabljati to funkcijo, kupite uradni izbirni izdelek.

#770

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV pošiljanja ni mogoče izvesti, ker komunikacija TLS ni bila podprta v strežniku WebDAV ali strežniku proxy.
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.
Preverite, ali pošiljate prek strežnika proxy.
Pošiljanja ni bilo mogoče izvesti, ker je pri preverjanju potrdila strežnika TLS ob pošiljanju prek WebDAV prišlo do napake pri preverjanju, ker je možnost <Potrditev TLS certifikata za WebDAV ODD> nastavljena na <Da>.
Preverite, ali je potrdilo overitelja potrdil, ki se uporablja za podpisovanje potrdila strežnika TLS v strežniku WebDAV, registrirano v napravi.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS v strežniku WebDAV pravilno.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS samopodpisano.
Postopka ni bilo mogoče dokončati, ker je pri preverjanju potrdila strežnika TLS ob dostopu do drugega strežnika prišlo do napake pri preverjanju, ker je možnost <Potrditev TLS certifikata za Omrežni dostop> nastavljena na <Da>.
Preverite, ali je potrdilo overitelja potrdil, ki se uporablja za podpisovanje potrdila strežnika TLS shrambe Izpopolnjeni prostor druge naprave serije imageRUNNER ADVANCE s strežnikom WebDAV, registrirano v napravi.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS shrambe Izpopolnjeni prostor druge naprave serije imageRUNNER ADVANCE s strežnikom WebDAV pravilno.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS samopodpisano.

#771

Nastavitev naslova oddaljenega strežnika za faks ni pravilna.
Preverite <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>.
Oddaljeni strežnik za faks ne deluje.
Preverite, ali oddaljeni strežnik za faks normalno deluje.
Povezava z omrežjem je prekinjena.
Preverite stanje omrežja.
Povezave z oddaljenim strežnikom za faks ni mogoče vzpostaviti, ker se ni bilo mogoče povezati s strežnikom DNS.
Preverite nastavitev imena strežnika DNS.
Izbira nastavitev za DNS
Preverite, ali strežnik DNS normalno deluje.

#772

Povezava z omrežjem je prekinjena.
Preverite stanje omrežja.

#773

Izbrane so funkcije PDF, ki niso na voljo, ko je možnost <Format PDF to PDF/A> nastavljena na <Da>.
Prekličite nastavitve Šifriranje in Vidni podpisi. Lahko pa tudi možnost <Format PDF to PDF/A> nastavite na <Ne>.
<Formatiranje PDF v PDF/A>

#801

Med komunikacijo s strežnikom SMTP za pošiljanje e-poštnega sporočila oziroma pošiljanje ali prejemanje i-faksa je prišlo do napake časovne omejitve zaradi težave s strežnikom.
Preverite, ali strežnik SMTP normalno deluje.
Preverite stanje omrežja.
Strežnik SMTP je pri vzpostavljanju povezave s SMTP vrnil napako. Nastavitev naslova ni pravilna. Do napake je prišlo zaradi težave s strežnikom pri pošiljanju datotečnemu strežniku.
Preverite, ali SMTP normalno deluje, in preverite stanje omrežja, nastavitve prejemnika ter stanje in nastavitve datotečnega strežnika.
Uporabniško ime in geslo, ki sta zahtevana pri pošiljanju e-pošte, nista nastavljena.
Preverite <SMTP Overovitev (SMTP AUTH)> v <Overovitev/Kodiranje>.
Nastavitev preverjanja pristnosti SMTP
Datoteko ste poslali prejemniku, ki nima pravic za pisanje.
Preverite nastavitve prejemnika.
Pri pošiljanju datotečnemu strežniku, ki ne dovoljuje prepisovanja datotek, je obstajala datoteka z istim imenom.
Spremenite nastavitve datotečnega strežnika tako, da bo omogočal prepisovanje datotek. Lahko pa se tudi obrnete na skrbnika strežnika.
Spremenite ime datoteke.
Ime mape ali geslo, navedeno ob pošiljanju datotečnemu strežniku, je nepravilno.
Preverite ime mape ali geslo.

#802

Ime strežnika SMTP, navedeno v <Nastavitve komuniciranja>, ni pravilno.
Preverite ime strežnika SMTP, nastavljeno v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Naslov strežnika DNS, naveden v <Nastavitve DNS>, ni pravilen.
Preverite naslov strežnika DNS, naveden v nastavitvah DNS.
Izbira nastavitev za DNS
Zveza z DNS strežnikom ni bila vzpostavljena.
Preverite, ali DNS strežnik funkcionira pravilno.
Nastavitve za strežnik FTP, določene kot cilj, niso pravilne.
Preverite nastavitve za strežnik FTP, določene kot cilj.
Povezave s strežnikom FTP ni bilo mogoče vzpostaviti.
Preverite, ali FTP strežnik funkcionira pravilno.

#803

Zveza je bila prekinjena zaradi vzroka na strani prejemnika, preden so bile lahko oddane vse strani.
Ponovno vnesite skupinski naslov in ponovite oddajo.

#804

Pri pošiljanju datotečnemu strežniku se nobena mapa ni ujemala z navedeno potjo.
Preverite prejemnika.
Nimate pravic dostopa do mape ali datoteke. Morda pa je bila mapa ali datoteka izbrisana z drugim postopkom.
V strežniku omogočite dostop do mape. Lahko pa se tudi obrnete na skrbnika strežnika.

#805

Pošiljanje strežniku SMB ni uspelo, ker v strežniku ni dovolj razpoložljivega prostora.
Iz strežnika izbrišite nepotrebne dokumente in dokumente z napakami, da sprostite prostor. Lahko pa se tudi obrnete na skrbnika strežnika.

#806

Uporabniško ime ali geslo, navedeno ob pošiljanju datotečnemu strežniku, je nepravilno.
Preverite uporabniško ime ali geslo.
Prejemnik, naveden ob pošiljanju e-pošte/i-faksa, je nepravilen.
Preverite prejemnika e-pošte/i-faksa.

#807

Nimate pravic dostopa do navedenega imenika.
Nastavite pravice dostopa za imenik strežnika ali pošljite v imenik, za katerega imate pravice dostopa. Lahko pa se tudi obrnete na skrbnika.

#809

Pri pošiljanju datoteke strežniku SMB že obstaja datoteka z istim imenom, prepisovanje datotek pa ni dovoljeno.
Spremenite ime datoteke in znova poskusite poslati datoteko.
Spremenite nastavitve strežnika SMB tako, da bo omogočal prepisovanje datotek. Lahko pa se tudi obrnete na skrbnika strežnika.
Pri pošiljanju datoteke strežniku SMB se strežnik počasi odziva, zaradi česar v napravi prihaja do časovne omejitve časa čakanja, preden je mogoče poslati podatke ali dokončati posredovanje.
Nastavite daljšo časovno omejitev v <Potek časa> v odjemalcu SMB.
Izbira nastavitev za SMB

#810

Ob prejemu i-faksa je prišlo do napake pri povezavi strežnika POP.
Preverite nastavitve strežnika POP v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Preverite, ali strežnik POP pravilno deluje. Preverite stanje omrežja.
Pri vzpostavljanju povezave s strežnikom POP je strežnik POP vrnil napako ali pa je v strežniku prišlo do napake časovne omejitve.
Preverite nastavitve strežnika POP v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Preverite, ali strežnik POP pravilno deluje. Preverite stanje omrežja.

#813

Ob prejemu i-faksa je prišlo do napake pri preverjanju pristnosti strežnika POP (napake pri uporabniškem računu ali napake pri geslu).
Preverite nastavitve strežnika POP v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu

#815

Ne morete se prijaviti na datotečni strežnik, ker stroj izpisuje dokument, poslan na ta strežnik. Simultane povezave niso mogoče.
Počakajte nekaj trenutkov, nato pa znova poskusite poslati podatke. Ali pa prekinite Pserver.

#816

Tiskanja ni mogoče izvesti, ker je bilo največje dovoljeno število izpisov, nastavljeno v upravljanju ID-jev oddelkov, preseženo.
Posvetujte se s sistemskim administratorjem/nadzornikom.

#818

Prejeti podatki so v obliki zapisa datoteke, ki je ni mogoče natisniti.
Prejemniku sporočite, naj spremeni obliko zapisa datoteke in znova pošlje podatke.

#819

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Podatki MIME niso veljavni.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#820

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Podatki BASE64 ali uuencode niso veljavni.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#821

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Prišlo je do napake pri analizi TIFF.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#822

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Slike ni mogoče dekodirati.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#825

ID oddelka in koda PIN opravila, ki se izvaja, ali rezerviranega opravila sta bila izbrisana oziroma je bila koda PIN spremenjena.
Znova izvedite opravilo s spremenjenima ID-jem oddelka in kodo PIN.

#827

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Vključeni so bili nepodprti podatki MIME.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#828

Prejeti so bili podatki HTML.
Prejemniku sporočite, naj uporabi obliko zapisa, ki ni HTML, in znova pošlje podatke.

#829

Prejeti so bili podatki, ki vsebujejo več kot 1000 strani.
Naprava izbriše morebitne strani po 999. strani in natisne ali shrani preostalih 999 strani. Prejemniku sporočite, naj znova pošlje 1000. stran in naslednje strani.

#830

Prejeto je bilo obvestilo o napaki DSN, ker naslov i-faksa ali pogoji prejemnika niso bili pravilni.
Preverite naveden naslov i-faksa in pogoje prejemnika.
Prejeto je bilo obvestilo o napaki DSN, ker je velikost poslane datoteke presegala velikost, ki jo poštni strežnik dovoljuje.
Spremenite nastavitev v <Maksimalna velikost podatkov za oddajo>, da velikost datoteke za pošiljanje ne bo presegala velikosti, ki jo poštni strežnik dovoljuje.
<Maks. velik. podat. za oddajo>
Preverite status poštnega strežnika, DNS strežnika in mreže.

#831

I-faksa ni bilo mogoče prejeti prek SMTP zaradi nastavitve Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu.
Ponastavite nastavitev Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu.
Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu

#832

Pošte DSN ni mogoče poslati, ker nastavitve e-pošte in omrežja niso določene v <Nastavitve komuniciranja>.
Preverite <Nastavitve komuniciranja>, <Nastavitve DNS> in <Nastavitve IP naslova>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Izbira nastavitev za DNS
Nastavitev naslova IP
Pošte DSN ni mogoče poslati zaradi težave s poštnim strežnikom ali strežnikom DNS.
Preverite status poštnega strežnika in DNS strežnika.

#833

Pošte MDN (obvestilo o porazdelitvi sporočil) ni mogoče poslati, ker nastavitve TCP/IP niso določene.
Preverite <Nastavitve komuniciranja>, <Nastavitve DNS> in <Nastavitve IP naslova>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Izbira nastavitev za DNS
Nastavitev naslova IP
Pošte MDN (obvestilo o porazdelitvi sporočil) ni mogoče poslati zaradi težave s poštnim strežnikom ali strežnikom DNS.
Preverite status poštnega strežnika in DNS strežnika.

#834

Prejeto je bilo obvestilo o napaki MDN, ker naslov i-faksa ali pogoji prejemnika niso bili pravilni.
Preverite naveden naslov i-faksa in pogoje prejemnika.
Prejeto je bilo obvestilo o napaki MDN, ker je prišlo do težave s poštnim strežnikom ali omrežjem.
Preverite stanje poštnega strežnika in omrežja.
Prejeto je bilo obvestilo o napaki MDN, ker je pri prejemniku prišlo do težave, kot je poln pomnilnik.
Preverite pogoje in stanje prejemnika.

#835

Največje dovoljeno število vrstic besedila, ki jih je mogoče prejeti z i-faksom, je bilo preseženo.
Prejemniku sporočite, naj zmanjša število vrstic besedila v telesu sporočila in znova pošlje sporočilo.

#837

Od gostitelja, čigar povezavo omejujejo nastavitve Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu, je bila prejeta zahteva za povezavo.
Preverite nastavitve Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu. To lahko predstavlja tudi poskus vdora prek nepooblaščenega dostopa.
Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu

#838

Licenca, zahtevana za uporabo funkcije pošiljanja, je potekla.
Kupite licenco za funkcijo pošiljanja.

#839

Uporabniško ime ali geslo, nastavljeno v <Nastavitve komuniciranja>, ni pravilno.
Preverite nastavitve uporabniškega imena in gesla za preverjanje pristnosti SMTP (SMTP AUTH) v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu

#841

Algoritem šifriranja, deljen s poštnim strežnikom, ne obstaja za prenos e-pošte ali i-faksa.
Možnost <Omogoči TLS (POP)> ali <Omogoči TLS (SMTP ODD)> v <Nastavitve komuniciranja> nastavite na <Ne>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
V nastavitve poštnega strežnika dodajte splošni algoritem šifriranja.

#842

Poštni strežnik je zahteval preverjanje pristnosti s potrdilom odjemalca za prenos e-pošte ali i-faksa.
Možnost <Omogoči TLS (POP)> ali <Omogoči TLS (SMTP ODD)> v <Nastavitve komuniciranja> nastavite na <Ne>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Spremenite nastavitve poštnega strežnika tako, da potrdilo odjemalca ne bo zahtevano.
Pošiljanja ni bilo mogoče izvesti, ker je pri preverjanju potrdila strežnika TLS ob pošiljanju prek SMTP prišlo do napake pri preverjanju, ker je možnost <Potrditev TLS certifikata za SMTP ODD> nastavljena na <Da>.
Z vmesnikom Daljinski UI preverite, ali je potrdilo overitelja potrdil, ki se uporablja za podpisovanje potrdila strežnika TLS v strežniku SMTP, registrirano v napravi.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS v strežniku SMTP pravilno.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS samopodpisano.

#843

Med uro strežnika KDC (center za distribucijo ključev) in uro, nastavljeno v napravi, je velika razlika.
Prilagodite trenutni datum in uro v <Date/Time Settings>.
Nastavitev datuma in ure
Prilagodite nastavitev trenutne ure v strežniku KDC (center za distribucijo ključev).

#844

Šifriranja komunikacije TLS ni mogoče izvesti s strežnikom POP, ko poteka pošiljanje s protokolom POP pred SMTP.
V strežniku POP preverite nastavitve šifrirane komunikacije TLS.
Možnost <Omogoči TLS (POP)> nastavite na <Ne> v <Nastavitve komuniciranja>. Če težava ni odpravljena, možnost <POP Overovitev pred oddajo> nastavite na <Ne> in <Nastavitve komuniciranja> in preklopite na nastavitev, ki ni POP pred SMTP.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Pošiljanja ni bilo mogoče izvesti, ker je pri preverjanju potrdila strežnika TLS ob komunikaciji s strežnikom POP prišlo do napake pri preverjanju, ker je možnost <Potrditev TLS certifikata za POP SPR> nastavljena na <Da>.
Z vmesnikom Daljinski UI preverite, ali je potrdilo overitelja potrdil, ki se uporablja za podpisovanje potrdila strežnika TLS v strežniku POP, registrirano v napravi.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS v strežniku POP pravilno.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS samopodpisano.

#845

Preverjanja pristnosti POP (POP AUTH) ni mogoče izvesti, ko poteka pošiljanje s protokolom POP pred SMTP.
Preverite nastavitve v <POP strežnik>, <POP Ime za prijavo> in <POP geslo> v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
V strežniku POP preverite nastavitve za preverjanje pristnosti POP.
Izberite <Standardno> ali <APOP> v <Metoda POP overovitve> v <Nastavitve komuniciranja>. Če težava ni odpravljena, možnost <POP Overovitev pred oddajo> nastavite na <Ne> v <Nastavitve komuniciranja> in nastavitev komunikacije spremenite na nastavitev, ki ni POP pred SMTP.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu

#846

Preverjanja pristnosti POP (APOP) ni mogoče izvesti, ko poteka pošiljanje s protokolom POP pred SMTP.
Preverite nastavitve v <POP strežnik>, <POP Ime za prijavo> in <POP geslo> v <Nastavitve komuniciranja>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
V strežniku POP preverite nastavitve APOP.
Izberite <Standardno> ali <POP OVER.> v <Metoda POP overovitve> v <Nastavitve komuniciranja>. Če težava ni odpravljena, možnost <POP Overovitev pred oddajo> nastavite na <Ne> v <Nastavitve komuniciranja> in nastavitev komunikacije spremenite na nastavitev, ki ni POP pred SMTP.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu

#847

Shranjevanje sprejetega dokumenta v predal za zaupne fakse ni mogoče, ker je pomnilnik poštnega predala ali predala za faks/i-faks poln.
Izbrišite nepotrebne datoteke v predalu za zaupne fakse ali predalu za sprejem v pomnilnik.
Tiskanje dokumentov iz predala za sprejem v pomnilnik
Ohranjanje zasebnosti prejetih dokumentov

#848

Pri združevanju e-pošte, ki je bila razdeljena in poslana, je prišlo do napake.
Razdeljeni podatki so bili morda izbrisani. Če izbrišete razdeljene podatke, jih ni mogoče združiti v celoten dokument, čeprav so preostali podatki prejeti pozneje. Pošiljatelja prosite, naj znova pošlje podatke.

#851

Opravila tiskalnika ni mogoče shraniti, ker je pomnilnik poln.
Preverite količino razpoložljivega pomnilnika in znova izvedite opravilo.

#852

Med izvajanjem opravila je bila naprava izklopljena.
Preverite, ali sta napajalni kabel in vtič trdno priključena, ter znova zaženite opravilo.

#853

Spomin je poln.
Zmanjšajte število strani ali preverite, ali se je število opravil, ki čakajo na obdelavo, zmanjšalo, ter znova zaženite opravilo.

#856

Izveden postopek je bil preklican, ker je bila shramba za začasno shranjevanje podatkov polna.
Obrnite se na skrbnika.

#857

Tiskanje je bilo preklicano, ker je bilo opravilo preklicano med prejemanjem ali ker je prišlo do časovne omejitve.
Če je prišlo do časovne omejitve, preverite stanje omrežja.

#858

Prikazani podatki niso veljavni.
Preverite, ali naprava podpira protokol tiskanja, in preverite nastavitve tiskanja.

#859

Pojavila se je napaka v kompresiji slikovnih podatkov.
Preverite izvirnik in nastavitve, nato pa znova poskusite optično prebrati izvirnik.

#860

Obnovitev po zagozdenju papirja ni uspela oziroma je bil vključen nezdružljiv opisni jezik strani ali nastavitve, ki jih ni mogoče uporabljati skupaj.
Preverite nastavitve papirja ali opravila.

#861

Med obdelavo podatkov za tiskanje ali slikovnih podatkov je prišlo do napake.
Preverite velikost slike in velikost papirja ter nastavitve barv.

#862

Vključene so nastavitve, ki niso podprte, jih ni mogoče uporabljati skupaj ali kako drugače presegajo omejitve naprave.
Preverite nastavitve opravila.

#863

Opravilo je bilo preklicano, ker so bili med obdelavo podatkov za tiskanje izvedeni postopki inicializacije.
Znova izvedite opravilo.

#864

Zunanjega krmilnika ni bilo mogoče pravilno prepoznati ali pa je prišlo do napake pri posredovanju podatkov za tiskanje.
Preverite krmilnik in podatke za tiskanje.

#865

Zahtevane funkcije za tiskanje so trenutno omejene.
Preverite napravo in nastavitve opravila.

#866

Opravilo je bilo preklicano zaradi nastavitev, povezanih z varnostjo.
Če opravilo izvajate iz gonilnika tiskalnika, uporabite uporabniške podatke z ustreznimi pravicami.
Če opravilo izvajate iz nadzorne plošče, se prijavite kot uporabnik z ustreznimi pravicami.
Nastavitve, povezane z varnostjo, so navedene spodaj.
Možnost <Prepoved opravila z dalj. naprave z/brez overov. upor.> je nastavljena na <Da>
Možnost <Prepoved overovitve z uporabo ID oddelka in PIN> je nastavljena na <Da>
Možnost <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> je nastavljena na <Da>
Možnost <Izpisovanje z gonilnikov brez dodatka AMS gonilnika tiskalnika> je nastavljena na <Omejitev>
Funkcijo tiskanja omejujejo nastavitve uporabniške vloge*
* Za informacije o nastavitvah uporabniške vloge glejte Skrbniški vodnik za ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

#868

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV komunikacija s prejemnikom ni uspela, zahtevan pa je bil dostop prek strežnika proxy (prejeta napaka HTTP Error 305: Use Proxy).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.
Preverite nastavitve strežnika proxy.
Nastavitev strežnika proxy

#869

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da preverjanje pristnosti ni uspelo (prejeta napaka HTTP Error 401: Unauthorized).
Preverite uporabniško ime ali geslo.
Preverite varnostne nastavitve strežnika WebDAV.

#870

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da je bila zahteva zavrnjena (prejeta napaka HTTP Error 403: Forbidden).
Počakajte nekaj trenutkov in znova poskusite izvesti pošiljanje.
Preverite nastavitve prejemnika.
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#871

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da navedene mape ni mogoče najti (prejeta napaka HTTP Error 404: Not Found/409: Conflict/410: Gone).
Preverite nastavitve prejemnika.

#872

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da dostop ni dovoljen (prejeta napaka HTTP Error 405: Method Not Allowed).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#873

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da preverjanje pristnosti strežnika proxy ni uspelo (prejeta napaka HTTP Error 407: Proxy Authentication Required).
Preverite nastavitve strežnika proxy.
Nastavitev strežnika proxy

#874

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da je prišlo do časovne omejitve (prejeta napaka HTTP Error 408: Request Timeout).
Počakajte nekaj trenutkov in znova poskusite izvesti pošiljanje.
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#875

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da je bil prenos razdelka zavrnjen (prejeta napaka HTTP Error 411: Length Required).
Nastavite <Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD> na <Ne>.
<Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD>
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#876

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da je velikost podatkov prevelika (prejeta napaka HTTP Error 413: Request Entity Too Large).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#877

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da je URI (ime gostitelja in pot do mape) predolg (prejeta napaka HTTP Error 414: Request-URI Too Long).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#878

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da je v strežniku prišlo do nepričakovanega stanja, ki preprečuje izvajanje zahteve (prejeta napaka HTTP Error 500: Internal Server Error).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#879

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da strežnik ne podpira funkcij, potrebnih za izvajanje zahteve (prejeta napaka HTTP Error 501: Not Implemented).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.
Pri pošiljanju prek strežnika proxy s komunikacijo, ki ni TLS, možnost <Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD> nastavite na <Ne>.
<Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD>

#880

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od strežnika proxy prejet odziv, da komunikacija z zgornjim strežnikom ni uspela (prejeta napaka HTTP Error 502: Bad Gateway).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.
Preverite nastavitve strežnika proxy.

#881

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da zahtev trenutno ni mogoče obdelati (prejeta napaka HTTP Error 503: Service Unavailable).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#882

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od strežnika proxy prejet odziv, da komunikacija z zgornjim strežnikom ni uspela (prejeta napaka HTTP Error 504: Gateway Timeout).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.
Preverite nastavitve strežnika proxy.

#883

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da strežnik ne podpira funkcij, potrebnih za izvajanje zahteve (prejeta napaka HTTP Error 505: HTTP Version Not Supported).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#884

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da ni mogoče zagotoviti prostora na disku, potrebnega za zahtevo (prejeta napaka HTTP Error 507: Insufficient Storage).
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.

#885

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od strežnika prejet odziv z nepričakovano napako.
Preverite nastavitve strežnika WebDAV.
Preverite nastavitve strežnika proxy.

#886

Pri pošiljanju prek protokola WebDAV je bil od prejemnika prejet odziv, da je bila zahteva neveljavna (prejeta napaka HTTP Error 400: Bad Request).
Pri pošiljanju prek strežnika proxy s komunikacijo, ki ni TLS, možnost <Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD> nastavite na <Ne>.
<Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD>

#889

Izvirnika ni bilo mogoče optično prebrati ali natisniti, ker je bil vdelan s podatki o omejitvi opravila.
Preverite podatke o omejitvi opravila ali se obrnite na skrbnika.

#899

Prenos e-pošte ali i-faksa se je normalno zaključil. Vendar prejemnik morda ni prejel prenosa, ker ga je posredovalo več strežnikov.
Prejemnika po potrebi vprašajte, ali je prejel prenos.
Faks je bil normalno poslan iz oddaljene odjemalske faksirne naprave. Vendar je bil prejem morda nepopoln, ker je prenos posredoval oddaljeni strežnik za faks.
V rezultatih prenosa v oddaljenem strežniku za faks preverite, ali je bil faks poslan.
Preverite stanje strežnika in omrežja.
Prejemnika prosite, naj preveri, ali je pravilno prejel dokument.

#904

Prejemniki, registrirani v <Nastavitve Priljubljeno>, se ne posodobijo, ko je imenik z oddajanjem podatkov o napravi pridobljen iz naprave serije iR/imagePRESS, ki je povezana z omrežjem.
Znova registrirajte <Nastavitve Priljubljeno> na zaslonu na dotik naprave.

#905

Opravila ni mogoče izvesti, ker je prišlo do napake omrežja.
Preverite dolžino poti in pravice dostopa strežnika ter preverite, ali je datoteka ali mapa v uporabi.

#919

Zaznana je bila napaka v sintaksi ali napaka PostScript, ki presega omejitve naprave.
Možnost <Natisni napake PS> (Nastavit./Registr.) nastavite na <Vklj.>, znova pošljite opravilo, preverite vsebino napake PostScript, nato pa znova zaženite opravilo, ko je napaka odpravljena. Če želite več podrobnosti, glejte »Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II))« na spletnem mestu s priročnikom.

#923

Tiskanje na določeno stran platnice ali na glavni del knjižice ni mogoče.
Izberite vrsto papirja, ki je združljiva z dvostranskim tiskanjem, in znova izvedite opravilo.

#925

V gonilniku faksa je prišlo do napake pri prenosu.
Določena je bila velikost slike, ki je ni mogoče poslati. Preverite velikost slike.

#927

V gonilniku faksa je prišlo do napake pri prenosu.
Pisava, ki je ni mogoče obdelati, je vključena v podatke, ki jih naprava prejme iz računalnika. Preverite prejete podatke.

#928

V gonilniku faksa je prišlo do napake pri prenosu.
Pomnilnik je poln ali pa je velikost podatkov presegla velikost, ki jo je mogoče naenkrat obdelati. Izbrišite nepotrebne podatke ali preverite velikost podatkov.

#929

V gonilniku faksa je prišlo do napake pri prenosu.
Ko je naprava prejemala podatke iz računalnika, je prišlo do napake v omrežju. Preverite omrežno povezavo in nastavitve.

#934

Pri opravilu tiskanja je prišlo do napake, opravilo pa je bilo izbrisano, ker je določeno časovno obdobje poteklo.
Odpravite napako in znova izvedite opravilo.
Lahko tudi spremenite časovno obdobje pred brisanjem ali onemogočite samodejno brisanje v možnosti <Samodejni izbris ustavljenih opravil> (Nastavit./Registr.).
<Samodejni izbris ustavljenih opravil>

#939

Tiskanje je bilo preklicano zaradi napake, ki se je pojavila med obdelavo slikovnih podatkov.
Znova izvedite opravilo.

#941

Posel je bil preklican, ker vrsta papirja ni bila določena.
Določite vrsto papirja ali konfigurirajte vrsto papirja, vstavljenega v vir papirja, nato pa znova zaženite posel.

#995

Rezervirani postopki komuniciranja so bili izbrisani.
Po potrebi znova izvedite postopek.
A141-0LE