Gegevens versleutelen en afdrukken

U kunt afdrukgegevens versleuteld naar het apparaat sturen. Dit beperkt het risico van gegevensmanipulatie en informatielekken in het communicatiepad dat wordt gebruikt om de afdrukgegeven te verzenden. Deze functie wordt Gecodeerd veilig afdrukken genoemd.
De opgeslagen gegevens kunnen worden afgedrukt door het wachtwoord op het bedieningspaneel van het apparaat in te voeren.

Voorwaarden

Configureer de volgende items in relatie tot Gecodeerd veilig afdrukken in de standaardinstellingen.
U kunt de standaardinstellingen configureren door het afdrukinstellingenscherm weer te geven vanaf het pictogram van het apparaat in [Apparaten en printers]. Raadpleeg de helppagina in het afdrukinstellingenscherm dat door de standaardinstellingen wordt weergegeven voor meer details over het realiseren van de instellingen.
De functie Gecodeerd veilig afdrukken inschakelen
De pincode (of het wachtwoord) instellen
Als u de Pincode als een standaardinstelling registreert, kunt u moeite en tijd besparen bij het afdrukken.
OPMERKING
In een gedeelde printeromgeving is het noodzakelijk om de CSR-functie (Client Side Rendering) van Windows aan serverzijde te activeren. U kunt de CSR-functie activeren aan de hand van de volgende methode.
(1) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer die u gebruikt → klik op [Eigenschappen van printer].
(2) Open het tabblad [Delen] → controleer of [Deze printer delen] is geselecteerd → selecteer [Afdruktaken op clientcomputers renderen].

Procedures

1.
Open het tabblad [Algemeen].
2.
Selecteer [Veilig afdrukken] bij [Uitvoermodus].
3.
Selecteer in het scherm [Instellingen voor veilig afdrukken] de optie [Een pincode of wachtwoord gebruiken voor Gecodeerd veilig afdrukken] → klik op [OK].
Als u kunt een pincode of wachtwoord kunt invoeren in [Pincode/wachtwoord], doe dat dan en klik op [OK].
OPMERKING
Als u hebt afgedrukt zonder een wachtwoord in te stellen, wordt de afdruktaak geannuleerd.
Als u de instellingen voor Gecodeerd veilig afdrukken als favoriete instellingen registreert, controleer dan of [Voorkeuren] > [Verificatiegegevens opslaan in favoriete instellingen] in het tabblad [Ondersteuning/apparaat] is geactiveerd. Als [Verificatiegegevens opslaan in favoriete instellingen] is gedeactiveerd, is het wachtwoord niet in de favorieten opgeslagen.

Verwante onderwerpen