Tabblad [Kwaliteit]

U kunt een afdrukverwerkingsmethode instellen om de inhoud van de afdrukinhoud te matchen.
[Afdrukken op basis van inhoud]
Geeft een doel aan dat overeenstemt met de afdrukgegevens en stelt een geschikte afdrukkwaliteitsmodus in.
[Gedetailleerde instellingen voor kwaliteit]
Zorgt ervoor dat u de afdrukkwaliteitdetails zoals resolutie, gradatie, hoeveelheid toner enz., kunt instellen.
Scherm [Gedetailleerde instellingen voor kwaliteit]
[+][-]
[Kleuraanpassing]
Hiermee kunt u de kleur, de helderheid en het contrast aanpassen.
Scherm [Kleuraanpassing]
[+][-]
[Instellingen voor afstemming]
Hiermee kunt u een overeenkomstige operatie voor kleuraanpassing instellen.
Scherm [Instellingen voor afstemming]
[+][-]
[Afdrukken in twee kleuren]
Afdrukken in twee kleuren, met de delen van de afdrukinhoud waarvoor er geen kleureninhoud wordt afgedrukt in tinten zwart, en de delen waarvoor er kleureninhoud wordt afgedrukt in tinten van de gespecificeerde kleur.
[Tonerspaarstand]/[Gedetailleerde tonerspaarstand]
Spaart toner door afdrukinhoud af te drukken met minder toner.
In [Gedetailleerde tonerspaarstand] wordt afdrukken gemarkeerd in volgorde van [Modus 1], [Modus 2] en [Modus 3].

Verwante onderwerpen