Afdrukken over een vast formulier

U kunt gegevens afdrukken die een opgeslagen vast formulier op het apparaat overlappen. Deze functie is bekend als het afdrukken met overlay.

Een vast formulier op het apparaat opslaan

1.
Selecteer [Afdrukken] in het menu van de app → open het afdrukinstellingenscherm van het stuurprogramma.
2.
Open het tabblad [Indeling].
3.
Schakel [Overlay] in.
4.
Selecteer in het scherm [Overlay-instellingen] de functie [Verwerkingsmethode] > [Formulierbestand maken] → specificeer een bestandsnaam in [Bestandsnaam] → klik op [OK].
5.
Klik op [OK] of [] (Terug) om terug te keren naar het afdrukscherm → klik op [Afdrukken] in het afdrukscherm.

Afdrukken met overlay uitvoeren

1.
Open het tabblad [Indeling].
2.
Schakel [Overlay] in.
3.
Selecteer in het scherm [Overlay-instellingen] de functie [Verwerkingsmethode] > [Bestaand formulierbestand gebruiken].
4.
Klik op [Vernieuwen] → selecteer het te gebruiken formulierbestand bij [Bestandslijst].
Als u de informatie niet van het apparaat kunt verkrijgen, voert u de naam van het vormbestand in [Bestandsnaam] in.
5.
Selecteer bij het dubbelzijdig afdrukken in [Toepassen op] op welke pagina er met overlay moet worden afgedrukt.
6.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen