Juhtpaneel

Juhtpaneeli kaldenurka saab reguleerida. Reguleerige paneel vaatamiseks mugavasse asendisse. Kaldenurga reguleerimine

Ekraan

Saate vaadata seadme ja tõrgete olekut. Ekraan on ühtlasi ka puutepaneel, seega saate sätteid seadistada otse ekraani puudutades.
Põhikuvad
Põhitoimingud

Helitugevus klahv

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks. Helide seadistamine

Energiasäästu klahv

Vajutage seadme puhkerežiimi viimiseks. Kui seade on puhkerežiimis, põleb klahvil roheline tuli. Puhkerežiimist väljumiseks vajutage uuesti klahvi. Puhkerežiimi aktiveerimine

Andmete märgutuli

Vilgub, kui toiming on teostamisel, nt andmeedastus või printimine. Süttib, kui on töötlemise ootel dokumente.

Tõrke märgutuli

Vilgub või süttib tõrgete (nt paberiummistus) korral.

Avamenüü klahv

Vajutage Avamenüü ekraani kuvamiseks, mis võimaldab juurdepääsu seadistusmenüüsse ning funktsioonidele nagu kopeeri ja skanni.
Avamenüü kuva
Kuva Avamenüü kohandamine

Stoppklahv

Vajutage printimise ja muude toimingute tühistamiseks.

NFC (Lähiväljaside) märk (MF543x)

Funktsioone (nt printimine) saate kasutada ka mobiilsideseadme libistamisega üle selle märgi, kui seadmesse on installitud Canon PRINT Business. Mobiilseadmega ühendamine
Kaldenurga reguleerimine
Kui puutepaneeli kuva on ebamugav vaadata, siis reguleerige juhtpaneeli kaldenurka.
60KK-027