تنظیم اتصال از طریق انتخاب روتر بی سیم

می توانید روترهای بی سیم (یا نقاط دستیابی) موجود برای اتصال را جستجو کنید و یکی از آنها را از نمایشگر دستگاه انتخاب کنید. برای کلید شبکه، یک کلید WEP یا PSK وارد کنید. قبل از انتخاب روتر بی سیم، اطلاعات تنظیم لازم از جمله SSID و کلید شبکه را بررسی و یادداشت کنید (بررسی SSID و کلید شبکه).
تنظیمات امنیتی
اگر اتصال بی سیم از طریق انتخاب یک روتر بی سیم تنظیم شود، روش تأیید اعتبار WEP بر روی <Open System> یا روش رمزگذاری WPA/WPA2 بر روی <Auto> تنظیم می شود (AES-CCMP یا TKIP). اگر می خواهید <Shared Key> را برای تأیید اعتبار WEP یا <AES-CCMP> را برای رمزگذاری WPA/WPA2 انتخاب کنید، لازم است اتصال را با استفاده از <Enter Manually> تنظیم کنید. تنظیم اتصال با تعیین تنظیمات دقیق
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<Wireless LAN Settings> را انتخاب کنید.
اگر پیام <Do you want to enable the wireless LAN?‎> نشان دادن شد، <Yes> را انتخاب کنید.
4
پیام ظاهر شده را بخوانید، و <OK> را انتخاب کنید.
5
<SSID Settings> را انتخاب کنید.
6
<Select Access Point> را انتخاب کنید.
دستگاه شروع به جستجو برای روترهای بی سیم موجود می کند.
اگر پیام نشان داده شده بیانگر این است که هیچ نقطه دستیابی یافت نمی‌شود، تنظیمات شبکه را بررسی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.
7
روتر LAN بی سیمی را انتخاب کنید.
روتری را که SSID آن با آنچه یادداشت کرده‌اید مطابقت دارد انتخاب کنید و <Next>‏  <OK> را انتخاب نمایید.
مشاهده جزئیات تنظیمات امنیتی
روتر LAN بی سیم را انتخاب کنید و <Details> را انتخاب نمایید. برای برگشت به صفحه اصلی،   را انتخاب کنید.
اگر روتر بی سیم را پیدا نمی کنید
بررسی کنید دستگاه به‌درستی نصب شده و برای اتصال به شبکه آماده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.
8
کلید شبکه ای را که یادداشت کرده اید وارد نمایید.
کلید شبکه را وارد کنید و <Apply> را انتخاب نمایید.
در بخش نحوه وارد کردن متن، به وارد کردن متن مراجعه کنید.
9
<Yes> را انتخاب کنید.
اگر پیام خطایی در مدت تنظیم نشان داده شد
<Close> را انتخاب کنید، بررسی کنید کلید شبکه صحیح است و به مرحله 5 برگردید.
10
منتظر بمانید تا پیام <Connected.‎> نشان داده شود.
11
<Close> را انتخاب کنید.
چند دقیقه منتظر بمانید تا آدرس IP و موارد دیگر به طور خودکار تنظیم شوند.
قدرت سیگنال
زمانی که بیشتر از یک روتر بی سیم برای اتصال موجود است، دستگاه با قوی ترین سیگنال به دستگاه وصل می شود. قدرت سیگنال با استفاده از RSSI (نشانگر قدرت سیگنال دریافتی) اندازه گیری می شود.
می توانید آدرس IP را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیم آدرس IP‏
زمانی که دستگاه به LAN بی سیم وصل شود، نماد Wi-Fi در صفحه Home یا Basic Features screen هر عملکرد نشان داده می شود. صفحات اصلی
کاهش مصرف برق
می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا بر اساس سیگنال های ساطع شده از روتر بی سیم وارد <Power Save Mode> شود. <Power Save Mode>
اگر آدرس IP دستگاه تغییر کرده باشد
در یک محیط DHCP، ممکن است آدرس IP دستگاه به طور خودکار تغییر کند. در این صورت، تا زمانی که دستگاه و رایانه به شبکه فرعی مشابهی تعلق داشته باشند، اتصال باقی می ماند.
6X93-00E