Connexió amb dispositius mòbils

Hi ha dues maneres de connectar els dispositius mòbils amb l'equip: la "Connexió a través d'un encaminador d'una xarxa LAN sense fil" i la "Connexió directa". Seleccioneu un mètode de connexió d'acord amb l'entorn de comunicació i el dispositiu que utilitzeu.
Podeu dur a terme la comunicació amb dispositius mòbils des de <Portal de mòbils> (La pantalla <Inici>). Podeu confirmar la informació dels dispositius mòbils connectats, etc., des d'aquí.

Connexió a través d'un encaminador LAN sense fil

Per obtenir informació de com connectar un dispositiu mòbil a una xarxa LAN sense fil, consulteu els manuals proporcionats amb els dispositius o contacteu el fabricant.
Connecteu-vos al dispositiu utilitzant un encaminador d'una xarxa LAN de fil o sense fil. Configuració de l'entorn de xarxa
Si us connecteu a l'equip amb un encaminador d'una xarxa LAN sense fil, podeu confirmar els detalls del dispositiu a la pantalla <Connexió de xarxa> prement <Portal de mòbils> (La pantalla <Inici>)  <Connexió de xarxa>.

Connexió directa

Connecteu directament sense fil un dispositiu mòbil a l'equip sense utilitzar cap LAN sense fil. És possible connectar-se immediatament a l'equip sense fil fins i tot fora d'un entorn de LAN sense fil. Connexió directa
9HKS-0FE