Nätverksproblem

Anslutningsproblem

Kan inte skapa ett nätverk.

Kontrollera att <Bekräfta nätverksanslutning> är inställt på <På>.
<Bekräfta nätverksanslutning>

En oönskad mottagare har ringts upp.

Om en uppringd router är ansluten till samma nätverk som maskinen, ansluter maskinen till en annan mottagare än den avsedda mottagaren, beroende på maskinens inställningar eller den uppringda routern. Detta kan orsaka abonnemangskostnader och samtalsavgifter. Kontrollera följande.
Om routern inte behöver sända paket med gruppsändningar ändrar du routerinställningarna så att paketen sänds med en annan metod än gruppsändning. Om sändningar måste tillåtas med den uppringda routern, kontrollera om onödiga mottagare finns inställda.
Kontrollera att värdnamnet och IP-adressen för filservern, e-postservern etc. i maskinen stämmer.
Om DNS-servern finns på ett externt nätverk använder du IP-adressen istället för värdnamnet, även när du ansluter till en enhet i samma nätverk som datorn är ansluten till.
Om DNS-servern finns på samma nätverk som datorn är ansluten till, kontrollera att informationen information för enheterna som är anslutna till ett externt nätverk är registrerad i DNS-servern och inställningarna är korrekta.

Kan inte känna igen maskinen från en dator.

Om datorns IP-adress där Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) och hjälpprogrammen exekveras inte tillåts för att skicka och ta emot <Brandväggsinställningar> kan inte maskinens information visas på datorn. Kontrollera om inställningarna är rätt.
Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
När du använder programvara för enhetshantering, ställ in [Använd reserverad grupp] till [På] och välj [Läs/skriv] för [MIB-åtkomstbehörighet]. Ställ också in [Använd reserverad port] för [Reserverad port - inställningar] till [På].
Övervaka och styra maskinen med SNMP
Maskinen kan inte identifieras om hjälpprogram används för att komma åt maskinen med ett annat gruppnamn än SNMP-gruppnamnet som finns inställt i maskinen. Kontrollera SNMP-gruppnamnet.
Övervaka och styra maskinen med SNMP
Om meddelandet "Ett fel har inträffat." visas i webbläsaren och Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) inte kan startas kan ogiltiga cachedata finnas kvar. Rensa webbläsarens cacheminne.
Om maskinen går in i viloläge kan den inte identifieras från en dator. Avbryt viloläget eller ändra <Energiförbrukning i viloläge> till <Hög>.
<Energiförbrukning i viloläge>

Kan inte ansluta med TLS-krypterad kommunikation.

Om du ställer in en TLS-version som inte stöds av operativsystemet eller programvaran, t.ex. webbläsaren, kan maskinen inte ansluta till nätverket via TLS-krypterad kommunikation.
Uppgradera ditt operativsystem och programvaran eller använd en tidigare TLS-version tills en anslutning kan etableras. Lägg dock märke till att det finns risk att anslutningarna inte är tillräckligt säkra om du använder en för låg TLS-version.
Ställa in TLS

Problem med trådlösa anslutningar

Kan inte ansluta till trådlöst LAN och fast LAN samtidigt.

Du kan inte ansluta till trådlöst LAN och fast LAN samtidigt. USB och trådlöst LAN eller USB och fast LAN kan användas samtidigt.

Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) visas inte.

Är <Använd HTTP> och <Aktivera fjärrgränssnitt> inställda på <På>?
<Använd HTTP>
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Om du är ansluten med trådlöst LAN, starta om Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) efter att ha kontrollerat att IP-adressen stämmer.
Utföra anslutningstest för en IPv4-adress
Utföra anslutningstest för en IPv6-adress
Om du är ansluten med fast LAN, starta om Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) efter att ha kontrollerat att IP-adressen stämmer och att nätverkskabeln är i.
Ansluta till ett trådbundet nätverk
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Använder du en proxyserver? Lägg i sådana fall till maskinens IP-adress i "Exceptions" (adresser som proxy inte används för) i proxyserverinställningarna i webbläsaren.
Begränsas kommunikationen med andra datorer av brandväggen? Om Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) inte visas på grund av att inställningarna är fel, ställ in <Ipv4-adressfilter>, <IPv6-adressfilter> eller <MAC-adressfiltrering> på <Av> i maskinens kontrollpanel.
Begränsa kommunikation med hjälp av brandväggar
<Nätverk>  <Ipv4-adressfilter>
<Nätverk>  <IPv6-adressfilter>
<Nätverk>  <MAC-adressfiltrering>

Kan inte ansluta till nätverket.

IP-adressen kan ha misslyckats att ställas in. Ange IP-adressen igen.
Ange en IP-adress
Om du är ansluten med trådlöst LAN, kontrollera att maskinen kan ansluta till nätverket.
Om du inte kan ansluta till ett trådlöst LAN

Om du inte vet vilken IP-adress som är inställd.

Tryck på  (Statusövervakare)-tangenten och kontrollera IP-adressen.
Kontrollpanel
Om du vill veta information om inställningarna eller ändra inställningarna, välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen och konfigurera inställningarna.
Ange en IP-adress

Kan inte byta från fast LAN till trådlöst LAN eller från trådlöst LAN till fast LAN.

Ändrade du även LAN-inställningarna från maskinens kontrollpanel? Du kan inte ändra maskinens anslutningssätt om du inte gör det.
Välj metod för nätverksanslutning

Om du inte känner till SSID eller nätverksnyckeln för ett trådlöst LAN du vill ansluta till eller om SSID inte visas på skärmen.

Kontrollera om SSID finns på den trådlösa routern eller dess förpackning.
Kontrollera SSID och nätverksnyckel

SSID för den trådlösa routern visas inte i listan över åtkomstpunkter.

Kontrollera om den trådlösa routerns SSID som du antecknat stämmer.
Kontrollera SSID och nätverksnyckel
Om den trådlösa routerns SSID inte lämnas ut (om den är i dolt läge*), ställ inte den trådlösa routern på att lämna ut SSID.
* Denna funktion förhindrar att en trådlös routers SSID automatiskt upptäcks.
Kontrollera att maskinen är ansluten till nätverket.
Om du inte kan ansluta till ett trådlöst LAN
Om du inte kan ansluta till ett trådlöst LAN
 
           
Kontrollera datorns status.
Är datorn och den trådlösa routern färdiginstallerade?
Är några kablar till den trådlösa routern (strömkabel, nätverkskabel etc.) urkopplade?
Är den trådlösa routern påslagen?
Om problemet kvarstår:
Stäng av alla enheter och sätt på dem igen.
Vänta en stund och försök sedan ansluta till nätverket igen.
Kontrollera att maskinen är påslagen.
Om maskinen är påslagen stänger du av den och sedan slår du på den igen.
Kontrollera maskinens och den trådlösa routerns installationsplats.
Ligger maskinen och den trådlösa routern för långt borta från varandra?
Finns det några hinder, till exempel väggar, mellan maskinen och den trådlösa routern?
Finns det några enheter som ger ifrån sig elektromagnetiska vågor i närheten, såsom en mikrovågsugn eller digital sladdlös telefon?
: Inom 50 m
Ange följande inställningar igen.
Om inställningarna måste anges manuellt
Om den trådlösa routern är inställd på följande sätt, ställ in den manuellt (Upprätta en anslutning med detaljerade inställningar):
 ANY nekningar* aktiverade.
 En automatiskt genererad WEP-nyckel (hexadecimal) är inställd.
 Dolt läge aktiverat.
* Den trådlösa routerns inställning för att neka anslutningar till maskinen är "ALLA" eller "blank" för SSID.
Om nödvändigt, ändra inställningarna i den trådlösa routern
Om den trådlösa routern är inställd på följande sätt, ändra inställningarna i routern:
 MAC-adressfiltrering har ställts in.
 WEP har valts eller WPA/WPA2-kryptering är inställd för TKIP vid kommunikation med enbart IEEE 802.11n.
93X2-08S