Προβλήματα εγκατάστασης/ρυθμίσεων

Δείτε επίσης Κοινά προβλήματα.

Προβλήματα με τη σύνδεση ασύρματου/ενσύρματου δικτύου LAN

Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο LAN.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο LAN. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι ακόλουθοι τύποι: καλώδιο USB και ασύρματο LAN ή καλώδιο USB και ενσύρματο LAN.

Δεν εμφανίζεται το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Έχουν τεθεί τα στοιχεία <Χρήση HTTP> και <Χρήση Remote UI> σε <On>;
Απενεργοποίηση επικοινωνίας HTTP
Απενεργοποίηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο LAN, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στην Αρχική οθόνη και ότι η διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά και, στη συνέχεια, εκκινήστε ξανά το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Οθόνη Αρχική
Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου
Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ενσύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο και ότι η διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά και, στη συνέχεια, εκκινήστε ξανά το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο
Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου
Χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης; Εάν ναι, προσθέστε τη διεύθυνση IP της συσκευής στη λίστα [Exceptions] (Εξαιρέσεις) (στις διευθύνσεις που δεν χρησιμοποιούν διακομιστή μεσολάβησης στο) πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων μεσολάβησης του προγράμματος περιήγησης Ιστού.
Επηρεάζεται ή όχι η επικοινωνία λόγω του τείχους προστασίας του υπολογιστή σας; Εάν οι διευθύνσεις IP ή η διεύθυνση MAC δεν έχουν εισαχθεί σωστά, δεν θα είναι δυνατή η εμφάνιση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να θέσετε τις ρυθμίσεις <Φίλτρο Δ/νσης IPv4>, <Φίλτρο Δ/νσης IPv6> ή <Φίλτρο Δ/νσης MAC> σε <Off>.
Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας
<Φίλτρο Δ/νσης IPv4>
<Φίλτρο Δ/νσης IPv6>
<Φίλτρο Δ/νσης MAC>

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης με το δίκτυο.

Η διεύθυνση IP μπορεί να μην έχει οριστεί σωστά. Καθορίστε ξανά τη διεύθυνση IP.
Καθορισμός Διευθύνσεων IP
Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε υπολογιστή μέσω ασύρματου δικτύου LAN, ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί σωστά και είναι έτοιμη για σύνδεση σε δίκτυο.
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN

Δεν είστε σίγουροι για τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP. Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου

Δεν είναι δυνατή η εναλλαγή της μεθόδου σύνδεσης μεταξύ ενσύρματου δικτύου LAN και ασύρματου δικτύου LAN.

Επιλέξατε επίσης ενσύρματο δίκτυο ή ασύρματο δίκτυο και στον πίνακα λειτουργίας της συσκευής; Αυτή η επιλογή απαιτείται για να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής της συσκευής στην επιλογή σας.
Επιλογή ενσύρματου τοπικού δικτύου ή ασύρματου τοπικού δικτύου

Το SSID του ασύρματου δρομολογητή που πρόκειται να συνδεθεί δεν εμφανίζεται στη λίστα σημείων πρόσβασης.

Βεβαιωθείτε ότι το SSID είναι σωστό.
Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου
Εάν το SSID του ασύρματου δρομολογητή είναι κρυμμένο (μέσω αόρατης λειτουργίας*), ορίστε το SSID ώστε να είναι ορατό στον ασύρματο δρομολογητή.
 
Μια λειτουργία που απενεργοποιεί τον αυτόματο εντοπισμό SSID των άλλων συσκευών.
Ελέγξτε εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά και εάν είναι έτοιμη να συνδεθεί στο δίκτυο.
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN

Η συσκευή πραγματοποιεί κλήση σε λάθος προορισμό σύνδεσης (εάν υπάρχει συνδεδεμένος δρομολογητής σύνδεσης μέσω τηλεφώνου σε δίκτυο).

Εάν ο δρομολογητής σύνδεσης μέσω τηλεφώνου δεν πρέπει να διαβιβάζει πακέτα εκπομπής, ρυθμίστε τον δρομολογητή σύνδεσης μέσω τηλεφώνου έτσι ώστε να μην διαβιβάζονται πακέτα εκπομπής. Εάν ο δρομολογητής σύνδεσης μέσω τηλεφώνου πρέπει να διαβιβάζει πακέτα εκπομπής, ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές.
Εάν ένας διακομιστής DNS βρίσκεται σε εξωτερικό δίκτυο, ορίστε τη διεύθυνση IP για να συνδεθεί, όχι το όνομα συστήματος, έστω και αν συνδεθεί με τις συσκευές οι οποίες βρίσκονται στο δίκτυο που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή.
Εάν ένας διακομιστής DNS βρίσκεται σε δίκτυο το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή και οι πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε εξωτερικό δίκτυο έχουν καταχωρηθεί στον διακομιστή DNS, ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές.
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN
 
 
Ελέγξτε την κατάσταση του υπολογιστή σας.
Έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις του υπολογιστή και του ασύρματου δρομολογητή;
Τα καλώδια του ασύρματου δρομολογητή (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ρεύματος και του καλωδίου δικτύου) έχουν συνδεθεί σωστά;
Έχει ενεργοποιηθεί ο ασύρματος δρομολογητής;
Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω:
Απενεργοποιήστε τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις ξανά.
Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στο δίκτυο.
 
 
Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και, έπειτα, ενεργοποιήστε την ξανά.
 
 
Ελέγξτε το σημείο τοποθέτησης της συσκευής και του δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
Είναι η συσκευή τοποθετημένη αρκετά μακριά από τον ασύρματο δρομολογητή;
Υπάρχουν τυχόν εμπόδια, όπως τοίχος, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή;
Υπάρχουν τυχόν συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή ψηφιακά τηλέφωνα χωρίς καλώδια που εκπέμπουν ραδιοκύματα κοντά στη συσκευή;
 
 
Εκτελέστε ξανά μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Εάν χρειάζεται να ορίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο
Εάν ο ασύρματος δρομολογητής έχει ρυθμιστεί όπως περιγράφεται παρακάτω, εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνδεση ασύρματου δικτύου LAN (Ρύθμιση σύνδεσης με καθορισμό των αναλυτικών ρυθμίσεων).
Ενεργοποιείται η απόρριψη σύνδεσης ANY*.
Το κλειδί WEP που δημιουργήθηκε αυτόματα (δεκαεξαδικό) έχει επιλεγεί.
Η αόρατη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.
 
Μια λειτουργία όπου ο ασύρματος δρομολογητής απορρίπτει τη σύνδεση, εάν το SSID της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί έχει οριστεί σε «ANY» ή είναι κενό.
Εάν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή
Εάν ο ασύρματος δρομολογητής έχει οριστεί όπως περιγράφεται παρακάτω, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή.
Έχει οριστεί το φίλτρο πακέτου διεύθυνσης MAC.
Εάν χρησιμοποιείτε μόνο το IEEE 802.11n για την ασύρματη επικοινωνία, επιλέγεται WEP ή η μέθοδος κρυπτογράφησης WPA/WPA2 ορίζεται για το TKIP.
 

Πρόβλημα με τη σύνδεση USB

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία.

Αλλάξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε μακρύ καλώδιο USB, αντικαταστήστε το με ένα κοντύτερο.
Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
 

Πρόβλημα με τον διακομιστή εκτύπωσης

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός διακομιστή εκτύπωσης για σύνδεση.

Έχουν συνδεθεί σωστά ο διακομιστής εκτύπωσης και ο υπολογιστής;
Λειτουργεί ο διακομιστής εκτύπωσης;
Διαθέτετε δικαιώματα χρήστη για σύνδεση στον διακομιστή εκτύπωσης; Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή διακομιστή.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Network discovery] (Εντοπισμός δικτύου);
Ενεργοποίηση της ρύθμισης [Network discovery] (Εντοπισμός δικτύου)

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με κοινόχρηστο εκτυπωτή.

Στο δίκτυο, εμφανίζεται η συσκευή στους εκτυπωτές του διακομιστή εκτύπωσης; Εάν δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή διακομιστή.
Εμφάνιση Κοινόχρηστων Εκτυπωτών στον Διακομιστή Εκτυπώσεων
24YS-06W