Προβλήματα εκτύπωσης

Δείτε επίσης Κοινά προβλήματα.

α αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά. Το χαρτί καμπυλώνει ή είναι τσαλακωμένο. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα Windows; Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα Windows, η συσκευή ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης της εφαρμογής σας.
Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας στα Windows
Αν τα προβλήματα παραμένουν, ελέγξτε τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο περιβάλλον εργασίας σας.
 Ασύρματη σύνδεση LAN
 Ενσύρματη σύνδεση LAN
 Σύνδεση USB
 Μέσω διακομιστή εκτύπωσης
 
Έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα; Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής εργασιών.
Έλεγχος της κατάστασης και του ημερολογίου εργασιών εκτύπωσης

Η εκτύπωση φαίνεται να είναι αργή.*

Συνιστάται η απενεργοποίηση της Ασφαλούς εκτύπωσης εάν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Αλλαγή του χρονικού διαστήματος ισχύος του ασφαλούς εγγράφου
 
* Όταν εξαντλείται ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη, η ταχύτητα επεξεργασίας της συσκευής μειώνεται, όπως συμβαίνει και στους υπολογιστές. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε με το Google Cloud Print. Χρήση του Google Cloud Print

Η εκτύπωση καθυστερεί να ξεκινήσει.

Εκτυπώσατε με περιορισμένο πλάτος χαρτιού; Μετά την εκτύπωση με περιορισμένο πλάτος χαρτιού, η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται να κρυώσει προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα εκτύπωσης. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να απαιτηθεί λίγος χρόνος πριν από την εκτύπωση της επόμενης εργασίας. Περιμένετε έως ότου η συσκευή είναι έτοιμη. Η εκτύπωση θα συνεχιστεί όταν η πέσει η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.
24YS-06X